Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

PhDr. Vlasta Konečná

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9021 2070
02/501 17 432

RNDr. Zuzana Kovačičová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2041
0902 946 511

Mgr. Martin Krajčík

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Pondelok 15:30 - 17:00

Mgr. Tomáš Kuchár PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Rastislav Kulhánek PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2037
333
Prvá Predchádzajúca ... 9 10 [11] 12 13 ... Nasledujúca Posledná