Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií počas ZS 2017/2018


Katedra ekonómie a financií -vyučujúci 

 

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

 

Prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc. Utorok: 14.30-15.30 hod.
miestnosť č. 424/4posch.
02/50117 526
jozef.komorníkfm.uniba.sk
Prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc. Streda: 16.00-17.00 a po dohode e-mailom
miestnosť č. 240/241
02/50117 518
ludomir.slahorfm.uniba.sk
Prof. Ing. Božena CHOVANCOVÁ, PhD.  
email
bozena.chovancovaeuba.sk
 
Prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.  Štvrtok: 12.00-14.00  a  18.30-19.30 a po dohode emailom
miestnosť. č. 236
02/50117 515
daniela.novackovafm.uniba.sk
Doc. PhDr. René PAWERA, CSc. Streda: 14.30-15.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 232/B
02/50117 422
rene.pawerafm.uniba.sk
Doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD. Utorok:12.30-13.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 230
02/50117 419
jana.kajanovafm.uniba.sk
Doc. Ing. Jana KOTLEBOVÁ, PhD. email
jana.kotlebovaeuba.sk
Doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD. Pondelok:14.00-15.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 232/A
02/50117 421
darina.saxunováfm.uniba.sk
Doc. Ing. Zuzana STOLIČNÁ, PhD. Pondelok: 10.30-11.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 238
02/50117 410
zuzana.stolicnafm.uniba.sk
Dr. Frederic DELANEUVILLE, PhD. /francúzsky lektor Utorok: 10.00-11.30 hod.
miestnosť č. 234
02/50117 514
frederic.delaneuvillefm.uniba.sk
Mgr. Joszef MARTINO /francúzsky lektor Streda: 10.30-12.00 hod.
miestnosť č. 234
02/50117 514
hans.mugnierfm.uniba.sk
Doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.  
Štvrtok: 9.00 - 11.00 a po dohode emailom
miestnosť č. 239
02/5017 416
paulina.stachovafm.uniba.sk
PhDr. Daniela MAJERČÁKOVÁ, PhD.  
Štvrtok: 15.30-17.00 a  po dohode e-mailom
miestnosť č. 419
02/50117 470
daniela.majercakovafm.uniba.sk
PhDr. Gabriela BÉREŠOVÁ, PhD. po dohode emailom
miestnosť č. 333
02/50117 476
gabriela.beresovafm.uniba.sk
Ing. Boris ŠTURC, CSc. email
boris.sturcgmail.com
Ing. Viera ÔLVECKÁ, PhD. Streda: 10.30-11.50 hod. vopred po dohode emailom  
miestnosť č. 233
02/50117 435
viera.olveckafm.uniba.sk
Ing. Jarmila WEFERSOVÁ, PhD. Streda: 14.00-15.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 236
02/50117 515
jarmila.wefersovafm.uniba.sk
Mag. phil. Dr. phil. Hans WEFERS Streda: 13.00-14.00  hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 237
02/50117 494
hans.wefers.fm.uniba.sk
Mgr. Lucia PAŠKRTOVÁ, PhD. Štvrtok: 9.30-10.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 233
02/50117 435
lucia.paskrtovafm.uniba.sk
Mgr. Ľudmila MITKOVÁ PhD.   Pondelok: 13.00-14.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 231/A
02/50117 420
ludmila.mitkovafm.uniba.sk
Mgr. Katarína RENTKOVÁ, PhD. Utorok: 14.00-15.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 240
02/50117 425
katarina.rentkovafm.uniba.sk
Mgr. Petra MILOŠOVIČOVÁ, PhD. Streda: 10.30-11.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 237
02/50117 494
petra.milošovičováfm.uniba.sk 
Mgr. Janka KOTTULOVÁ PhD. Utorok: 14.00 -15.20 hod.   a po dohode emailom
miestnosť č. 231/A
02/50117 420
janka.kottulovafm.uniba.sk
Mgr. Jan JANAĆ, PhD. po dohode emailom
miestnosť č. 240
02/50117 425
jan.janacfm.uniba.sk
Mgr. Ján SMOLEŇ, PhD. Štvrtok: 12.00-13.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. 427/B
02/50117 436
jan.smolenfm.uniba.sk
Mgr. Eva BRESTOVANSKÁ, PhD. Štvrtok: 12.00 - 13.00 hod. a po dohode emailom
Piatok: 12.00- 13.00 hod.  a po dohode emailom
miestnosť č. K10/kocka
02/50117 557
eva.brestovanskafm.uniba.sk
Mgr. Martin VOZAR, PhD. email
vozar.mgmail.com
PhDr. Mária BARTEKOVÁ/doktorand Streda: 15.00-16.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
maria.bartekovafm.uniba.sk
PhDr. Monika LAVROVIČOVÁ / doktorand  po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
monika.lavrovičovafm.uniba.sk
Mgr. Peter BAJZÍK /doktorand  po dohode emailom
miestnosť č. 427
02/50117 403
peter.bajzikfm.uniba.sk
Mgr. Magdaléna MUSILOVÁ/doktorand Utorok: 11.00 - 12.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
magdalena.musilovafm.uniba.sk
Mgr. Vladimir HRČEK/doktorand po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
vladimir.hrcekfm.uniba.sk
Ing. Ján KÁČER/doktorand Streda: 14.30-15.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
jan.kacerfm.uniba.sk
Mgr Patrícia BRESTOVANSKÁ/doktorand Štvrtok: 11.00-12.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
patricia.brestovanskafm.uniba.sk
Mgr. Lenka CHORVATOVIČOVÁ/doktorand Piatok: 12.00-13.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
lenka.chorvatovicovast.fm.uniba.sk
Mgr. Rita SZARKOVÁ/doktorand Štvrtok:10.20-11.20 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
rita.szarkovast.fm.uniba.sk
Mgr. Svetlana FABINYJOVÁ/doktorand Štvrtok:14.00-15.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
svetlana.fabinyjovafm.uniba.sk
Mgr. Boris MUCHA/doktorand Pondelok: 16.00-17.00 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
boris.muchafm.uniba.sk
Mgr. Matej STANOVSKY/doktorand Utorok:10.30-12.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
matej.stanovskyfm.uniba.sk
Mgr. Darko.PANEVSKI/doktorand Pondelok:15.30-16.30 hod. a po dohode emailom
miestnosť č. K8/kocka
02/50117 555
darko.panevskifm.uniba.sk