Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Lucia Husenicová

Fakulta managementu UK,
1.dMN
+421 2 9021 2030

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2024

Mgr. Tadeáš Chujac

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

Mgr. Olena Ivanochko

Fakulta managementu UK,
1.dMN

Martin Jamroškovič

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9021 2124

Mgr. Martina Jantová

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2085
02/501 17 421
231/A

Mgr. Oskar Karlík

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK