Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACD Strategický manažment / Michaela Poláková, Juliet Horváthová-Suleimanová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 177-198
 2. ACD Manažment zmien / Michaela Poláková, Juliet Horváthová-Suleimanová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 307-325 [1,32 AH]
 3. ADF Competencies in the learning organizational culture / Anna Lašáková, Juliet Horváthová Suleimanová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 33-48
 4. ADF University graduates´competences of selected faculties in comparison to employers´needs / Juliet Suleimanová Horváthová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Management: science and education. - Vol. 2, No. 2 (2013), s. 41-44
 5. AED Vlastnosti výberovej metódy assessment center / Juliet Horváthová Suleimanová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, roč. 3. - ISBN 978-80-970759-3-4. - Bratislava : ALDO, 2013. - S. 50-56
 6. AED Príčiny sťaženého vstupu vysokoškolských absolventov na trh práce v podmienkach Slovenskej republiky / Juliet Horváthová Suleimanová, Michaela Poláková
  In: Management trends in theory and practice. - ISBN 978-80-554-0736-4. - Žilina : EDIS, 2013. - S. 211-213
 7. AFD Diskriminácia pri prijímaní uchádzačov o zamestnanie / Horváthová Suleimanová Juliet
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 113-121