Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - ZS 2021/2022

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Aby ste mali istotu, že vyučujúcich v danom čase naozaj zastihnete, odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred mailom/správou v MS teams, aby v prípade potreby spravili poradie konzultačných telefonátov.

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií ZS 2021/2022
  Pondelok 8:30 – 9:30 (po dohode e-mailom)
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. Streda 18:00 - 19:00 (po dohode e-mailom)
  MS Teams
  jana.kajanovafm.uniba.sk
  Streda 10:30-11:00 (a po dohode e-mailom)
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. Streda 17:00-18:00 (a po dohode e-mailom)
  MS Teams
  ludmila.mitkovafm.uniba.sk
  Pondelok 17:00 – 18:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. Utorok 13:00 – 14:00 (po dohode e-mailom)
  MS Teams
  magdalena.musilovafm.uniba.sk
  Piatok 8:00 – 10:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Mário Papík, PhD. MS Teams
  mario.papikfm.uniba.sk
  Piatok 8:00 – 10:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lenka Papíková, PhD. MS Teams
  lenka.chorvatovicovafm.uniba.sk
  Streda 9:00 – 11:00 (po dohode)
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. MS Teams
  michal.palenikfm.uniba.sk
  Utorok 9:00 – 11:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. MS Teams
  lucia.paskrtovafm.uniba.sk
  Pondelok 9:30 – 10:30 (po dohode e-mailom)
Mgr. Katarína Rentková, PhD. Pondelok 18:00 – 19:00 (po dohode e-mailom)
  MS Teams
  katarina.rentkovafm.uniba.sk
  Utorok 10.30-11.30, (po dohode e-mailom)  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Utorok 16.00-17.00, (po dohode e-mailom)
  MS Teams (po dohode e-mailom)
  darina.saxunováfm.uniba.sk
  Piatok 8:00 – 10:00 (na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť)
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. + v prípade potreby konzultovať po 17:00 je potrebné dohodnutie termínu vopred
  MS Teams
  paulina.stachovafm.uniba.sk
  Pondelok 12:00 – 14:00 (po dohode e-mailom)
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. MS Teams
  zuzana.stolicna@fm.uniba.sk
Mgr. Martin Vozár, PhD. Kedykoľvek (po dohode e-mailom)
martin.vozarfm.uniba.sk
   
Mgr. Peter Laktiš MS Teams
  laktis6uniba.sk
  Piatok 16:30 – 18:30 (po dohode e-mailom)
Mgr. Peter Nováček MS Teams
  novacek10uniba.sk
  Štvrtok 12:30 – 14:30 (po dohode e-mailom)
Mgr. Loretta Pinke MS Teams
  pinke2uniba.sk
  Utorok 15:40 – 17:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lukáš Veteška MS Teams
  veteska1uniba.sk
Mgr. Natália Barteková Streda 10:00 -11:00 (po dohode e-mailom)
MS Teams
natalia.bartekovafm.uniba.sk
Mgr. Lucia Klapáčová Pondelok  9.30-11:30 (po dohode e-mailom)
MS Teams
lucia.klapacovafm.uniba.sk
Mgr. Dániel Tóth Streda 17:00 - 19:00 (po dohode e-mailom)
MS Teams
daniel.tothfm.uniba.sk