Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lucia Paškrtová

Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. pôsobí na Katedre ekonómie a financií na pozícii odbornej asistentky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje najmä problematike medzinárodných ekonomických vzťahov a európskej integrácie. Vyučuje predmety zamerané na oblasť medzinárodného obchodu, ekonómie a bankovníctva. Uvedenej problematike sú venované aj jej viaceré odborné príspevky v zborníkoch. Je tiež spoluautorkou knižnej publikácie Medzinárodné ekonomické vzťahy.

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 230
Tel: +4212/9021 2088
Mail: lucia.paskrtovafm.uniba.sk

<output></output>