Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry ekonómie a financií - LS 2022/2023

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Aby ste mali istotu, že vyučujúcich v danom čase naozaj zastihnete, odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred mailom/správou v MS teams, aby v prípade potreby spravili poradie konzultačných telefonátov.

 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. Pondelok 12:30 – 13:30 (po dohode e-mailom) 
Streda 18:00 – 19:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 228
jana.kajanovafm.uniba.sk
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Utorok 15:00-17:00 
 + po 17:00 (po dohode e- mailom) 
Miestnosť 231
darina.saxunovafm.uniba.sk
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. Pondelok 9:00 – 11:00
+ po 17:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 239
paulina.mihalovafm.uniba.sk
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. Utorok 12:30-13:30
+ po 17:00 (po dohode e- mailom) 
Miestnosť 238
zuzana.stolicna@fm.uniba.sk
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD. Streda 9:00 – 10:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 419
veronika.gezikuniba.sk
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. , LL.M. Pondelok 13:30 - 15:00, Štvrtok 17:00 – 18:00
(po dohode e-mailom) 
Miestnosť 231/A
magdalena.musilovafm.uniba.sk
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. Utorok 14:00 – 16:00 + po 17:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 233
michal.palenikfm.uniba.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. Pondelok 10:30 – 12:30 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 233
lucia.paskrtovafm.uniba.sk
Mgr. Katarína Rentková, PhD. Utorok 13:00 – 14:00 + po 17:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 230
katarina.rentkovafm.uniba.sk
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. Pondelok 10:30 - 12:00,
(po dohode e-mailom) 
Miestnosť 231/A
ludmila.mitkovafm.uniba.sk
Mgr. Mário Papík, PhD. Piatok 8:00 – 10:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 238
mario.papikfm.uniba.sk
Mgr. Lenka Papíková, PhD. Piatok 8:00 – 10:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 238
lenka.chorvatovicovafm.uniba.sk
Mgr. Martin Vozár, PhD. (po dohode e-mailom)
Miestnosť 233
martin.vozarfm.uniba.sk
Mgr. Peter Nováček Streda   18:00 - 19:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
novacek10uniba.sk
Mgr. Loretta Pinke Streda 8:40 do 9:40 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 238
pinke2uniba.sk
Mgr. Lukáš Veteška Pondelok 15:40 – 16:40 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
veteska1uniba.sk
Mgr. Natália Barteková Streda 15:00-17:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
natalia.bartekovafm.uniba.sk
Mgr. Lucia Klapáčová Pondelok 8:30 - 10:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 238
lucia.klapacovafm.uniba.sk
Mgr. Dániel Tóth Pondelok 17:00 - 19:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
daniel.tothfm.uniba.sk
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. Pondelok 13:00 - 14:00(po dohode e-mailom) 
Miestnosť 230
Vladimir.mariakfm.uniba.sk
Mgr. Adam Goldberger, PhD. Utorok 9:00 -10:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 238
Adam.goldbergerfm.uniba.sk
Mgr. Danihel Pavel Utorok 16:00-17:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
pavel.danihelfm.uniba.sk
 
Mgr. Chabová Dana Pondelok 8:00 - 9:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
Dana.chabovafm.uniba.sk
 
Mgr. Jorgič Bojan Streda 19:00 - 20:00 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
Bojan.jorgicfm.uniba.sk
 
Mgr. Maljar Valeriia Štvrtok 14:30-15:30 (po dohode e-mailom) 
Miestnosť 235
Valeriia.maljarfm.uniba.sk