Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny na letný semester

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. utorok 13:30 – 15:00, piatok 10:30-12:00
č. miestnosti: 239
e-mail: paulina.mihalovafm.uniba.sk 
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.utorok:  14:00-15:30
pondelok: 16:00-17:30
č. miestnosti: 231
e-mail: darina.saxunova@fm.uniba.sk
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. pondelok 10:30 – 12:00, štvrtok 08:30 – 10:00
č. miestnosti: 228
e-mail: jana.kajanova@fm.uniba.sk
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD. Utorok 9:00-10:30, Štvrtok 13:00-14:30
č. miestnosti: 419
e-mail: veronika.gezik@uniba.sk
Mgr. Michal Páleník, PhD.Utorok 8:00-9:30, štvrtok 8:30-10:00
č. miestnosti: 233
E-mail: michal.palenik@fm.uniba.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.Pondelok 10:00 – 11:30
Streda 12:30 – 14:00
č. miestnosti: 233
e-mail: lucia.paskrtova@fm.uniba.sk
Mgr. Katarína Rentková, PhD.č. miestnosti: 230
Utorok 17:00 – 18:30
Utorok 13:10 – 14:40
e-mail: rentkova1@uniba.sk
Mgr. Vladimír Mariak, PhD.Utorok 16:00 - 17:00, Štvrtok 12:30 – 13.30
č. miestnosti: 234
e-mail: mariak2@uniba.sk
Mgr. Rita Szalai, PhD.Utorok 9:00 - 10:30, Štvrtok 10:30 - 12:00
č. miestnosti: 229
e-mail: rita.szalai@fm.uniba.sk
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.Utorok: 10:30-12:00
Streda: 14:00-15:30
č. miestnosti: 231/A
e-mail: ludmila.mitkova@uniba.sk
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. LL.MPondelok 15:00 - 16:30 
Štvrtok 14:00 - 15:30
č. miestnosti: 231/A
e-mail: musilova5@uniba.sk
Mgr. Lenka Papíková, PhD.Pondelok 15:00 - 17:00 (prezenčne)
Štvrtok 13:00 – 14:00 (prezenčne)
Piatok 8:00 - 10_00 (online)
č. miestnosti: 229
e-mail: lenka.papikova@fm.uniba.sk
Mgr. Mário Papík, PhD.Pondelok 15:00 - 17:00
Štvrtok 13:00 – 14:00
č. miestnosti: 229
e-mail: mario.papik@fm.uniba.sk
Mgr. Martin Vozár, PhD.Pondelok: 12:30 - 14:00
Piatok: 12:30 - 14:00
č. miestnosti: 233
e-mail: martin.vozar@fm.uniba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.Pondelok: 15:30 - 17:00
Stredy: 9:30 - 10:50
č. miestnosti: 306
e-mail: maria.bohdalova@fm.uniba.sk
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.Štvrtok 14:00-15:20
Piatok 16:00-17:20
č. miestnosti: 430
e-mail: ludomir.slahor@fm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.Pondelok: 10:30 - 12:00
Streda: 9:00 - 10:30
č. miestnosti: 232
e-mail:urban.kovac@fm.uniba.sk
Mgr. Peter Pšenák, PhD.Utorok: 18:30-19:50 
Streda: 17:30-18:50
č. miestnosti: 234
e-mail: peter.psenak@fm.uniba.sk
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.Streda 10,30-12,00
Piatok 9,00-10,30
č. miestmosti: 234, online po dohode
e-mail: katarina.mocarnikova@fm.uniba.sk
Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.Pondelok: 16:00-17:20
Streda: 7:30 – 9:00
č. miestnosti: 234
e-mail: kitty.klacsanova@fm.uniba.sk
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.Utorok: 14:00- 15:30 
Streda: 10:30-12:00 
č. miestnosti: 234
e-mail: vladimir.valach@fm.uniba.sk
Ing. Martina Chrančoková, PhD.Utorok: 10.30 – 12.00
Štvrtok: 14.00 - 15.30
č. miestnosti: 234
e-mail: chrancokova6@uniba.sk
Mgr. Lukáš KurinecStvrtok: 18:30-21:00
č. miestnosti: 235
e-mail: kurinec5@uniba.sk
Mgr. Dávid KubekStreda 14:00-15:30
Štvrtok 16:00-17:30
č. miestnosti: 235
e-mail:kubek7@uniba.sk
Mgr. Veronika BučkováUtorok: 12:30 – 14:00
Štvrtok: 16:00 – 17:30
č. miestnosti: 235
e-mail: zanova13@uniba.sk
Mgr. Natália BartekováPondelok: 15:30-17:00
Streda: 15:30-17:00
č. miestnosti: 235
e -mail: bartekova40uniba.sk
Mgr. Lucia KlapáčováUtorok 12,30-14,00 a 18:30-20:00
č. miestnosti: 235
e -mail: klapacova7uniba.sk 
Mgr. Dániel TóthPondelok: 15:30-17:00
Utorok: 15:30-17:00
č. miestnosti: 235
e -mail: toth166uniba.sk
Mgr. Danihel PavelUtorok: 15:30-16:50
Streda: 12:30-13:50
č. miestnosti: 235
e -mail: danihel7uniba.sk
Mgr. Chabová DanaStreda: 15:30-16:50 a Utorok 15:30-16:50
č. miestnosti: 235
e -mail: chabova4@uniba.sk
Mgr. Jorgič BojanPiatok: 9:30-10:30 a 14:00-15:00
č. miestnosti: 235
e -mail: jorgic1@uniba.sk
Mgr. Maljar ValeriiaStreda: 9.00-10.30
č. miestnosti: 235
e -mail: havriushenko1uniba.sk 
Mgr. Hodovanska LjubovPondelok 9:00 - 10:30
Utorok 10:30 - 12:00
č. miestnosti: 235
e -mail: hodovanska1uniba.sk