Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Alexandra Mittelman MBA

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych mnetód
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2034

Mgr. Miloš Mrva PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2108
02/501 17 643
príst.č.5

Mgr. Sharon Cherono Murgor

Fakulta managementu UK,
1.dMN

Michal Nahálka

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Peter Nováček

Fakulta managementu UK,
1.dMN
Prvá Predchádzajúca ... 11 12 [13] 14 15 ... Nasledujúca Posledná