Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií počas LS 2017/2018

Konzultačné hodiny platia v priebehu semestra

 

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

V y u č u j ú c i

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

Prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.

Utorok: 12.30-13.30 hod.

miestnosť č. 228/2posch.

02/50117 423

jozef.komorník@fm.uniba.sk

Prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.

Štvrtok: 16.00-17.00 hod. a po dohode e-mailom

miestnosť č. 240/241

02/50117 2095

ludomir.slahorfm.uniba.sk

Prof. Ing. Božena CHOVANCOVÁ, PhD.

po dohode emailom

bozena.chovancovaeuba.sk

 

Prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.

Pondelok: 14.00-15.00 hod.
Štvrtok: 13.00-14.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť. č. 236

02/50117 515

daniela.novackovafm.uniba.sk

Doc. PhDr. René PAWERA, CSc.

Streda: 13.00-14.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 232/B

02/50117 422

rene.pawerafm.uniba.sk

Doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.

Štvrtok: 12.30-13.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 230

02/50117 419

jana.kajanovafm.uniba.sk

Doc. Ing. Jana KOTLEBOVÁ, PhD.

po dohode emailom

jana.kotlebovaeuba.sk

Doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.

Utorok: 17.00-18.00 hod.
Streda: 13.00-14.30 a po dohode emailom

miestnosť č. 231

02/50117 421

darina.saxunová@fm.uniba.sk

Doc. Ing. Zuzana STOLIČNÁ, PhD.

Štvrtok: 13.50-14.50  hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 238

02/50117 410

zuzana.stolicnafm.uniba.sk

Dr. Frederic DELANEUVILLE, PhD.

/francúzsky lektor/

Pondelok: 10.30-11.50 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 234

02/50117 514

frederic.delaneuvillefm.uniba.sk

Mgr. Olivier DUMONTEL

/francúzsky lektor/

Pondelok: 8.00-10.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 234

02/50117 514

olivier.dumontel@fm.uniba.sk

Doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.

Streda:  9.00-11.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 239

02/5017 416

paulina.stachovafm.uniba.sk

PhDr. Daniela MAJERČÁKOVÁ, PhD., MBA

po dohode emailom

miestnosť č. 419

02/50117 470

daniela.majercakovafm.uniba.sk

PhDr. Gabriela BÉREŠOVÁ, PhD.

po dohode emailom

miestnosť č. 333

02/50117 476

gabriela.beresovafm.uniba.sk

Ing. Viera ÖLVECKÁ, PhD.

Štvrtok:10.30-11.50 hod. a po dohode emailom 

miestnosť č.233

02/50117 435

viera.olveckafm.uniba.sk

Ing. Jarmila WEFERSOVÁ, PhD.

Streda: 10.30-11.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 236

02/50117 515

jarmila.wefersovafm.uniba.sk

Mag. phil. Dr. phil. Hans WEFERS

Utorok: 13.00 -14.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 237

02/50117 494

hans.wefers.fm.uniba.sk

Mgr. Peter BAJZÍK, PhD.

po dohode emailom

miestnosť č. 427

02/50117 403

peter.bajzikfm.uniba.sk

Mgr. Lucia PAŠKRTOVÁ, PhD.

Utorok: 10.30-12.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 233

02/50117 435

lucia.paskrtovafm.uniba.sk

Mgr. Ľudmila MITKOVÁ PhD. 

Štvrtok: 10.00-11.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 231/A

02/50117 420

ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Mgr. Katarína RENTKOVÁ, PhD.

Pondelok:14.00-15.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 240

02/50117 425

katarina.rentkovafm.uniba.sk

Mgr. Petra MILOŠOVIČOVÁ, PhD.

Utorok: 10.00-11.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 237

02/50117 494

petra.milošovičová@fm.uniba.sk

Mgr. Janka KOTTULOVÁ PhD.

Utorok: 15.30-17.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 231/A

02/50117 420

janka.kottulovafm.uniba.sk

Mgr. Marína FAĎOŠ, PhD.

po dohode emailom

miestnosť č. 427/B

02/50117 436

marina.fadosfm.uniba.sk

Mgr. Ján SMOLEŇ, PhD.

Štvrtok: 11.00-12.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č. 427/B

02/50117 436

jan.smolenfm.uniba.sk

Mgr. Eva BRESTOVANSKÁ, PhD.

Štvrtok: 12.00-13.00 a po dohode emailom

miestnosť č. K10/kocka/

02/50117 557

eva.brestovanskafm.uniba.sk

Mgr. Martin VOZAR, PhD.

po dohode emailom

vozar.mgmail.com

Mgr. Rita SZALAI, PhD.

t. č. na materskej dovolenke, konzultácia iba e-mailom

rita.szalaifm.uniba.sk

Mgr. Vladimir HRČEK/doktorand

Po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

vladimir.hrcekfm.uniba.sk

Ing. Ján KÁČER/doktorand

po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

jan.kacerfm.uniba.sk

Mgr. Magdaléna MUSILOVÁ/doktorandka

Streda: 14.00-15.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

magdalena.musilovafm.uniba.sk

Mgr. Patrícia BRESTOVANSKÁ/doktorandka

Utorok: 17.00-18.00 hod.  a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

patricia.brestovanskafm.uniba.sk

Mgr. Svetlana FABINYJOVÁ/doktorandka

Streda: 12.00-14.00 hod. a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

svetlana.fabinyjovafm.uniba.sk

Mgr. Boris MUCHA/doktorand

Utorok: 14.30-15.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

boris.muchafm.uniba.sk

Mgr. Matej STANOVSKY/doktorand

po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

matej.stanovsky@fm.uniba.sk

Mgr. Darko PANEVSKI/doktorand

po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

darko.panevskifm.uniba.sk

Mgr. Adam GROŽÁK/doktorand

Štvrtok: 14.00-15.00 a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

adam.grozak@fm.uniba.sk

Mgr. Lucia HUSENICOVÁ/doktorandka

Utorok: 14.00-15.30 hod. a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

lucia.husenicovafm.uniba.sk

Mgr. Peter PŠENÁK/doktorand

Streda 16.00-17.00 a po dohode emailom

miestnosť č.K8/kocka/

02/50117 555

peter.psenakfm.uniba.sk