Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Lukáš Kurinec

Vyštudovaná Ekonomická a finančná matematika na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského a Quantitative Finance na WU vo Viedni. Pracoval som ako Dátový analytik a dátový vedec na Ministerstve Zdravotníctva a momentálne vo Všeobecnej Zdravotnej poisťovni.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Grant UK na temu: Optimálny manažment cesty pacienta a výdavkov na zdravotnú starostlivosť z pohľadu praktického všeobecného lekára – Gatekeeping

-matematika, štatistika, modelovanie

Pedagogická činnosť

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského pôsobí na predmetoch:

- Mathematics I.

- Mathematics II.

 

 

Vybrané publikačné výstupy

Odkazy na profily

LinkedIn

 

·         LinkedIn

Okruhy tém pre záverečné práce

- data science v zdravotníctve

- štatistika a matematicke modelovanie