Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Telefónny zoznam

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk

Priezvisko, meno, tituly

Miestnosť

Klapka

Súčasť fakulty

Badura Ján, Mgr., MLIS

Prístavba 08

623

Knižnica

Bajzík Peter, Mg., PhD.

402

510

Katedra ekonómie a financií

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.

405

507

Katedra manažmentu

Balco Peter, Ing., PhD.

408

505

Katedra informačných systémov

Baráth Matúš, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Benčúrik Eduard

Vrátnica

650

Prístavba

Benko Lukáš, Mgr. - doktorand

327

486

Katedra informačných systémov

Bennárová Viera, PhDr.

336

478

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Beňová Eleonóra, Mgr., PhD.

328

485

Katedra informačných systémov

Bérešová Gabriela, PhDr., PhD.

333

476

Katedra ekonómie a financií

Bobulský Maroš, Mgr. - doktorand

335B

415

Katedra informačných systémov

Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.

306

453

Katedra informačných systémov

Bohinská Alexandra, Mgr. - doktorand

425

523

Katedra manažmentu

Brestovanská Eva, Mgr., PhD.

Kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Brestovanská Patrícia, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Brtková Jarmila, PaedDr.

409

474

Katedra informačných systémov

Brusnický Mirko

Vrátnica

650

Prístavba

Copuš Lukáš, PhDr.,PhD.

420

530

Katedra manažmentu

Čáran Jerguš, Mgr.

302

464

Študijné oddelenie

Černeková Erika, Mgr.

337

438

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Čirka Miroslav, Ing.

226

520

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňo Andrej

226

520

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňová Andrea, Mgr.

324

489

Študijné oddelenie

Delaneuville Frederic, Dr., PhD.

234

514

Katedra ekonómie a financií

Drahošová Iveta, Ing.

304

465

Študijné oddelenie

Drahošová Martina, Mgr., PhD.

408

505

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Dumontel Olivier, Mgr.

234

514

Katedra ekonómie a financií

Ďuračková Danka, PhDr.

429

516

Referát všeobecnej učtárne

Dzugasová Jaroslava, Ing.

303

467

Študijné oddelenie

Fabinyjová Svetlana, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Faďoš Marina, Mgr., PhD.

427/A

436

Katedra ekonómie a financií

Fecišková Eleonóra, Mgr.

324

489

Študijné oddelenie

Fekete Milan, doc. Ing., PhD.

Prístavba 2 A

621

Katedra stratégie a podnikania

Fratričová Jana, Mgr., PhD.     

402

510

Katedra manažmentu

Gahérová Natália, Mgr.

337

493

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Gál Peter, Mgr., PhD.

Prístavba 4 A

626

Katedra stratégie a podnikania

Gežík Chobotová Veronika, Mgr.,PhD.

Kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Gono Pavol, Ing.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Greguš Ján, Ing.- doktorand

327

486

Katedra informačných systémov

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD.

325

488

Katedra informačných systémov

Greguš Michal, doc. RNDr., PhD.

329

407

Katedra stratégie a podnikania

Grožák Adam, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD.

224

401

Katedra marketingu

Hapl Vladimír

Vrátnica

650

Prístavba

Hlivárova Nora, Mgr.

336

Prístavba 1

478

620

Referát vedy a výskumu

Katedra stratégie a podnikania

Holienka Marian, Mgr., PhD.

Prístavba 4 B

627

Katedra stratégie a podnikania

Referát vedy a výskumu

Horáčková Zuzana

Pristavba 07

640

Knižnica

Hoti Emiljana, Mgr.

335 B

415

Katedra informačných systémov

Hrček Vladimir, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Hrdličková Petra

Prístavba 015

644

Knižnica

Huľvej Jaroslav, Ing., PhD.

Prístavba 2 B

622

Katedra stratégie a podnikania

Húsenicová Lucia, Mgr. - doktorand

Kocka K8

 

Katedra ekonómie a financií

Chalupka Miloslav, Ing., PhD.

335 B

415

Katedra informačných systémov

Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc.

420

530

Katedra manažmentu

Chorvátová Bianka, Mgr. - doktorand

220

 

Katedra marketingu

Jankovičová Magdaléna

229

418

Katedra ekonómie a financií

Káčer Ján, Ing. – doktorand

Kocka K8

 

Katedra ekonómie a financií

Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.

230

419

Katedra ekonómie a financií

Karovič Vincent, Ing., PhD.

332 A

468

Katedra informačných systémov

Karovič Vincent, Mgr., PhD.

332 A

468

Katedra manažmentu

Kaščák Tomáš, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Kirchmayer Zuzana, Mgr., PhD.

402

510

Katedra manažmentu

Klačanská Petronela

Prístavba 11 A

645

Katedra stratégie a podnikania

Kleinová Soňa

Prístavba 010

631

Knižnica

Kluvánková Tatiana, prof., Mgr.,PhD.

Kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD.

327

486

Katedra informačných systémov

Kočišová Lucia, Mgr.

218

223

428

402

Katedra marketing

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

Kohnová Lucia, Mgr., PhD.

Prístavba 11 A

645

Katedra stratégie a podnikania

Kollárová Yveta, Mgr.

216

433

Oddelenie externého štúdia

Kolpák Martin, Ing.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Kolpáková Lucia, Mgr.

423

432

526

512

Sekretariát dekana

Referát fakturácie

Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.

228

423

Katedra ekonómie a financií

Konečná Vlasta, PhDr.

216

432

Oddelenie externého štúdia

Kostrecová Eva, RNDr., PhD.

Kocka K1

-

Katedra informačných systémov

Kottulová Janka, Mgr., PhD.

231 A

420

Katedra ekonómie a financií

Kotuliaková Zuzana, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD.

332 C

477

Katedra informačných systémov

Kováč Urban, doc. Mgr., Ing.,PhD.

Kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Kováčová Zuzana

Prístavba 8

611

Katedra stratégie a podnikania

Krajčík Martin, Mgr.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Krčméry Silvester, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Kryvinska Natalia, doc. Dr. Techn. Dipl. Ing.

335

503

Katedra informačných systémov

Kubiš Mikuláš

Vrátnica

550

Kocka

Kulhánek Rastislav, Ing. - doktorand

335

503

Katedra informačných systémov

Lašáková Anna, doc. Mgr., PhD.

431

472

Katedra manažmentu

Majerčáková Daniela, PhDr., PhD., MBA

419

470

Katedra ekonómie a financií

Majtánová Miriama, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

MálekVojmír

Vrátnica

650

Prístavba

Marcin Peter, Mgr., PhD.

Prístavba 5

643

Katedra stratégie a podnikania

Masariková Jana., Ing.

Prístavba 06

624

Knižnica

Mikuš Juraj, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Milošovičová Petra, Mgr., PhD.

237

494

Katedra ekonómie a financií

Mitková Ľudmila, Mgr., PhD.

231 A

420

Katedra ekonómie a financií

Mitková Stanislava

429 A

517

Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce

Mittelman Alexandra, Mgr.

409

474

Katedra informačných systémov

Močárnikova Katarína, Mgr. - doktorand

329

407

Katedra informačných systémov

Mrázová Mária

404

508

Katedra manažmentu

Mrva Miloš, Mgr., PhD.

Prístavba 5

643

Katedra stratégie a podnikania

Mucha Boris, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Musilová Magdaléna, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD.

236

515

Katedra ekonómie a financií

Olšavský František, Mgr., PhD.

217

427

Katedra marketingu

Ölvecká Viera, Ing., PhD.

233

435

Katedra ekonómie a financií

Pacalová Ľudmila

227

413

Podateľňa

Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.

225

434

Katedra marketingu

Panevski Dário, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Papula Ján, doc. Ing., PhD.

Prístavba 11

630

Katedra stratégie a podnikania

Papula Jozef, prof. Ing., PhD.

Prístavba 10

600

Katedra stratégie a podnikania

Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD.

Prístavba 7

629

Katedra stratégie a podnikania

Paškrtová Lucia, Mgr., PhD.

233

435

Katedra ekonómie a financií

Pawera René, doc. PhDr., CSc.

232

422

Katedra ekonómie a financií

Pawerová Andrea, Mgr.

421

529

Referát ľudských zdrojov

Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD.

Kocka K7

558

Katedra informačných systémov

Pilková Anna, prof. Ing., PhD. MBA

Prístavba 9

628

Katedra stratégie a podnikania

Poláková Michaela, Mgr., PhD.

430

519

Katedra manažmentu

Polom Alojz

Vrátnica

550

Kocka

Procházková Lenka, Mgr., PhD.

409

474

Katedra informačných systémov

Pšenák Peter, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Remišová Anna, prof. PhDr., CSc.

403

509

Katedra manažmentu

Rentková Katarína, Mgr., PhD.

240

425

Katedra ekonómie a financií

Rudy Ján, prof. Ing., PhD.

426

521

Katedra manažmentu

Ružičková Michaela, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Salajová Nikola, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc.

222

430

Katedra marketingu

Saxunová Darina, doc. RNDr., PhD.

231

421

Katedra ekonómie a financií

Selecký Július, Mgr., PhD.

330

482

Katedra informačných systémov

Semeš Štefan

Vrátnica

550

Kocka

Skýpalová Miroslava, Mgr. - doktorand

220

-

Katedra marketingu

Sláviková Mária, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Smoleň Ján, Mgr., PhD.

427 A

436

Katedra ekonómie a financií

Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.

221

431

Katedra marketingu

Stachová Paulína, doc. PhDr., PhD.

239

416

Katedra ekonómie a financií

Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.

328 A

484

Katedra informačných systémov

Stanovský Matej, Mgr. - doktorand

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD.

238

410

Katedra ekonómie a financií

Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD.

221

431

Katedra marketingu

Studeničová Andrea, Mgr.

Studeničová Andrea, Mgr.

326

428

487

480

Katedra informačných systémov

Referát doktorandského štúdia

Suchá Barbora, Mgr. - doktorand

220

-

Katedra marketingu

Suleimanová Horváthová Juliet, Mgr., PhD.

407

536

Katedra manažmentu

Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD.

331

481

Katedra manažmentu

Šúreková Soňa, Mgr.

422

528

Tajomníčka fakulty

Szalai Rita, Mgr., PhD.

Kocka K8

-

Katedra ekonómie a financií

Šajgalíková Helena, doc. PhDr., PhD.

425

523

Katedra manažmentu

Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc.

241

518

Katedra ekonómie a financií

Šlenker Maroš, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc.

334

483

Katedra informačných systémov

Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.

425

523

Katedra manažmentu

Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD.

219

429

Katedra marketingu

Švaňa Peter, RNDr., CSc.

328

485

Katedra informačných systémov

Tenglerová Zuzana, Mgr.

Kocka K9

556

Katedra informačných systémov

Treľová Silvia, JUDr., PhD.

328

485

Katedra informačných systémov

Vaľko Lukáš, Mgr. - doktorand

220

-

Katedra marketingu

Vančišinová Natália, Mgr. - doktorand

Prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Vančová Martina, Mgr. - doktorand

408

505

Katedra informačných systémov

Veselý Peter, PhDr., PhD.

329

407

Katedra informačných systémov

Vilčeková Lucia, Mgr., PhD.

217

427

Katedra marketingu

Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD.

330

482

Katedra informačných systémov

Wefersová Jarmila, Ing., PhD.

236

515

Katedra ekonómie a financií

Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD.

430

519

Katedra manažmentu

Pracovisko

Telefón

Miestnosť

Dekanát

02/50 117 526

423

Katedra ekonómie a financií

Zasadačka KEF

02/50 117 418

02/50 117 405

229

235

Katedra informačných systémov

02/50 117 415

335B

Katedra manažmentu

02/50 117 508

404

Katedra marketingu

02/50 117 428

218

Katedra stratégie a podnikania

02/50 117 611

prístavba 8

Knižnica

02/50 117 623

prístavba 015

Študijné oddelenie

02/50 117 464, 465, 466, 467,489

302, 303, 304, 324

Oddelenie externého štúdia

02/50 117 432, 433

216

Oddelenie medzinárodných vzťahov

02/50 117 478

336

Referát doktorandského štúdia

02/50 117 480

428

Referát plánu a rozpočtu

02/50 117 512

432

Podateľňa

02/50 117 413

227

Vrátnica – prístavba

02/50 117 650

 

Vrátnica – kocka

02/50 117 550

 

Vrátnica – hlavná budova

02/50 117 135