Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ

Vedúca katedry:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.mihalovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Sekretariát
Odborná referentka
Ing. Iveta Drahošová
tel.: +421 2 9021 2051
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Interní pracovníci a pracovníčky katedry:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD. 
Ing. Iryna Ivanochko, PhD.
Ing. Martina Chrančoková, PhD.
Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. Mário Papík, PhD.
Mgr. Lenka Papíková, PhD.
Mgr. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Peter Pšenák, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Mgr. Rita Szalai, PhD.
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.

Externí učitelia a učiteľky:
PhDr. Peter Málach, PhD.
Mgr. Pavel Hrivnák
Mgr. Alexandra Sviteková
Ing. Ľudmila Buzgová
Ing. Katarína Kaszasov
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Mgr. Maroš Bobulský, PhD.
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. Dominika Sónak Ballová

Mgr. Lukáš Veteška, PhD

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky: 
prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Mgr. Patrícia Brestovanská, PhD.
JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Mgr. Vladimír Mariak, PhD.
Mgr. Boris Mucha, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
PhDr. Monika Sosa, PhD.
Mgr. Viktor Štrba

Spolupracujúce organizácie:
Americká obchodná komora v SR
Deloitte
Národná banka Slovenska
Swiss Re
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
CFA Society Slovakia

Interní doktorandi a doktorandky:
Mgr. Natália Barteková
Mgr. Veronika Bučková
Mgr. Pavel Danihel
Mgr. Ljubov Hodovanska
Mgr. Dana Chabová
Mgr. Bojan Jorgič
Mgr. Lucia Klapáčová
Mgr. Lukáš Kurinec
Mgr. Peter Laktiš
Mgr. Valeriia Maljar
Mgr. Dániel Tóth

Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Mikroekonómia, Makroekonómia, Ekonómia trhu práce (Ekonómia I, II, III)
Základy účtovníctva
Postupy účtovania pre podnikateľov
Základy finančného manažmentu
Peniaze a bankovníctvo
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Nákladové účtovníctvo
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Finančné účtovníctvo a účtovná závierka
Daňové účtovníctvo
Manažment verejných financií
Medzinárodné účtovné štandardy
Úvod do finančných trhov a inštitúcií
Komoditné trhy a reálne investície
Oceňovanie podnikov 1, 2

na magisterskom stupni štúdia
Finančné účtovníctvo
Finančný manažment
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Daňovníctvo
Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Finančné trhy a inštitúcie

na doktorandskom stupni štúdia
Ekonómia I, II
Daňové systémy
Finančné účtovníctvo