Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

Vedúca katedry:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.stachovafm.uniba.sk

Sekretariát:
Diana Horváthová
tel.: +421 2 9021 2003
e-mail: diana.horvathovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
Mgr. Boris Mucha, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Mário Papík, PhD.
Mgr. Lenka Papíková, PhD.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr.
Katarína Rentková, PhD.
Mgr.
Rita Szalai, PhD.
prof. RNDr.
Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová , PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
     
Externí zamestananci:
prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Mgr. Rastislav Molnár, MSc.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Adam Grožák
Mgr. Peter Laktiš
Mgr. Peter Nováček
Mgr. Loretta Pinke
Mgr. Lukáš Veteška
Ing. Li Yuanxin

Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Ekonómia I, II, III
Základy účtovníctva
Postupy účtovania pre podnikateľov
Základy finančného manažmentu
Peniaze a bankovníctvo
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Nákladové účtovníctvo
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Finančné účtovníctvo a účtovná závierka
Daňové účtovníctvo
Manažment verejných financií
Medzinárodné účtovné štandardy
Úvod do finančných trhov a inštitúcií
Komoditné trhy a reálne investície

na magisterskom stupni štúdia
Finančné účtovníctvo
Finančný manažment
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Daňovníctvo
Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Finančné trhy a inštitúcie

na doktorandskom stupni štúdia
Ekonómia I, II
Daňové systémy
Finančné účtovníctvo