Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - LS 2020/2021

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Aby ste mali istotu, že vyučujúcich v danom čase naozaj zastihnete, odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred mailom/správou v MS teams, aby v prípade potreby spravili poradie konzultačných telefonátov.

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií LS 2020/2021
  Utorok 16:00 – 18:00 (po dohode e-mailom)
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. MS Teams
  jana.kajanovafm.uniba.sk
  Piatok 10:00-12:00 (po dohode e-mailom)
Mgr.Ľudmila Mitková, PhD. MS Teams
  Ludmila.mitkovafm.uniba.sk 
  Utorok 9:00 – 11:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. MS Teams
  magdalena.musilovafm.uniba.sk
  Utorok 17:00 - 19:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Boris Mucha, PhD. MS Teams
  mucha8uniba.sk
  Utorok 16:30 – 18:30  (po dohode e-mailom)
Ing. Viera Ölvecká, PhD. MS Teams
  viera.olveckafm.uniba.sk
  Piatok 13:00 – 15:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Mário Papík, PhD. MS Teams
  mario.papikfm.uniba.sk
  Piatok 13:00 – 15:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lenka Papíková, PhD. MS Teams
  lenka.chorvatovicovafm.uniba.sk
  Streda 12:00 – 14:00 (po dohode)
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. MS Teams
  michal.palenikfm.uniba.sk
  Utorok 9:00 – 11:00 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. MS Teams
  lucia.paskrtovafm.uniba.sk
  Utorok 9:00 – 11:00 (po dohode mailom)
Mgr. Katarína Rentková, PhD. MS Teams
  katarina.rentkovafm.uniba.sk
  Streda 8:30 – 10:00, dohodou
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Piatok 16:00 – 17:00hod, dohodou
  MS Teams
  darina.saxunováfm.uniba.sk
  Piatok 8:00 – 10:00 (na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť)
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. MS Teams
  paulina.stachovafm.uniba.sk
  Pondelok 12:00 – 14:00 (po dohode e-mailom)
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. MS Teams
  zuzana.stolicna@fm.uniba.sk
Mgr. Martin Vozár, PhD. Kedykoľvek (po dohode e-mailom)
martin.vozarfm.uniba.sk
  Štvrtok 09:30 – 11:30
Mgr. Adam Grožák MS Teams
  grozak2uniba.sk
  Štvrtok 15:00 – 16:30 (po dohode e- mailom)
Mgr. Peter Laktiš MS Teams
  laktis6uniba.sk
  Piatok 16:30 – 18:30 (po dohode e-mailom)
Mgr. Peter Nováček MS Teams
  novacek10uniba.sk
  Štvrtok 12:30 – 14:30 (po dohode e-mailom)
Mgr. Loretta Pinke MS Teams
  pinke2uniba.sk
  Štvrtok 14:40 – 15:40 (po dohode e-mailom)
Mgr. Lukáš Veteška MS Teams
  veteska1uniba.sk