Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na dekana

Voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu


Voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) na funkčné obdobie od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023, podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 19 Štatútu FM UK vyhlásil Akademický senát FM UK na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2018.

 
Na základe zápisnice volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FM UK je jediný nominovaný kandidát:

1. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.


Životopis kandidáta na dekana FM UK


Programové tézy kandidáta na dekana FM UK

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FM UK


Navrhovatelia (v abecednom poradí podľa priezviska):

Bc. Barbara Baisová
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Cynthia Dobošová
Michaela Drábiková
Mgr. Marina Faďoš, PhD.
Nicol Halmešová
Bc. Peter Juriga
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Ing. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Bc. Viliam Korenčík
doc. Dr. Techn., Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
Bc. Lukáš Kuppé
Branislav Linkay
Denis Nečas
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Bc. Michaela Reichová
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Bc. Jozef Struhár
Mgr. Andrea Studeničová
Bc. Veronika Šarlušková
Barbora Šebeková
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
Bc. Ivana Švecová
Lenka Töröková
Bc. Michal Valek
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.Voľby kandidáta na dekana FM UK sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu FM UK dňa 18. februára 2019 v zasadacej miestnosti č. 14, na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, bezprostredne po skončení predstavovania kandidáta na dekana FM UK.

Predstavenie kandidáta na dekana FM UK pred akademickou obcou FM UK sa uskutoční v posluchárni č. 18 (4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava) v deň volieb, teda v pondelok 18. februára 2019 od 10:30 hod.

 

v Bratislave, 17. 1. 2019


doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., v.r.
predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FM UK