Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
tel.: +421 2 50 117 423
e-mail: jozef.komornikfm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
tel.:+421 2 501 17 416
e-mail: paulina.stachovafm.uniba.sk

Sekretariát:
Magdaléna Jankovičová
tel.: +421 2 50 117 418
e-mail: magdalena.jankovicovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, CSc.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA
PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Ing. Jarmila Wefersová, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Eva Brestovanská, PhD.
Mgr. Veronika Gežik Chobotová, PhD.
Mgr. Ján Janać, PhD.
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.

Interní doktandi:
Mgr. Peter Bajzík
PhDr. Mária Barteková
Mgr. Vladimir Hrček
Ing. Ján Káčer
PhDr. Monika Lavrovičová
Mgr. Magdaléna Musilová
Mgr. Rita Szarková
Mgr. Lenka Chorvatovičová
Mgr. Patrícia Brestovanská
Mgr. Svetlana Fabinyjová
Mgr. Boris Mucha
Mgr. Darko Panevski
Mgr. Matej Stanovský

Francúzski lektori:
JUDr. Frederic Delaneuville
Mgr. Joseph Martino
Mgr. Olivier Dumontel

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, CSc.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.
RNDr. Danuše Szökeová, PhD.
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Ing. Eugen Molnár, PhD.
Ing. Jana Trnovská
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.
Mgr. Rastislav Molnár, MSc.
Mgr. Dávid Molnár
Mag. Phil. Hans Wefers, Dr. Phil.
PhDr. Martin Rapoš
Yu Haisi, MPH


Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch Matematika; Ekonómia; Účtovníctvo; Základy finančného manažmentu; Peniaze a bankovníctvo; Medzinárodné ekonomické vzťahy; Štatistika; Štatistické metódy.
Katedra ekonómie a financií zabezpečuje taktiež pedagogický proces v študijnom programe MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (Francúzsky program a Nemecký program) v predmetoch: Francúzsky jazyk pre manažérov, resp. Nemecký jazyk pre manažérov; Medzinárodné právo verejné; Medzinárodné ekonomické právo; Medzinárodný obchod; Medzinárodné organizácie; Právnická francúzština, resp. Právnická nemčina; Medzikultúrna komunikácia; Francúzske ekonomicko-geografické a politické reálie, resp. Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie; Obchodné rokovania.
Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v študijnom programe MANAŽMENT v povinných predmetoch Finančný manažment; Modelovanie ekonomických procesov a v bloku Financie v predmetoch Finančné účtovníctvo; Manažérske účtovníctvo; Finančné trhy a inštitúcie; Investičné analýzy. V študijnom programe MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT v povinných predmetoch Finančný manažment; Regionálna ekonomická politika EÚ; Európske právo; Medzinárodné financie.