Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD. je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského, s prácou na tému „Kognitívne systémy a ich vplyv na organizácie“. Od roku 2020 pôsobí na Katedre kvantitatívnych metód ako odborný asistent.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Business Intelligence

Pedagogická činnosť

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.  vyučuje bežne predmety:


Matematika 1

Matematika 2

Mathematics 1

Mathematics 2

Finančná matematika

 

 

Vybrané publikačné výstupy

Conceptualization of predictive analytics by literature review / Močarníková, Katarína [Autor, 50%] ; Greguš, Michal [Autor, 50%]. – [recenzované]. – DOI 10.1007/978-3-030-19069-9_8. – SCOPUS
In: Data-centric business and applications (2. Volume) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : evolvements in business information processing and management / Kryvinska, Natalia [Zostavovateľ, editor] ; Greguš, Michal [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature, 2020. – (Lecture notes on data engineering and communications technologies, ISSN 2367-4512, ISSN 2367-4520 ; 30). – ISBN 978-3-030-19068-2. – ISBN (elektronické) 978-3-030-19069-9, s. 205-234 [tlačená forma] [online]

Publikačná činnosť

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1&term_1=Mo%C4%8Darn%C3%ADkov%C3%A1+Katar%C3%ADna&sort=dateNewest&theme=EPC

Odkazy na profily