Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Telefónny zoznam


Pracovisko Telefón Miestnosť
Dekanát 02/90 21 2001 423
Katedra ekonómie a financií 02/90 21 2004 229
Zasadačka KEF 235
Katedra informačných systémov 02/90 21 2006 335 B
Katedra manažmentu 02/90 21 2005 404
Katedra marketingu 02/90 21 2003 218
Katedra stratégie a podnikania 02/90 21 2007 prístavba 8
Knižnica 02/90 21 2117 prístavba 08
Študijné oddelenie 02/90 21 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 304, 302, 303, 324
Oddelenie externého štúdia 02/90 21 2063, 2070, 2071 225, 216
Oddelenie medzinárodných vzťahov 02/90 21 2036, 2027, 2026 336, 337, 409
Referát doktorandského štúdia 02/90 21 2008 428
Referát vedy a výskumu 02/90 21 2133 prístavba 1
Referát kvalifikačného rastu a rozvoja 02/90 21 2017 408
Doktorandi – KEF   kocka 10
Doktorandi – KMAN 02/90 21 2052 427
Doktorandi – KMAR   220
Doktorandi – KSP 02/90 21 2105 prístavba 3
Vrátnica – hlavná budova 02/50 117 135 hlavná budova
Vrátnica – kocka 02/90 21 2011 kocka
Vrátnica – prístavba 02/90 21 2010 prístavba

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk

Priezvisko, meno, tituly Miestnosť Klapka Súčasť fakulty
Badura Ján, Mgr., MLIS prístavba 08 2117 Knižnica
Bajzík Peter, Mgr., PhD. 402 2048 Katedra ekonómie a financií
Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. 405 2100 Katedra manažmentu
Balco Peter, Ing., PhD., MBA 419 2032 Katedra informačných systémov
Benčúrik Eduard vrátnica 2010 Prístavba
Benko Lukáš, Mgr.     Katedra informačných systémov
Bennárová Viera, PhDr. 336 2036 Oddelenie medzinárodných vzťahov
Beňová Eleonóra, Mgr., PhD. 328 2089 Katedra informačných systémov
Bérešová Gabriela, PhDr., PhD. kocka K1 2040 Katedra ekonómie a financií
Bobulský Maroš, Mgr.     Katedra informačných systémov
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD. 306 2028 Katedra informačných systémov
Bohinská Alexandra, Mgr. 427 2020 Katedra manažmentu
Brestovanská Eva, Mgr., PhD. kocka 10 2131 Katedra ekonómie a financií
Brestovanská Patrícia, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Brtková Jarmila, PaedDr. 335 2035 Katedra informačných systémov
Brusnický Mirko vrátnica 2010 Prístavba
Cagáň Karol, Mgr. prístavba 3 2105 Katedra stratégie a podnikania
Copuš Lukáš, PhDr., PhD. 420 2057 Katedra manažmentu
Čáran Jerguš, Mgr. 302 2123 Študijné oddelenie
Černeková Erika, Mgr. 409 2026 Oddelenie medzinárodných vzťahov
Čirka Miroslav, Ing. 226 2065 Referát prevádzky a obslužných činností
Daňo Andrej 226 2066 Referát prevádzky a obslužných činností
Daňová Andrea, Mgr. 324 2126 Študijné oddelenie
Deáková Lenka 326 2134 Katedra informačných systémov
Delaneuville Frédéric, doc. Dr., PhD. 234 2092 Katedra ekonómie a financií
Drahošová Iveta, Ing. 304 2121 Študijné oddelenie
Dumontel Olivier, Mgr. 234 2092 Katedra ekonómie a financií
Dzugasová Jaroslava, Ing. 303 2122 Študijné oddelenie
Ďuračková Danka, PhDr. 429 2053 Referát všeobecnej učtárne
Fabinyjová Svetlana, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Fecišková Eleonóra, Mgr. 324 2127 Študijné oddelenie
Fekete Milan, doc. Ing., PhD. prístavba 2 A 2103 Katedra stratégie a podnikania
Fratričová Jana, Mgr., PhD. 402 2049 Katedra manažmentu
Gahérová Natália, Mgr. 337 2027 Oddelenie medzinárodných vzťahov
Gál Peter, Mgr., PhD. prístavba 4 A 2106 Katedra stratégie a podnikania
Gažová Andrea, Mgr., PhD. prístavba 11 A 2138 Katedra stratégie a podnikania
Gežík Veronika, Mgr., PhD. kocka K10   Katedra ekonómie a financií
Gono Pavol, Ing. 319 6001 Centrum informačných technológií
Greguš Ján, Ing.     Katedra informačných systémov
Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. 325 2080 Katedra informačných systémov
Greguš Michal, doc. RNDr., PhD. 329 2084 Katedra stratégie a podnikania
Grožák Adam, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD. 224 2120 Katedra marketingu
Hapl Vladimír vrátnica 2010 Prístavba
Hlivárová Nora, Mgr. 336 2102 Oddelenie medzinárodných vzťahov
prístavba 1 2133 Referát vedy a výskumu
Holienka Marian, doc. PhDr., PhD. prístavba 4 B 2107 Katedra stratégie a podnikania
Referát vedy a výskumu
Horáčková Zuzana prístavba 07 2116 Knižnica
Horváthová Suleimanová Juliet, Mgr., PhD. 407 2031 Katedra manažmentu
Hoti Emiljana, Mgr. 330 2025 Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe
Hrdličková Petra prístavba 015 2119 Knižnica
Huľvej Jaroslav, Ing., PhD. prístavba 2 B 2104 Katedra stratégie a podnikania
Husenicová Lucia, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Chalupka Miloslav, Ing., PhD. 335 B 2024 Katedra informačných systémov
Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc. 420 2056 Katedra manažmentu
Chorvátová Bianka, Mgr. 220   Katedra marketingu
Jamroškovič Martin 302 2124 Študijné oddelenie
Jankovičová Magdaléna 229 2074 Katedra ekonómie a financií
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD. 230 2085 Katedra ekonómie a financií
Karovič Vincent, Ing., PhD. 332 A 2042 Katedra informačných systémov
Karovič Vincent, Mgr., PhD. 332 A 2044 Katedra informačných systémov
Kirchmayer Zuzana, Mgr., PhD. 402 2047 Katedra manažmentu
Klacsan Kitty, Mgr. 327 2082 Katedra informačných systémov
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. prístavba 11 A 2139 Katedra stratégie a podnikania
Kleinová Soňa prístavba 010 2118 Knižnica
Kluvánková Tatiana, prof. Mgr., PhD. kocka K10   Katedra ekonómie a financií
Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD. 327 2082 Katedra informačných systémov
Kočišová Lucia, Mgr. 218 2067 Katedra marketingu
408 Referát kvalifikačného rastu a rozvoja
Kohnová Lucia, Mgr., PhD. prístavba 11 A 2114 Katedra stratégie a podnikania
Kollárová Yveta, Mgr. 216 2071 Oddelenie externého štúdia
Kolpák Martin, Ing. 319 6002 Centrum informačných technológií
Kolpáková Lucia, Mgr. 432 2045 Referát fakturácie a evidencie majetku
Konečná Vlasta, PhDr. 216 2070 Oddelenie externého štúdia
Kostrecová Eva, RNDr., PhD. kocka 1   Katedra informačných systémov
Kottulová Janka, Mgr., PhD. 231 A 2078 Katedra ekonómie a financií
Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD. 332 C 2041 Katedra informačných systémov
Kováč Urban, doc. Mgr. Ing., PhD. kocka 10   Katedra ekonómie a financií
Kováčová Zuzana prístavba 8 2073 Katedra stratégie a podnikania
Krajčík Martin, Mgr. 319 6003 Centrum informačných technológií
Krčméry Silvester, Mgr. prístavba 3 2105 Katedra stratégie a podnikania
Kryvinska Natalia, prof. Dipl. Ing., Dr. Techn. 330 2038 Katedra informačných systémov
Kubiš Mikuláš, Ing. vrátnica 2011 Kocka
Kulhánek Rastislav, Ing., Phd. 333 2037 Katedra informačných systémov
Lakiš Peter, Mgr. kocka K 8   Katedra ekonómie a financií
Lašáková Anna, doc. Mgr., PhD. 431 2055 Katedra manažmentu
Li Yuanxin, Ing. kocka 8    
Majerčáková Daniela, PhDr., PhD., MBA kocka 3 2140 Katedra ekonómie a financií
Majtánová Miriama, Mgr. 427 2052 Katedra manažmentu
Málek Vojmír vrátnica 2010 Prístavba
Marišová Barbora, Mgr. 220   Katedra marketingu
Masariková Jana, Ing. prístavba 06 2115 Knižnica
Mikuš Juraj, Mgr., Phd. prístavba 3 2105 Katedra stratégie a podnikania
Milošovičová Petra, Mgr., PhD. 237 2097 Katedra ekonómie a financií
Mitková Ľudmila, Mgr., PhD. 231 A 2077 Katedra ekonómie a financií
Mitková Stanislava 429 A 2054 Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce
Mittelmann Alexandra, Mgr., MBA 335 2034 Katedra informačných systémov
Močárniková Katarína, Mgr. 329 2084 Katedra informačných systémov
Mrázová Mária 404 2075 Katedra manažmentu
Mrva Miloš, Mgr., PhD. prístavba 5 2108 Katedra stratégie a podnikania
Mucha Boris, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD. 236 2081 Katedra ekonómie a financií
Olšavský František, Mgr., PhD. 217 2129 Katedra marketingu
Ondrušová Daniela 423 2061 Sekretariát dekana
Ölvecká Viera, Ing., PhD. 233 2086 Katedra ekonómie a financií
Pacalová Ľudmila 227 2064 Podateľňa
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD. 225 2063 Katedra marketingu
Oddelenie externého štúdia
Papula Ján, doc. Ing., PhD. prístavba 11 2113 Katedra stratégie a podnikania
Papula Jozef, prof. Ing., PhD. prístavba 10 2112 Katedra stratégie a podnikania
Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD. prístavba 7 2110 Katedra stratégie a podnikania
Paškrtová Lucia, Mgr., PhD. 233 2088 Katedra ekonómie a financií
Pawera René, doc. PhDr., PhD. 232 2076 Katedra ekonómie a financií
Pawerová Andrea, Mgr. 421 2059 Referát ľudských zdrojov
Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD. kocka 7 2130 Katedra informačných systémov
Pilková Anna, prof. Ing., PhD., MBA prístavba 9 2111 Katedra stratégie a podnikania
Poláková Michaela, Mgr., PhD. 430 2051 Katedra manažmentu
Polom Alojz vrátnica 2011 Kocka
Procházková Lenka, Mgr., PhD. 335 2033 Katedra informačných systémov
Pšenák Peter, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. 403 2101 Katedra manažmentu
Rentková Katarína, Mgr., PhD. 240 2093 Katedra ekonómie a financií
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. 426 2021 Katedra manažmentu
Rusínová Alexandra, Mgr. 302 2125 Študijné oddelenie
Salajová Nikola, Mgr. prístavba 11 2113 Katedra stratégie a podnikania
Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc. 222 2068 Katedra marketingu
Saxunová Darina, doc. RNDr., PhD. 231 2094 Katedra ekonómie a financií
Selecký Július, Mgr., PhD. 335 B 2087 Katedra informačných systémov
Semeš Štefan vrátnica 2011 Kocka
Schulz Karol, Mgr. 333 2136 Katedra informačných systémov
Skýpalová Miroslava, Mgr. 220   Katedra marketingu
Smoleň Ján, Mgr., PhD. 427 B 2023 Katedra ekonómie a financií
Smolková Eva, doc. PhDr., CSc. 221 2072 Katedra marketingu
Stachová Paulína, doc. PhDr., PhD. 239 2096 Katedra ekonómie a financií
Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD. 328 A 2079 Katedra informačných systémov
Stanovsky Matej, Mgr. kocka K8   Katedra ekonómie a financií
Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD. 238 2099 Katedra ekonómie a financií
Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD. 222 2069 Katedra marketingu
Studeničová Andrea, Mgr. 428 2008 Referát doktorandského štúdia
326 2058 Katedra informačných systémov
Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD. 331 2043 Katedra manažmentu
Szalai Rita, Mgr., PhD. kocka 3   Katedra ekonómie a financií
Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc. 241 2095 Katedra ekonómie a financií
Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc. 334 2039 Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe
Katedra informačných systémov
Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD. 219 2029 Katedra marketingu
Šúreková Soňa, Mgr. 422 2060 Tajomníčka fakulty
Švaňa Peter, RNDr., CSc. 328 2091 Katedra informačných systémov
Tenglerová Zuzana, Mgr. kocka 9 2132 Katedra informačných systémov
Treľová Silvia, PhDr. JUDr., PhD. 328 2090 Katedra informačných systémov
Vaľko Lukáš, Mgr. 220   Katedra marketingu
Vančišinová Natália, Mgr. prístavba 3 2105 Katedra stratégie a podnikania
Vančová Halás, Mgr. 333 2135 Katedra informačných systémov
Veselý Peter, PhDr., PhD., MBA 329 2137 Katedra informačných systémov
Vilčeková Lucia, Mgr., PhD. 217 2128 Katedra marketingu
Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD. 223 2062 Katedra informačných systémov
Wefersová Jarmila, Ing., PhD. 236 2083 Katedra ekonómie a financií
Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD. 430 2050 Katedra manažmentu