Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dana Chabová

Mgr. Dana Chabová

Interná doktorandka Mgr. Dana Chabová, sa rok po dokončení magisterského štúdia na fakulte Managementu Univerzity Komenského rozhodla pre pokračovanie v štúdiu, a zamerala sa na publikačnú a vedeckú činnosť zameranú na detailnú analýzu revitalizácie finančných zdrojov MSP, ktoré sú orientované na realitný trh. Vplyvom interných, ale aj externých faktorov, ako je covid-19, energetická kríza či konflikt na Ukrajine väčšina MSP utrpela veľké straty. Vďaka výskumu a detailnej analýze budú môcť vybrané podniky efektívne revitalizovať svoje finančné zdroje a efektívne pokračovať v podnikateľskej činnosti.

Publikačná činnosť zahŕňa:

  • Vplyv externých faktorov na realitný trh v Chorvátsku, príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Horizonty podnikateľského prostredia VI

Na katedre ekonómie a financií z hľadiska pedagogického procesu pôsobí ako vyučujúci pre predmet Postupy účtovania pre podnikateľov v zimnom semestri a Základy účtovníctva v letnom semestri.

V rámci profesijného zamerania pôsobí ako realitný maklér v Chorvátsku, v Dubaji a na Bali.