Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Miloslav Chalupka PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2024

Martin Jamroškovič

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9021 2124

doc. Ing. Jana Kajanová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2085
02/501 17 421
231/A

Mgr. Vincent Karovič PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná