Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dominika Sónak Ballová

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského vyučuje predmety:

- Viacrozmerné metódy analýzy dát

- Modelovanie ekonomických procesov