Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Human resource management in Japan / Ján Rudy, Jana Rudyová
  Röthenbach : Verlag Harald Kupfer, 2008
 2. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 3. ABC Manažment a manažéri / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 1-34
 4. ABC Strategická rola ľudských zdrojov v organizácii / Jana Fratričová
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 43-64
 5. ABC Kontext organizačného správania / Ján Rudy, Jana Fratričová, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 65-81
 6. ABC Changes in Traditional Japanese Management System / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Essays der Wissenschaft II.. - ISBN 978-3-86991-101-4. - Münster : MV-Wissenschaft, 2010. - S. 114-134
 7. ABC Manažment organizačnej dynamiky / Anna Lašáková, Jana Fratričová
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 253-300
 8. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 9. ADF Changes in Japanese Human Resource Management System = Zmeny v japonskom systéme riadenia ľudských zdrojov Part 1: Changes in the Post-war Era = Prvá časť : Povojnové obdobie / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 39, č. 2 (2010), s. 177-191
 10. ADF Changes in Japanese Human Resource Management System Part II. Changes during and after the Lost Ten Years´ Era / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 39, č. 3 (2010), s. 323-331
 11. ADF Strategic Human Resource Management and Impact on Organizational Performance / Jana Fratričová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 13, č. 1-2 (2010), s. 19-30
 12. ADF Strategic human resource management in practice the perspective of HR managers in Slovakia / Jana Fratričová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 18-32
 13. AFC Get strategic human resource management really strategic strategic HRM in practice / Jana Fratričová, Ján Rudy
  In: International Journal of Management Cases [elektronický zdroj]. - Vol. 17, Iss. 4 (2015), s. 149-155 [online]
 14. AFC On the verge of generation Z: Career expectations of current university students / Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1575-1583 [USB kľúč]
 15. AFC Get strategic human resource management really strategie strategie HRM in practice / Jana Fratričová, Ján Rudy
  In: Managing the "intengibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-907795-7-2. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2014. - 397-402 [CD-ROM]
 16. AFD Rola líniových manažérov pri uplatňovaní funkcií manažmentu ľudských zdrojov s dôrazom na systém odmeňovania / Jana Fratričová
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 66-71
 17. AFD Manažment ľudských zdrojov a jeho vplyv na výkonnosť organizácie / Jana Fratričová
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 45-54
 18. AFD Kompetenčný model pre absolventov vysokých škôl typu "business school" / Zuzana Búciová, Jana Fratričová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - 45-58 [CD-ROM]
 19. AFD Best employer surveys in Slovakia: Their role in employer branding / Jana Fratričová, Zuzana Kirchmayer
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 44-50 [CD-ROM]
 20. AFD The role of human resource managers in the process of strategic management / Jana Fratričová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 82-92 [CD-ROM]
 21. AFD Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenia ľudí / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Jana Fratričová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 59-65 [CD-ROM]
 22. BDF Prieskum manažérskych platov : dopyt rozhoduje / Jana Fratričová
  In: Trend. - Roč. 19, č. 50-51 (2009), s. 86-87