Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mário Papík

Mgr. Mário Papík, PhD. je absolvent bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte matematiky fyziky a informatiky a doktorandského štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2017 na tému Analýza vplyvu investičných produktov na hospodárenie finančných inštitúcií. V súčasnosti pôsobí na Katedre ekonómie a financií na pozícii vedeckého pracovníka. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä finančným inštitúciám, dôchodkovému systému a predikčným modelom na odhaľovanie účtovných podvodov alebo bankrotov podnikov. V rokoch 2015 až 2017 získal Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.

Publikačná činnosť 

Kontakt:

Mail: mario.papikfm.uniba.sk