Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.

Mgr. Kitty Klacsánová, PhD. je absolventkou Fakulty managementu UK.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Doktorandský výskum je zameraný na riziká v európskom bankovom sektore. V roku 2020 získala Grant pre doktorandov Univerzity Komenského. Je vybraným účastníkom na Lindau Nobel Laureate Meetings v 2022 v oblasti ekonomických vied.

Pedagogická činnosť

V rámci pedagogickej činnosti na katedre sa venuje vedeniu seminárov z matematiky a finančnej matematiky.