Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Telefónny zoznam

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk

Priezvisko, meno, tituly

Miestnosť

Klapka

Súčasť fakulty

Badura Ján, Mgr., MLIS

prístavba 08

623

Knižnica

Bajzík Peter, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra ekonómie a financií

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.

405

507

Katedra manažmentu

Balážová Ľubica, Ing.

432

512

Referát plánu a rozpočtu

Balco Peter, Ing., PhD.

408

505

Katedra informačných systémov

Barteková Mária, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Benčúrik Eduard

vrátnica

650

Prístavba

Bennárová Viera, PhDr.

336

478

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Beňová Eleonóra, Mgr., PhD.

328

485

Katedra informačných systémov

Bérešová Gabriela, PhDr., PhD.

333

476

Katedra ekonómie a financií

Blahunková Ivana, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.

306

453

Katedra informačných systémov

Bohinská Alexandra, Mgr.

303

467

Študijné oddelenie

Brandisová Marianna

vrátnica

550

Kocka

Brestovanská Eva, Mgr., PhD.

kocka 10

557

Katedra ekonómie a financií

Brtková Jarmila, PaedDr.

409

474

Katedra informačných systémov

Brusnický Mirko

vrátnica

650

Prístavba

Copuš Lukáš, PhDr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Černeková Erika, Mgr.

337

438

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Čirka Miroslav, Ing.

226

520

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňo Andrej

226

520

Referát prevádzky a obslužných činností

Daňová Andrea, Mgr.

324

489

Študijné oddelenie

Delaneuville Frederic, JUDr.

234

514

Katedra ekonómie a financií

Drahošová Iveta, Ing.

304

465

Študijné oddelenie

Drahošová Martina, Mgr., PhD.

408

505

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Dudić Branislav, Mgr., PhD.

420

530

Katedra manažmentu

Ďuračková Danka, PhDr.

429

516

Referát všeobecnej učtárne

Faďoš Marina, Mgr. - doktorand

329

407

Katedra informačných systémov

Fecišková Eleonóra, Mgr.

324

489

Študijné oddelenie

Fekete Milan, doc. Ing., PhD.

prístavba 2 A

621

Katedra stratégie a podnikania

Frátričová Jana, Mgr., PhD.

402

510

Katedra manažmentu

Gabunia Gabrieli, Mgr. - doktorand

223

402

Katedra marketingu

Gahérová Natália, Mgr.

337

493

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Gál Peter, Mgr., PhD.

prístavba 4 A

626

Katedra stratégie a podnikania

Gažová Andrea, Mgr., PhD.

prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Gežík Chobotová Veronika, Mgr.,PhD.

kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Gono Pavol, Ing.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Gonová Martina, Mgr.

432

512

Referát fakturácie a evidencie majetku

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD.

325

488

Katedra informačných systémov

Greguš Michal, doc. RNDr., PhD.

329

407

Katedra stratégie a podnikania

Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD.

224

401

Katedra marketingu

Hapl Vladimír

vrátnica

650

Prístavba

Hlivárova Nora, Mgr.

336

prístavba 1

478

620

Referát vedy a výskumu

Katedra stratégie a podnikania

Holienka Marian, Mgr., PhD.

prístavba 4 B

627

Katedra stratégie a podnikania

Referát vedy a výskumu

Horáčková Zuzana

pristavba 07

640

Knižnica

Horváthová Sulejmanová Juliet, Mgr., PhD.

402

510

Katedra manažmentu

Hrček Vladimir, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Hrdličková Petra

prístavba 015

644

Knižnica

Huľvej Jaroslav, Ing., PhD.

prístavba 2 B

622

Katedra stratégie a podnikania

Chalupka Miloslav, Ing., PhD.

332 B

456

Katedra informačných systémov

Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc.

420

530

Katedra manažmentu

Chorvatovičová Lenka, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Iobadze Dimitri, Mgr. - doktorand

223

402

Katedra marketingu

Janać Ján, Mgr., PhD.

240

425

Katedra ekonómie a financií

Jančovičová Zuzana, RNDr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Jankovičová Magdaléna

229

418

Katedra ekonómie a financií

Káčer Ján, Ing. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.

230

419

Katedra ekonómie a financií

Karovič Vincent, Ing., PhD.

332 A

468

Katedra informačných systémov

Karovič Vincent, Mgr. - doktorand

332 A

468

Katedra manažmentu

Kaščák Tomáš, Mgr. - doktorand

prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Kirchmayer Zuzana, Mgr., PhD.

402

510

Katedra manažmentu

Kissová Drahoslava

428

480

Referát doktorandského štúdia

Kleinová Soňa

prístavba 010

631

Knižnica

Kluvánková Tatiana, prof., Mgr.,PhD.

kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD.

335 B

415

Katedra informačných systémov

Kočišová Lucia, Mgr.

218

428

Katedra marketingu

Kohnová Lucia, Mgr., PhD.

prístavba 11 A

630

Katedra stratégie a podnikania

Kollárová Yveta, Mgr.

216

433

Oddelenie externého štúdia

Kolpák Martin, Ing.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Kolpáková Lucia, Mgr.

423

526

Sekretariát dekana

Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.

228

423

Katedra ekonómie a financií

Konečná Vlasta, PhDr.

216

432

Oddelenie externého štúdia

Kostrecová Eva, RNDr., PhD.

kocka K1

 

Katedra informačných systémov

Kottulová Janka, Mgr., PhD.

231 A

420

Katedra ekonómie a financií

Kotuliaková Zuzana, Mgr. - doktorand

427

403

Katedra manažmentu

Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD.

332 C

477

Katedra informačných systémov

Kováč Urban, doc. Mgr., Ing.,PhD.

kocka K10

557

Katedra ekonómie a financií

Krajčík Martin, Mgr.

CIT

458

Centrum informačných technológií

Kryvinska Natalia, doc. Dr. Techn. Dipl. Ing.

335

503

Katedra informačných systémov

Kubiš Mikuláš

vrátnica

550

Kocka

Kulhánek Rastislav, Ing. - doktorand

335

503

Katedra informačných systémov

Lašáková Anna, doc. Mgr., PhD.

431

472

Katedra manažmentu

Lavrovičová Monika, PhDr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Majerčáková Daniela, PhDr., PhD.

419

470

Katedra ekonómie a financií

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

MálekVojmír

vrátnica

650

Prístavba

Malcher Viliam, doc. RNDr., PhD.

327

486

Katedra informačných systémov

Marcin Peter, Mgr., PhD.

prístavba 5

643

Katedra stratégie a podnikania

Martino Joseph, Mgr. – franc. lektor

234

514

Katedra ekonómie a financií

Masariková Jana., Ing.

prístavba 06

624

Knižnica

Michalcová Anna, doc. Ing., PhD.

prístavba 8

611

Katedra stratégie a podnikania

Mikuš Juraj, Mgr. - doktorand

prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Milošovičová Petra, Mgr., PhD.

237

494

Katedra ekonómie a financií

Mitková Ľudmila, Mgr., PhD.

231 A

420

Katedra ekonómie a financií

Mitková Stanislava

429 A

517

Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce

Mittelman Alexandra, Mgr.

409

474

Katedra informačných systémov

Mrázová Mária

404

508

Katedra manažmentu

Mrva Miloš, Mgr., PhD.

prístavba 5

643

Katedra stratégie a podnikania

Musilová Magdaléna, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Navara Petra, Mgr.

302

464

Študijné oddelenie

Nogová Lapihuska Michaela, Mgr.

302

466

Študijné oddelenie

Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD.

236

515

Katedra ekonómie a financií

Olšavský František, Mgr., PhD.

217

427

Katedra marketingu

Ölvecká Viera, Ing., PhD.

233

435

Katedra ekonómie a financií

Pacalová Ľudmila

227

413

Podateľňa

Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.

225

434

Katedra marketingu

Papík Mário, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Papula Ján, doc. Ing., PhD.

prístavba 11

630

Katedra stratégie a podnikania

Papula Jozef, prof. Ing., PhD.

prístavba 10

600

Katedra stratégie a podnikania

Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD.

prístavba 7

629

Katedra stratégie a podnikania

Paškrtová Lucia, Mgr., PhD.

233

435

Katedra ekonómie a financií

Pawera René, doc. PhDr., CSc.

232

422

Katedra ekonómie a financií

Pawerová Andrea, Mgr.

421

529

Referát ľudských zdrojov

Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD.

kocka 7

nie

Katedra informačných systémov

Pilková Anna, prof. Ing., PhD. MBA

prístavba 9

628

Katedra stratégie a podnikania

Poláková Michaela, Mgr., PhD.

430

519

Katedra manažmentu

Politzer Jaroslav

CIT

458

Centrum informačných technológií

Poráziková Eva, Mgr. - doktorand

330

482

Katedra informačných systémov

Procházková Lenka, Mgr., PhD.

409

474

Katedra informačných systémov

Remišová Anna, prof. PhDr., CSc.

403

509

Katedra manažmentu

Rentková Katarína, Mgr., PhD.

240

425

Katedra ekonómie a financií

Roštárová Monika, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Rudy Ján, prof. Ing., PhD.

426

521

Katedra manažmentu

Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc.

222

430

Katedra marketingu

Saxunová Darina, doc. RNDr., PhD.

231

421

Katedra ekonómie a financií

Selecký Július, Mgr., PhD.

330

482

Katedra informačných systémov

Sklenárová Terézia

vrátnica

550

Kocka

Smoleň Ján, Mgr., PhD.

427 A

436

Katedra ekonómie a financií

Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.

221

431

Katedra marketingu

Stachová Paulína, doc. PhDr., PhD.

239

416

Katedra ekonómie a financií

Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.

328 A

484

Katedra informačných systémov

Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD.

238

410

Katedra ekonómie a financií

Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD.

221

431

Katedra marketingu

Studeničová Andrea, Mgr.

326

487

Katedra informačných systémov

Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD.

331

481

Katedra manažmentu

Szabóová Soňa, Mgr.

422

528

Tajomníčka fakulty

Szarková Rita, Mgr. - doktorand

kocka K8

555

Katedra ekonómie a financií

Šajgalíková Helena, doc. PhDr., PhD.

425

523

Katedra manažmentu

Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc.

241

518

Katedra ekonómie a financií

Šlenker Maroš, Mgr. - doktorand

prístavba 3

612

Katedra stratégie a podnikania

Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc.

334

483

Katedra informačných systémov

Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.

425

523

Katedra manažmentu

Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD.

219

429

Katedra marketingu

Švaňa Peter, RNDr., CSc.

328

485

Katedra informačných systémov

Tenglerová Zuzana, Mgr.

kocka 9

556

Katedra informačných systémov

Treľová Silvia, JUDr., PhD.

328

485

Katedra informačných systémov

Vančová Martina, Mgr. - doktorand

408

505

Katedra informačných systémov

Veselý Peter, PhDr., PhD.

329

407

Katedra informačných systémov

Vilčeková Lucia, Mgr., PhD.

217

427

Katedra marketingu

Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD.

330

482

Katedra informačných systémov

Wefersová Jarmila, Ing., PhD.

236

515

Katedra ekonómie a financií

Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD.

430

519

Katedra manažmentu

Zemanovičová Daniela, doc. Ing., CSc.

407

536

Katedra manažmentu


Pracovisko

Telefón

Miestnosť

Dekanát

02/50 117 526

423

Katedra ekonómie a financií

02/50 117 418

229

Katedra informačných systémov

02/50 117 487

326

Katedra manažmentu

02/50 117 508

404

Katedra marketingu

02/50 117 428

218

Katedra stratégie a podnikania

02/50 117 611

prístavba 8

Knižnica

02/50 117 623

prístavba 015

Študijné oddelenie

02/50 117 464, 465, 466, 467,489

302, 303, 304, 324

Oddelenie externého štúdia

02/50 117 432, 433

216

Oddelenie medzinárodných vzťahov

02/50 117 478

336

Referát doktorandského štúdia

02/50 117 480

428

Referát plánu a rozpočtu

02/50 117 512

432

Podateľňa

02/50 117 413

227

Vrátnica – prístavba

02/50 117 650

 

Vrátnica – kocka

02/50 117 550

 

Vrátnica – hlavná budova

02/50 117 135