Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2037
333

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Fakulta managementu UK, Centrum pre rozvoj manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Peter Laktiš

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj

Yuanxin Li

Fakulta managementu UK,
2.dMN

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2140
Prvá Predchádzajúca ... 10 11 [12] 13 14 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK