Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dániel Tóth

Mgr. Dániel Tóth

Mgr. Dániel Tóth je interným doktorandom na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2021 absolvent magisterského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore finančný manažment. Jeho dizertačná práca má názov: Ekonomické aspekty postpandemického vývoja. Výskumné záujmy: finančný manažment, portfólio manažment, finančná analýza podnikov. Participácia na projekte VEGA 1/0393/21 "Analýza vplyvu reštriktívnych opatrení a štátnej pomoci súvisiacich s vírusom koruny na finančnú situáciu malých a stredných podnikov na Slovensku". V pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy účtovníctva, Postupy účtovania pre podnikateľov.