Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Telefónny zoznam

INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM FM UK - 1. 3. 2021

Pracovisko

Telefón

Miestnosť

Dekanát

02/90 21 2001

423

Katedra ekonómie a financií

Zasadačka KEF

02/90 21 2142

 

218

235

Katedra informačných systémov Zasadačka KIS

02/90 21 2006

326                             321

Katedra kvantitatívnych metód

02/90 21 2006

326

Katedra manažmentu

02/90 21 2005

404

Katedra marketingu

02/90 21 2003

218

Katedra medzinárodného manažmentu

02/90 21 2030

240

Katedra stratégie a podnikania Zasadačka KSP

02/90 21 2007

prístavba 8         prístavba 6

Knižnica

02/90 21 2117

prístavba 08

Študijné oddelenie

02/90 21 2121, 2023, 2126, 2127

 302, 304, 324

Oddelenie externého štúdia

02/90 21 2063, 2070, 2071

225, 216

Oddelenie medzinárodných vzťahov

02/90 21 2036, 2027, 2026

420, 337, 409

Referát doktorandského štúdia

02/90 21 2122

428

Referát vedy a výskumu

02/90 21 2107

prístavba 4B

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

02/90 21 2017

408

Doktorandi – KEF

 

kocka 10

Doktorandi – KMAN

02/90 21 2052

                 427

Doktorandi – KMAR

 

220

Doktorandi – KSP

02/90 21 2105

prístavba 3

Doktorandi – KMM

 

220

Doktorandi - KKM

 

234

Vrátnica – hlavná budova

02/50 117 135

hlavná budova

Vrátnica – kocka

02/90 21 2011

kocka

Vrátnica – prístavba

02/90 21 2010

prístavba

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk

Priezvisko, meno, tituly

Miestnosť

Klapka

Súčasť fakulty

Badura Ján, Mgr., MLIS

prístavba 08

2117

Knižnica

Bajzík Peter, Mgr., PhD.

402

2048

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.

405

2100

Katedra manažmentu

Balco Peter, Ing., PhD. MBA

419

2032

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Belešová Michaela, Mgr.

302

2121

Študijné oddelenie

Benčúrik Eduard

vrátnica

2010

Prístavba

Benko Lukáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Bennárová Viera, PhDr.

420

2036

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Beňová Eleonóra, Mgr., PhD.

328

2089

Katedra informačných systémov

Bérešová Gabriela, PhDr., PhD.

236

2040

Katedra medzinárodného manažmentu

Bobulský Maroš, Mgr. – doktorand

234

 

Katedra kvantitatívnych metód

Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.

306

2028

Katedra kvantitatívnych metód

Brestovanská Eva, Mgr., PhD.

kocka 10

2131

Katedra kvantitatívnych metód

Brtková Jarmila, PaedDr., PhD.

335

2035

Katedra informačných systémov

Brusnický Mirko

vrátnica

2010

Prístavba

Cagáň Karol, Mgr. - doktorand

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Copuš Lukáš, PhDr., PhD.

425

2057

Katedra manažmentu

Černeková Erika, Mgr.

409

2026

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Čirka Miroslav, Ing.

226

2065

Referát prevádzky a obslužných činností

Čupka Ondrej, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Daňo Andrej

226

2066

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňová Andrea, Mgr.

324

2126

Študijné oddelenie

Deáková Lenka

326

2134

Katedra informačných systémov Katedra kvantitatívnych metód

Delaneuville Frédéric, doc. Dr., PhD.

336

2092

Katedra medzinárodného manažmentu

Dudic Branislav, Mgr., PhD.

328

2141

Katedra kvantitatívnych metód

Dumontel Olivier, Mgr. - doktorand

336

2092

Katedra medzinárodného manažmentu

Dzugasová Jaroslava, Ing., CSc.

420

2122

Oddelenie doktorandského štúdia

Ďuračková Danka, PhDr.

429

2053

Referát všeobecnej učtárne

Fecišková Eleonóra, Mgr.

324

2127

Študijné oddelenie

Fekete Milan, doc. Ing., PhD.

prístavba 2 A

2103

Katedra stratégie a podnikania

Fratričová Jana, Mgr., PhD.

402

2049

Katedra manažmentu

Gahérová Natália, Mgr.

337

2027

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Gál Peter, Mgr., PhD.

prístavba 4 A

2106

Katedra stratégie a podnikania

Gažová Andrea, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2138

Katedra stratégie a podnikania

Gežík Veronika, Mgr., PhD.

419

2032

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Gono Pavol, Ing.

319

6001

Centrum informačných technológií

Greguš Ján, Ing. – doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD.

424

325

5001

2080

Dekan fakulty                              Katedra informačných systémov

Greguš Michal, doc. RNDr., PhD.

329

2084

Katedra stratégie a podnikania

Grožák Adam, Mgr. – doktorand

kocka K8

 

Katedra ekonómie a financií

Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD.

224

2120

Katedra marketingu

Gutola Roba Bokayo, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Halás Vančová Martina, Mgr., MSc. PhD.

333

2135

Katedra informačných systémov

Hapl Vladimír

vrátnica

2010

Prístavba

Hlivárová Nora, Mgr.

420

2102

Projektové centrum

Holienka Marian, doc. PhDr., PhD.

prístavba 4 B

2107

Katedra stratégie a podnikania

Referát vedy a výskumu

Horáčková Zuzana

prístavba 07

2116

Knižnica

Horváthová Diana

218

2142

Katedra marketingu                      Katedra ekonómie a financií

Horváthová Suleimanová Juliet, Mgr., PhD.

407

2031

Katedra manažmentu

Hoti Emiljana, Mgr.

330

2025

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Hrdličková Petra

prístavba 015

2119

Knižnica

Huľvej Jaroslav, Ing., PhD.

prístavba 2 B

2104

Katedra stratégie a podnikania

Husenicová Lucia, Mgr. - doktorand

240

2030

Katedra medzinárodného manažmentu

Chalupka Miloslav, Ing., PhD.

335 B

2024

Katedra informačných systémov

Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc.

kocka 2

2056

Katedra medzinárodného manažmentu

Chujac Tadeáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Ivanochko Olena, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Jamroškovič Martin

302

2124

Študijné oddelenie

Jantová Martina, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra marketingu

Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.

228

2085

Katedra ekonómie a financií

Karlík Oskar, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Karovič Vincent, Ing., PhD.

332 A

2042

Katedra informačných systémov

Karovič Vincent, Mgr., PhD.

332 A

2044

Katedra informačných systémov

Kirchmayer Zuzana, Mgr., PhD.

402

2047

Katedra manažmentu

Klacsán Kitty, Mgr. – doktorand

327

2082

Katedra kvantitatívnych metód

Klačanská Petronela, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2139

Katedra stratégie a podnikania

Kleinová Soňa

prístavba 010

2118

Knižnica

Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD.

327

2082

Katedra informačných systémov

Kočišová Lucia, Mgr.

408

2067

Oddelenie štúdia v anglickom jazyku

Kohnová Lucia, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2114

Katedra stratégie a podnikania

Kollárová Yveta, Mgr.

216

2071

Oddelenie externého štúdia

Kolpák Martin, Ing.

319

6002

Centrum informačných technológií

Kolpáková Lucia, Mgr.

432

2045

Referát fakturácie a evidencie majetku

Konečná Vlasta, PhDr.

216

2070

Oddelenie externého štúdia

Kostrecová Eva, RNDr., PhD.

kocka 1

2022

Katedra informačných systémov

Kottulová Janka, Mgr., PhD.

231 A

2078

Katedra medzinárodného manažmentu

Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD.

332 C

2041

Katedra informačných systémov

Kováč Urban, doc. Mgr. Ing., PhD.

234

2068

Katedra kvantitatívnych metód

Kováčová Zuzana

prístavba 8

2073

Katedra stratégie a podnikania

Krajčík Martin, Mgr.

319

6003

Centrum informačných technológií

Krčméry Silvester, Mgr. – doktorand

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Kryvinska Natalia, prof. Dipl. Ing., Dr. Techn.

330

2038

Katedra informačných systémov

Kulhánek Rastislav, Ing., PhD.

333

2037

Katedra informačných systémov

Laktiš Peter, Mgr. – doktorand

kocka K 8

 

Katedra ekonómie a financií

Lašáková Anna, doc. Mgr., PhD.

431

2055

Katedra manažmentu

Li Yuanxin, Ing. – doktorand

kocka 8

 

Katedra ekonómie a financií

Majerčáková Daniela, PhDr., PhD. MBA

kocka 3

2140

Katedra medzinárodného manažmentu

Málek Vojmír

vrátnica

2010

Prístavba

Masariková Jana, Ing.

prístavba 06

2115

Knižnica

Mikolášik Marián, Ing.

332B

 

Katedra manažmentu

Mikuš Juraj, Mgr., PhD.

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Milošovičová Petra, Mgr., PhD.

237

2097

Katedra medzinárodného manažmentu

Mitková Ľudmila, Mgr., PhD.

231 A

2077

Katedra ekonómie a financií

Mitková Stanislava

429 A

2054

Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce

Mittelmann Alexandra, Mgr., MBA

335

2034

Katedra kvantitatívnych metód

Močarníková Katarína, Mgr., PhD.

329

2050

Katedra kvantitatívnych metód

Molnár Martin

prístavba 016

 

Referát prevádzky a obslužných činností

Mrázová Mária

404

2075

Katedra manažmentu                 

Mrva Miloš, Mgr., PhD.

prístavba 5

2108

Katedra stratégie a podnikania

Mucha Boris, Mgr., PhD.

 

 

Katedra ekonómie a financií

Murgor Cherono Sharon, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Musilová Magdaléna, Mgr., PhD.

239

2096

Katedra ekonómie a financií

Nováček Peter, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD.

236

2081

Katedra medzinárodného manžmentu

Olšavský František, Mgr., PhD.

221

2129

Katedra marketingu

Ondrušová Daniela

423

2061

Sekretariát dekana

Ölvecká Viera, Ing., PhD.

233

2086

Katedra ekonómie a financií

Pacalová Ľudmila

227

2064

Podateľňa

Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.

225

2063

Katedra marketingu

Oddelenie externého štúdia

Papík Mário, Mgr., PhD.

427 B

2023

Katedra ekonómie a financií

Papíková Lenka, Mgr., PhD.

 

 

Katedra ekonómie a financií

Papula Ján, doc. Ing., PhD.

prístavba 11

2113

Katedra stratégie a podnikania

Papula Jozef, prof. Ing., PhD.

prístavba 10

2112

Katedra stratégie a podnikania

Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD.

prístavba 7

2110

Katedra stratégie a podnikania

Paškrtová Lucia, Mgr., PhD.

233

2088

Katedra ekonómie a financií

Pawera René, doc. PhDr., PhD.

241

2076

Katedra medzinárodného manažmentu

Pawerová Andrea, Mgr.

421

2059

Referát ľudských zdrojov

Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD.

kocka 7

2130

Katedra informačných systémov

Pilková Anna, prof. Ing., PhD. MBA

prístavba 9

2111

Katedra stratégie a podnikania

Pinke Loretta, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Poláková Michaela, Mgr., PhD.

232

2051

Katedra manažmentu

Procházková Lenka, Mgr., PhD.

335

2033

Katedra informačných systémov

Pšenák Peter, Mgr. – doktorand

234

 

Katedra kvantitatívnych metód

Remišová Anna, prof. PhDr., CSc.

403

2101

Katedra manažmentu

Rentková Katarína, Mgr., PhD.

230

2093

Katedra ekonómie a financií

Rudy Ján, prof. Ing., PhD.

426

2021

Katedra manažmentu

Rusínová Alexandra, Mgr.

408                302

2125  2017       

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja Študijné oddelenie

Ružičková Michaela, Mgr.

 

 

Katedra manažmentu

Salajová Nikola, Mgr. – doktorand

prístavba 11

2113

Katedra stratégie a podnikania

Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc.

222

2069

Katedra marketingu

Saxunová Darina, doc. RNDr., PhD.

231

2094

Katedra ekonómie a financií

Selecký Július, Mgr., PhD.

419

2087

Katedra informačných systémov

Schulz Karol, Mgr. – doktorand

333

2136

Katedra informačných systémov

Slaná, Daniela

302

2023

Študijné oddelenie

Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.

221

2072

Katedra marketingu

Stachová Paulína, doc. PhDr., PhD.

239

2096

Katedra ekonómie a financií

Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.

328 A

2079

Katedra informačných systémov

Stanovsky Matej, Mgr. – doktorand

kocka K8

 

Katedra ekonómie a financií

Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD.

238

2099

Katedra ekonómie a financií

Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD.

222

2069

Katedra marketingu

Studeničová Andrea, Mgr.

428

2058

Katedra informačných systémov

Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD.

331

2043

Katedra manažmentu

Szalai Rita, Mgr., PhD.

kocka 3

 

Katedra ekonómie a financií

Šarlina Igor, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Šepeľová Lucia, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc.

430

2095

Katedra kvantitatívnych metód

Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc.

334

2039

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Katedra informačných systémov

Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD.

219

2029

Katedra marketingu

Šúreková Soňa, Mgr.

422

2060

Tajomníčka fakulty

Tenglerová Zuzana, Mgr.

kocka 9

2132

Katedra informačných systémov

Tibenský Matúš, Ing. RNDr., PhD.

234

2143

Katedra kvantitatívnych metód

Treľová Silvia, PhDr. JUDr., PhD.

328

2090

Katedra informačných systémov

Valach Vladimír, Ing., PhD. MBA. CFA

336

2144

Katedra kvantitatívnych metód

Vaľko Lukáš, Mgr. - doktorand

220

 

Katedra marketingu

Vančišinová Natália, Mgr. – doktorand

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Veselý Peter, PhDr., PhD., MBA

332B

2137

Katedra informačných systémov

Vilčeková Lucia, Mgr., PhD.

217

2128

Katedra marketingu

Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD.

223

2062

Katedra informačných systémov

Vojteková Monika, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra manažmentu

Wefers Hans, Mag., Phil., Dr. Phil.

237

2098

Katedra medzinárodného manažmentu

Wefersová Jarmila, Ing., PhD.

236

2083

Katedra medzinárodného manažmentu

Zummerová Linda, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra medzinárodného manažmentu