Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny počas LS 2019/2020

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Konzultácie v čase mimo uvedených konzultačných hodín alebo počas skúškového obdobia si je potrebné s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Utorok: 8.30-9.50 hod. a 15.40-17.00
miestnosť č. 230
+4212/9021 2085
jana.kajanovafm.uniba.sk

Doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
t.č. konzultácia iba e-mailom
miestnosť č. 231
+4212/9021 2094
darina.saxunová@fm.uniba.sk

Doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Utorok: 14.00-15.30 hod.
Streda: 17.00-18.20 hod.
miestnosť č. 239
+4212/9021 2096
paulina.stachovafm.uniba.sk

Doc. Ing. Zuzana STOLIČNÁ, PhD.
Štvrtok: 12.00-14.00 hod.
miestnosť č. 238
+4212/9021 2099
zuzana.stolicnafm.uniba.sk

Prof. Ing. Božena CHOVANCOVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny po dohode emailom
bozena.chovancovaeuba.sk

Ing. Viera ÖLVECKÁ, PhD.
Utorok:11.00-12.20 hod. a 15.30-16.50 hod.
miestnosť č.233
+4212/9021 2086
viera.olveckafm.uniba.sk

Mgr. Lucia PAŠKRTOVÁ, PhD.
Štvrtok: 10.00-12.00 hod. a 14.00-15.30 hod.
miestnosť č. 233
+4212/9021 2088
lucia.paskrtovafm.uniba.sk

Mgr. Ľudmila MITKOVÁ PhD
Utorok: 10.00-11.30 a 16.00-17.30
miestnosť č. 231/A
+4212/9021 2077
ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Mgr. Katarína RENTKOVÁ, PhD.
Pondelok: 10.30-11.50 hod.
Streda: 15.30-16.50 hod.
miestnosť č. 240
+4212/9021 2093
katarina.rentkovafm.uniba.sk

Mgr. Ján SMOLEŇ, PhD.
Utorok: 12.30-13.50 hod.
Streda: 10.30-11.50 hod.
miestnosť č. 427/B
+4212/9021 2023
jan.smolenfm.uniba.sk

Mgr. Mário PAPÍK, PhD.
Pondelok:12.30- 13.50 hod.
miestnosť 427/B
+4212/90212023
mario.papikfm.uniba.sk

Mgr. Martin VOZAR, PhD.
Konzultácie po dohode emailom
vozar.mgmail.com

Mgr. Rita SZALAI, PhD.
t. č. na materskej dovolenke, konzultácia iba e-mailom
rita.szalaifm.uniba.sk

Mgr. Patrícia BRESTOVANSKÁ/doktorandka
Streda:11.20-12.20 hod.
miestnosť č.K8 /kocka/
patricia.brestovanskafm.uniba.sk

Mgr. Svetlana FABINYJOVÁ/doktorandka
Štvrtok: 9.00-11.50 hod.
miestnosť č.K8 /kocka/
svetlana.fabinyjovafm.uniba.sk

Mgr. Adam GROŽÁK/doktorand
Utorok: 12.30-13.30 hod.
miestnosť č.K8 /kocka/
adam.grozak@fm.uniba.sk

Mgr. Peter LAKTIŠ
Streda: 16.00-17.00 hod.
miestnosť č.K8 /kocka/

Mgr. Boris MUCHA/doktorand
Utorok: 18.20-19.20 hod.
Miestnosť č.K8 /kocka/
boris.muchafm.uniba.sk

Ing. Li YUANXIN
Utorok: 10.30-11.30 hod.
Miestnosť č.K8 /kocka/
yuanxin.lifm.uniba.sk