Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. †

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.stachovafm.uniba.sk

Sekretariát:
Magdaléna Jankovičová
tel.: +421 2 9021 2074
e-mail: magdalena.jankovicovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, CSc.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA
PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Ing. Jarmila Wefersová, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Eva Brestovanská, PhD.
Mgr. Veronika Gežik Chobotová, PhD.
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
Mgr. Peter Bajzík, PhD.
Mgr. Rita Szalai, PhD. 

Interní doktorandi:
Mgr. Patrícia Brestovanská
Mgr. Svetlana Fabinyjová
Mgr. Adam Grožák
Mgr. Lucia Husenicová
Mgr. Boris Mucha
Mgr. Peter Pšenák
Mgr. Mária Sláviková (prerušené štúdium)
Mgr. Matej Stanovský (prerušené štúdium)
Ing. Li Yuanxin

Francúzski lektori:
JUDr. Frederic Delaneuville
Mgr. Olivier Dumontel

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
PhDr. Mária Barteková, PhD.
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Ing. Eugen Molnár, PhD.
Ing. Jana Trnovská
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. MSc. Martin Pažický, PhD.
Mgr. Monika Roštárová, PhD.
PhDr. Monika Sosa, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.
Mgr. Rastislav Molnár, MSc.
Mag. Phil. Hans Wefers, Dr. Phil.
PhDr. Martin Rapoš


Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch Matematika; Ekonómia; Účtovníctvo; Základy finančného manažmentu; Peniaze a bankovníctvo; Medzinárodné ekonomické vzťahy; Štatistika; Štatistické metódy.
Katedra ekonómie a financií zabezpečuje taktiež pedagogický proces v študijnom programe MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (Francúzsky program a Nemecký program) v predmetoch: Francúzsky jazyk pre manažérov, resp. Nemecký jazyk pre manažérov; Medzinárodné právo verejné; Medzinárodné ekonomické právo; Medzinárodný obchod; Medzinárodné organizácie; Právnická francúzština, resp. Právnická nemčina; Medzikultúrna komunikácia; Francúzske ekonomicko-geografické a politické reálie, resp. Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie; Obchodné rokovania.
Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v študijnom programe MANAŽMENT v povinných predmetoch Finančný manažment; Modelovanie ekonomických procesov a v bloku Financie v predmetoch Finančné účtovníctvo; Manažérske účtovníctvo; Finančné trhy a inštitúcie; Investičné analýzy. V študijnom programe MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT v povinných predmetoch Finančný manažment; Regionálna ekonomická politika EÚ; Európske právo; Medzinárodné financie.