Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

  1. AFD How to help to more Cloud adoption in SME companies using Cloud certification C88 / Juraj Zelenay, Michal Greguš
    In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 199-203 [online]
  2. BDF Kroky smerujúce k potešeniu zákazníkov / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
    In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 74-75
  3. BDF Ako urobiť váš predajný proces "inbound" / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
    In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 1-2 (2017), s. 80-81