Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - ZS 2023/2024

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Aby ste mali istotu, že vyučujúcich v danom čase naozaj zastihnete, odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred mailom/správou v MS teams, aby v prípade potreby spravili poradie konzultačných telefonátov.

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. pondelok 14:00 – 15:30, streda 9:00-10:30
č. miestnosti: 239
e-mail: paulina.mihalovafm.uniba.sk 
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. streda:  13.00-14.30 
pondelok: 16.00-17.30
č. miestnosti: 231
e-mail: darina.saxunovafm.uniba.sk
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  streda 8,30 – 10,00, piatok 8,00 – 9,30
č. miestnosti: 228
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. Pondelok 7:30-9:00, utorok 9:00 - 10:30
č. miestnosti: 238
e-mail: stolicna1uniba.sk
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.  Utorok 9:00-10:30, Štvrtok 9:00-10:30
č. miestnosti: 419
e-mail: veronika.gezikuniba.sk
Mgr. Michal Páleník, PhD. Utorok 8:00-9:30, štvrtok 8:30-10:00
č. miestnosti: 233
E-mail: michal.palenikfm.uniba.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. Pondelok 15:30 – 17:00
Utorok 10:30 – 12:00
č. miestnosti: 233
e-mail: lucia.paskrtovafm.uniba.sk
Mgr. Katarína Rentková, PhD. č. miestnosti: 230
Utorok 17:00 – 18:30
Utorok 13:10 – 14:40
e-mail: rentkova1uniba.sk
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. Štvrtok 9:00 – 10.00
č. miestnosti: 230
e-mail: mariak2uniba.sk
Mgr. Rita Szalai, PhD.  MD
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. Pondelok: 14:00-15:30
Utorok: 14:00-15:30
č. miestnosti: 231/A
e-mail: ludmila.mitkovauniba.sk
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. LL.M Štvrtok 10:30 - 12:00 
Štvrtok 16:50 - 18:20
č. miestnosti: 231/A
e-mail: musilova5uniba.sk
Mgr. Lenka Papíková, PhD. Streda 14:30 – 15:30
Štvrtok 15:00 – 17:00
č. miestnosti: 238
e-mail: lenka.papikovafm.uniba.sk
Mgr. Mário Papík, PhD. Streda 14:30 – 15:30
Štvrtok 15:00 – 17:00
č. miestnosti: po dohode
e-mail: mario.papikfm.uniba.sk
Mgr. Martin Vozár, PhD. Pondelky: 9:00 - 10:30
Utorky: 10:30 - 12:00
č. miestnosti: 
e-mail: martin.vozarfm.uniba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. Pondelky: 12:30 - 13:50
Utorky: 12:30 - 13:50
č. miestnosti: 306
e-mail: maria.bohdalovafm.uniba.sk
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. Štvrtok 14:00-15:20
Piatok 16:00-17:20
č. miestnosti: 430
e-mail: ludomir.slahorfm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. Pondelok: 10:30 - 12:00
Utorok: 10:30 - 12:00
č. miestnosti: 234
e-mail :urban.kovac@fm.uniba.sk
Mgr. Peter Pšenák, PhD. Streda: 15:30-17:00 
Piatok: 7:30-9:00 
č. miestnosti: 234
e-mail: peter.psenakfm.uniba.sk
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD. Pondelok 9:00-10,30
Utorok 9:00-10,30
č. miestnosti: 232
e-mail: katarina.mocarnikovafm.uniba.sk
Mgr. Kitty Klacsánová, PhD. Pondelok: 15:30-16:50
Utorok: 7:30 – 9:00
č. miestnosti: 427
e-mail: kitty.klacsanovafm.uniba.sk
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD. Streda: 10:30- 11:10 a 16:10- 18:30 
č. miestnosti: 232
e-mail: vladimir.valachfm.uniba.sk
Ing. Martina Chrančoková, PhD. Utorok: 7.30 - 8.50
Piatok: 9.00 - 10.30
č. miestnosti: 234
e-mail: chrancokova6uniba.sk
Mgr. Lukáš Kurinec Piatok: 9:00 – 12:30
č. miestnosti:
e-mail: kurinec5uniba.sk
Mgr. Dávid Kubek Streda 10:30-12:00
Štvrtok 16:00-17:30
č. miestnosti:427
e-mail:kubek7uniba.sk
Mgr. Veronika Bučková Utorok: 14:00 – 15:30
Štvrtok: 16:00 – 17:30
č. miestnosti: 427
e-mail: zanova13uniba.sk
Mgr. Natália Barteková Pondelok: 15:30-17:00
Utorok: 15:30-17:00
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: bartekova40uniba.sk
Mgr. Lucia Klapáčová Pondelok 12,30-14,00 a 15,30 -17,00.
č. miestnosti:
e -mail: klapacova7uniba.sk 
Mgr. Dániel Tóth Pondelok: 15:30-17:00
Utorok: 14:00-15:30
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: toth166uniba.sk
Mgr. Danihel Pavel Pondelok: 12:30-14:00, 15:30-17:00
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: danihel7uniba.sk
Mgr. Chabová Dana Pondelok: 9:00-10:30 a 14:00-15:30
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: chabova4@uniba.sk
Mgr. Jorgič Bojan Štvrtok: 15:30-17:00
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: jorgic1@uniba.sk
Mgr. Maljar Valeriia Pondelok: 9.00-10.30
č. Miestnosti: podľa dohody
e -mail: havriushenko1uniba.sk 
Mgr. Paciga Filip Utorok:  11:00 - 14:00
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: paciga1uniba.sk
Mgr. Hodovanska Ljubov Štvrtok: 09:00-10:20
Štvrtok: 10:30-11:50
č. miestnosti: podľa dohody
e -mail: hodovanska1uniba.sk