Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Telefónny zoznam

INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM FM UK - 2. 11. 2021

Pracovisko

Telefón

Miestnosť

Dekanát

02/90 21 2001

423

Katedra ekonómie a financií

02/90 21 2004

229

Katedra informačných systémov

02/90 21 2006

326 

Katedra kvantitatívnych metód

02/90 21 2006

326

Katedra manažmentu

02/90 21 2006

326

Katedra marketingu

02/90 21 2003

218

Katedra medzinárodného manažmentu

02/90 21 2004

229

Katedra stratégie a podnikania

02/90 21 2007

prístavba 8

Knižnica

02/90 21 2117

prístavba 08

Študijné oddelenie

02/90 21 2121, 2126, 2127, 2023

 302, 303, 304, 324

Oddelenie externého štúdia

02/90 21 2063, 2070, 2071

225, 216

Oddelenie medzinárodných vzťahov

02/90 21 2027, 2026

337, 409

Referát doktorandského štúdia

02/90 21 2074, 2122

420

Referát vedy a výskumu

02/90 21 2133

prístavba 4B

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

02/90 21 2017

408

Doktorandi – KEF

 

235

Doktorandi – KMAN

02/90 21 2052

                 334

Doktorandi – KMAR

02/90 21 2145

220

Doktorandi – KSP

02/90 21 2105

prístavba 3

Doktorandi – KMM

 

220

Doktorandi - KKM

 

235

Podateľňa

02/90 21 2002

227

Vrátnica – hlavná budova

02/50 117 135

hlavná budova

Vrátnica – prístavba

02/90 21 2010

prístavba

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk

Priezvisko, meno, tituly

Miestnosť

Klapka

Súčasť fakulty

Badura Ján, Mgr., MLIS

prístavba 08

2117

Vedúci knižnice

Bajzík Peter, Mgr., PhD.

419

2048

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.

prístavba 1

2100

Katedra manažmentu

Balco Peter, Ing., PhD. MBA

419

2032

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Balla David, Dott. - doktorand

 

 

Katedra kvantitatívnych metód

Baráth Matúš, PhDr., PhD.

240

2146

Katedra medzinárodného manažmentu

Barteková Natália, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Békesová Dominika, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra kvantitatívnych metód

Benčúrik Eduard

vrátnica

2010

Prístavba

Benko Lukáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Bennárová Viera, PhDr.

232

2036

 

Beňová Eleonóra, Mgr., PhD.

328

2089

Katedra informačných systémov

Bérešová Gabriela, PhDr., PhD.

236

2040

Katedra medzinárodného manažmentu

Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.

306

2028

Katedra kvantitatívnych metód

Brestovanská Eva, Mgr., PhD.

223

2131

Katedra kvantitatívnych metód

Brtková Jarmila, PaedDr., PhD.

425

2035

Katedra informačných systémov

Brusnický Mirko

vrátnica

2010

Prístavba

Cagáň Karol, Mgr. - doktorand

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Copuš Lukáš, PhDr., PhD.

prístavba 15A

2057

Katedra manažmentu

Černeková Erika, Mgr.

409

2026

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Čirka Miroslav, Ing.

226

2065

Referát prevádzky a obslužných činností

Čupka Ondrej, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Daňo Andrej

226

2066

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňová Andrea, Mgr.

324

2126

Študijné oddelenie

Deáková Lenka

326

2134

Katedra informačných systémov Katedra kvantitatívnych metód   Katedra manažmentu

Delaneuville Frédéric, doc. Dr., PhD.

336

2092

Katedra medzinárodného manažmentu

Drahošová Iveta

229

2051

Katedra ekonómie a financií 

Katedra medzinárodného manažmentu                      

Dudic Branislav, Mgr., PhD.

328

2141

Katedra kvantitatívnych metód

Dumontel Olivier, Mgr. - doktorand

336

2092

Katedra medzinárodného manažmentu

Dzugasová Jaroslava, Ing.

420

2122

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Ďuračková Danka, PhDr.

429

2053

Referát všeobecnej učtárne

Fecišková Eleonóra, Mgr.

324

2127

Študijné oddelenie

Federlová Ester, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra kvantitatívnych metód

Fekete Milan, doc. Ing., PhD.

prístavba 2 A

2103

Katedra stratégie a podnikania

Gahérová Natália, Mgr.

337

2027

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Gál Peter, Mgr., PhD.

prístavba 4 A

2106

Katedra stratégie a podnikania

Gažová Andrea, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2138

Katedra stratégie a podnikania

Gežík Veronika, Mgr., PhD.

419

2032

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Gono Pavol, Ing.

319

6001

Centrum informačných technológií

Gonová Martina

432

2046

Referát fakturácie a evidencie majetku

Greguš Ján, Ing. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD.

424

325

5001

2080

Dekan fakulty                              Katedra informačných systémov

Greguš Michal, doc. RNDr., PhD.

329

2084

Katedra stratégie a podnikania

Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD.

224

2120

Katedra marketingu

Gutola Roba Bokayo, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Hajdíková Mária

218

2135

Katedra marketingu

Halás Vančová Martina, Mgr., MSc., PhD.

333

2135

Katedra informačných systémov

Hapl Vladimír

vrátnica

2010

Prístavba

Hasimi Lumbardha, Mgr.- doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Hlivárová Nora, Mgr.

428

2102

Projektové centrum

Holienka Marian, doc. PhDr., PhD.

prístavba 4 B

2107

Katedra stratégie a podnikania

Referát vedy a výskumu

Horáčková Zuzana

prístavba 07

2116

Knižnica

Horváthová Suleimanová Juliet, Mgr., PhD.

prístavba 15

2031

Katedra manažmentu

Hrdličková Petra

prístavba 015

2119

Knižnica

Huľvej Jaroslav, Ing., PhD.

prístavba 2 B

2104

Katedra stratégie a podnikania

Chalupka Miloslav, Ing., PhD.

335 B

2024

Katedra informačných systémov

Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc.

Katedra medzinárodného manažmentu

Chujac Tadeáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Ivanochko Olena, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Jamroškovič Martin

302

2124

Študijné oddelenie

Jantová Martina, Mgr. - doktorand

Katedra marketingu

Kačmariková Alica, Ing. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.

228

2085

Katedra ekonómie a financií

Karlík Oskar, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Karovič Vincent, Ing., PhD.

332 A

2042

Katedra informačných systémov

Karovič Vincent, Mgr., PhD.

332 A

2044

Katedra informačných systémov

Klacsán Kitty, Mgr. – doktorand

327

2082

Katedra kvantitatívnych metód

Klačanská Petronela, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2139

Katedra stratégie a podnikania

Klapáčová Lucia, Mgr.- doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Kleinová Soňa

prístavba 010

2118

Knižnica

Klimo Juraj, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD.

327

2082

Katedra informačných systémov

Kočišová Lucia, Mgr.

408

2067

Oddelenie štúdia v anglickom jazyku

Kohnová Lucia, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

2114

Katedra stratégie a podnikania

Kollárová Yveta, Mgr.

216

2071

Oddelenie externého štúdia

Kolpák Martin, Ing.

319

6002

Centrum informačných technológií

Kolpáková Lucia, Mgr.

432

2045

Referát plánu a rozpočtu

Konečná Vlasta, PhDr.

216

2070

Oddelenie externého štúdia

Kostrecová Eva, RNDr., PhD.

 

2022

Katedra informačných systémov

Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD.

332 C

2041

Katedra informačných systémov

Kováč Urban, doc. Mgr. Ing., PhD.

234

2068

Katedra kvantitatívnych metód

Kováčová Zuzana

prístavba 8

2073

Katedra stratégie a podnikania

Krajčík Martin, Mgr.

319

6003

Centrum informačných technológií

Kryvinska Natalia, prof. Dipl. Ing., Dr. Techn.

330

2038

Katedra informačných systémov

Kulhánek Rastislav, Ing., PhD.

333

2037

Katedra informačných systémov

Kurinec Lukáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra kvantitatívnych metód

Laktiš Peter, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Lašáková Anna, prof. Mgr., PhD.

prístavba 14

2055

Katedra manažmentu

Li Yuanxin, Ing. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Majtánová Miriama, Mgr. - doktorand

427

2052

Katedra manažmentu

Málek Vojmír

vrátnica

2010

Prístavba

Malcher Richard, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra kvantitatívnych metód

Masariková Jana, Ing.

prístavba 06

2115

Knižnica

Mihaľová Paulína, doc. PhDr., PhD.

239

2096

Katedra ekonómie a financií

Mikolášik Marian, Ing.

332 B

2151

Katedra informačných systémov

Mikuš Juraj, Mgr., PhD.

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Mitková Ľudmila, Mgr., PhD.

231 A

2077

Katedra ekonómie a financií

Mitková Stanislava

429 A

2054

Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce

Mittelman Alexandra, Mgr., MBA

335 A

2034

Katedra kvantitatívnych metód

Molnár Martin

prístavba 016

 

Referát prevádzky a obslužných činností

Mrázová Mária

220

2075

Katedra manažmentu

Mrva Miloš, Mgr., PhD.

prístavba 5

2108

Katedra stratégie a podnikania

Murgor Cherono Sharon, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Musilová Magdaléna, Mgr., PhD.

239

2096

Katedra ekonómie a financií

Nováček Peter, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD.

236

2081

Katedra medzinárodného manžmentu

Novák Jakub, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Olšavský František, Mgr., PhD.

221

2129

Katedra marketingu

Ondrušová Daniela

423

2061

Sekretariát dekana

Páleník Michal, Ing. Mgr, PhD.

233

2086

Katedra ekonómie a financií

Pacalová Ľudmila

227

2064

Podateľňa

Paculík Dávid, Mgr.

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.

225

2063

Katedra marketingu

Oddelenie externého štúdia

Papík Mário, Mgr., PhD.

430

2023

Katedra ekonómie a financií

Papíková Lenka, Mgr., PhD.

 

 

Katedra ekonómie a financií

Papula Ján, doc. Ing., PhD.

prístavba 11

2113

Katedra stratégie a podnikania

Papula Jozef, prof. Ing., PhD.

prístavba 10

2112

Katedra stratégie a podnikania

Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD.

prístavba 7

2110

Katedra stratégie a podnikania

Paškrtová Lucia, Mgr., PhD.

233

2088

Katedra ekonómie a financií

Pawera René, doc. PhDr., PhD.

241

2076

Katedra medzinárodného manažmentu

Pawerová Andrea, Mgr.

421

2059

Referát ľudských zdrojov

Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD.

222

2130

Katedra informačných systémov

Pilková Anna, prof. Ing., PhD. MBA

prístavba 9

2111

Katedra stratégie a podnikania

Pinke Loretta, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Poláková Michaela, Mgr., PhD.

prístavba 15

2051

Katedra manažmentu

Procházková Lenka, Mgr., PhD.

335 A

2033

Katedra informačných systémov

Remišová Anna, prof. PhDr., CSc.

prístavba 16

2101

Katedra manažmentu

Rentková Katarína, Mgr., PhD.

230

2093

Katedra ekonómie a financií

Rudy Ján, prof. Ing., PhD.

426

2021

Katedra manažmentu

Rusínová Alexandra, Mgr.

408                 302      

2125 2017

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja Študijné oddelenie

Ružičková Michaela, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra manažmentu

Rybanský Matúš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra manažmentu

Salajová Nikola, Mgr., PhD.

prístavba 11

2113

Katedra stratégie a podnikania

Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc.

222

2069

Katedra marketingu

Saxunová Darina, prof. RNDr., PhD.

231

2094

Katedra ekonómie a financií

Selecký Július, Mgr., PhD.

419

2087

Katedra informačných systémov

Schulz Karol, Mgr. - doktorand

333

2136

Katedra informačných systémov

Slaná Daniela

302

2023

Študijné oddelenie

Smolka Dávid, Mgr.- doktorand

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.

221

2072

Katedra marketingu

Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.

328 A

2079

Katedra informačných systémov

Stanovsky Matej, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD.

238

2099

Katedra ekonómie a financií

Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD.

222

2069

Katedra marketingu

Studeničová Andrea, Mgr.

430

2058

Katedra informačných systémov

Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD.

331

2043

Katedra manažmentu

Szalai Rita, Mgr., PhD.

 

 

Katedra ekonómie a financií

Šarlina Igor, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Šeligová Viera

420

2074

Referát doktorandského štúdia

Šepeľová Lucia, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra informačných systémov

Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc.

430

2095

Katedra kvantitatívnych metód

Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc.

427

2039

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Katedra informačných systémov

Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD.

219

2029

Katedra marketingu

Šuplata Marian, doc.PhDr., PhD.

237

2123

Katedra medzinárodného manažmentu

Šúrek Peter, Mgr.

302

2091

Študijné oddelenie

Šúreková Soňa, Mgr.

422

2060

Tajomníčka fakulty

Takácsová Zuzana, Mgr.

 

 

Katedra informačných systémov

Tenglerová Zuzana, Mgr.

335 B

2132

Katedra informačných systémov

Tibenský Matúš, Ing. RNDr., PhD.

234

2143

Katedra kvantitatívnych metód

Tóth Daniel, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Treľová Silvia, PhDr. JUDr., PhD.

328

2090

Katedra informačných systémov

Trubač Dominik, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra stratégie a podnikania

Valach Vladimír, Ing., PhD. MBA. CFA

336

2144

Katedra kvantitatívnych metód

Vančišinová Natália, Mgr. - doktorand

prístavba 3

2105

Katedra stratégie a podnikania

Vechter Močarniková Katarína, Mgr., PhD.

329

2050

Katedra kvantitatívnych metód

Veselý Peter, PhDr., PhD., MBA

332B

2137

Katedra informačných systémov

Veteška Lukáš, Mgr. - doktorand

 

 

Katedra ekonómie a financií

Vilčeková Lucia, Mgr., PhD.

217

2128

Katedra marketingu

Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD.

223

2062

Katedra informačných systémov

Vojteková Monika, Mgr. - doktorand

220

2145

Katedra manžmentu

Zummerová Linda, Mgr. - doktorand

336

2092

Katedra medzinárodného manažmentu

Žalkovičová Ľudmila, Mgr.

425

2148

Katedra informačných systémov