Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - ZS 2020/2021

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Aby ste mali istotu, že vyučujúcich v danom čase naozaj zastihnete, odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred mailom/správou v MS teams, aby v prípade potreby spravili poradie konzultačných telefonátov.

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - ZS 2020/2021

Vyučujúci

Konzultačné hodiny online

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Pondelok 10,00 - 11,00 (po predchádzajúcom dohovore mailom)

externí študenti: piatok 18,00 -19,00 (po predchádzajúcom dohovore mailom)

Microsoft Teams

jana.kajanovafm.uniba.sk

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Utorok: 14:00 – 15:00

Streda: 15:00 - 16:00

Microsoft Teams

darina.saxunova@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Pondelok: 17:00 - 18:00

Štvrtok: 8:30 – 9:30

Microsoft Teams

paulina.stachovafm.uniba.sk

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

Pondelok: 16:00 - 18:00

Microsoft Teams

zuzana.stolicna@fm.uniba.sk

Mgr. Mitková Ľudmila, PhD.

Streda 10:00-11:00 a 17:00-18:00

Microsoft Teams

ludmila.mitkova@fm.uniba.sk

Mgr. Musilová Magdaléna, PhD.

Utorok: 8:30 - 9:30

Utorok – externí:  17:30 - 18:30

Microsoft Teams

magdalena.musilovafm.uniba.sk

Mgr. Mucha Boris, PhD.

Pondelok: 17:00 - 18:00

Streda: 18:00 - 19:00

Microsoft Teams

boris.muchafm.uniba.sk

Ing. Ölvecká Viera, PhD.

Streda – denní: 14:00 – 15:00

Streda  - externí: 17:00-18:00

Microsoft Teams

viera.olveckafm.uniba.sk

Mgr. Papík Mário, PhD.

Streda: 8:00 - 9:20, po dohode emailom

Microsoft Teams

mario.papikfm.uniba.sk

Mgr. Papíková Lenka, PhD.

Streda: 8:00 - 9:20, po dohode emailom

Microsoft Teams

lenka.papikovafm.uniba.sk

Mgr. Ing. Páleník Michal, PhD.

Po dohode mailom

michal.palenikfm.uniba.sk

Mgr. Paškrtová Lucia, PhD.

Utorok 16:00 - 18:00

Microsoft Teams

lucia.paskrtovafm.uniba.sk

Mgr. Rentková Katarína, PhD.

Pondelok - 17:30-18:30

Štvrtok: 14:30 – 15:30

Microsoft Teams

katarina.rentkovafm.uniba.sk

Ing. Martin Vozár, PhD.

Streda: 10:00 – 11:00

Microsoft Teams

martin.vozarfm.uniba.sk

Mgr. Adam Grožák

Štvrtok: 9:30-10:30

Microsoft Teams

adam.grozakfm.uniba.sk

Mgr. Peter Laktiš

Utorok: 10:00 - 12:00

Microsoft Teams

peter.laktisfm.uniba.sk

Mgr. Lukáš Veteška

Streda 14:40 - 15:40 + po dohode mailom

Microsoft Teams

lukas.veteskafm.uniba.sk

Ing. Yuanxin Li

Po dohode mailom

yuanxin.lifm.uniba.sk

Mgr. Peter Nováček

Po dohode mailom

peter.novacekfm.uniba.sk

Mgr. Loretta Pinke

Po dohode mailom

loretta.pinkefm.uniba.sk