Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Yuanxin Li

Fakulta managementu UK,
1.dMN

PhDr. Daniela Majerčáková PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2140

Mgr. Barbora Marišová

Fakulta managementu UK,
2.dMN

doc. Ing. Andrej Miklošík PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Juraj Mikuš PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 10 11 [12] 13 14 ... Nasledujúca Posledná