Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Martin Vozár

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Mgr. Martin Vozár, PhD. je absolvent bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského. V roku 2003 absolvoval štúdium na Ghent University v rámci programu Erasmus. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2005 na tému Fúzie a akvizície. Dlhodobo pôsobí na Katedre ekonómie a financií kde sa venuje vedeniu finančných predmetov, najmä Finančného manažmentu a Oceňovania podnikov hlavne pre študentov programu Erasmus a anglického programu. Disponuje dlhodobými skúsenosťami v oblasti vedenia finančných kurzov so zameraním na Corporate Finance na zahraničných MBA programoch (Automotive-MBA pre Vienna University of Technology a WEMBA pre Webster University).

Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje oblasti oceňovania aktív, portfólio manažmentu, finančnej analýze podnikov a makroekonomickým témam. V rokoch 2010, 2012 a 2013 absolvoval zahraničné učiteľské pobyty v krajinách EÚ. Je občasným prispievateľom do slovenských ekonomických periodík a patrí medzi najdlhších nepretržitých používateľov finančného systému Bloomberg Professional Terminal na Slovensku. V roku 2022 bol ocenený rektorom Univerzity Komenského za mimoriadnu pedagogickú činnosť, kvalifikovanú odbornosť a zanietenosť.