Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Human resource management in Japan / Ján Rudy, Jana Rudyová
  Röthenbach : Verlag Harald Kupfer, 2008
 2. AAB Manažment a teória chaosu alebo nový model organizácie / Ján Rudy
  Bratislava : Faber, 1997
 3. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 4. AAB Manažment a európska integrácia : Projekt TEMPUS -Phare IB-JEP-14383-99. / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2002
 5. AAB Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem / Ján Rudy
  Bratislava : Alfa, 1990
 6. AAB Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem / Ján Rudy
  Bratislava : Alfa, 1988
 7. ABA Jednotlivci v organizácii / Ján Rudy, Rozália Suliková, Ľudmila Mitková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 82-147
 8. ABA Procesy v organizačnom správaní / Ján Rudy, Rozália Suliková, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 170-252
 9. ABC Manažment a manažéri / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 1-34
 10. ABC Kontext organizačného správania / Ján Rudy, Jana Fratričová, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 65-81
 11. ABC Organizačné správanie pre 21. storočie / Ján Rudy
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 301-340
 12. ABC Changes in Traditional Japanese Management System / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Essays der Wissenschaft II.. - ISBN 978-3-86991-101-4. - Münster : MV-Wissenschaft, 2010. - S. 114-134
 13. ACB Úvod do manažmentu a marketingu : Učebné texty na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov II. časť. / Ján Rudy, Viera Cibáková
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1996
 14. ACB Základy manažmentu / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 15. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Faber, 2001
 16. ACB Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 17. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 18. ACB Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010
 19. ACD Manažérske rozhodovanie / Ján Rudy
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 134-151 [1,05 AH]
 20. ADF Changes in Japanese Human Resource Management System = Zmeny v japonskom systéme riadenia ľudských zdrojov Part 1: Changes in the Post-war Era = Prvá časť : Povojnové obdobie / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 39, č. 2 (2010), s. 177-191
 21. ADF Changes in Japanese Human Resource Management System Part II. Changes during and after the Lost Ten Years´ Era / Ján Rudy, Jana Fratričová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 39, č. 3 (2010), s. 323-331
 22. ADF Traditional Japanese Management / Ján Rudy
  In: Transfér inovácií. - Č. 1, (2008), s. 34-38
 23. ADF Advantages and Disadvantages of the Ringi System of Decision-Making / Ján Rudy
  In: Transfér inovácií. - Č. 1, (2008), s. 39-44
 24. ADF K problematike pracovných síl v japonských priemyselných firmách / Ján Rudy
  In: Ekonomika práce. - č. 1 (1985), s. 67-82
 25. ADF Špecifické znaky riadiacej práce a jej štruktúra / Ján Rudy
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 18, č. 2 (1985), s. 65-73
 26. ADF Zamestnanosť a nezamestnaní v japonských priemyselných firmách / Ján Rudy
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 16, č. 3 (1987), s. 77-87
 27. ADF Motivation for Results in the Process of Globalization / Ján Rudy
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 2 (2000), s. 4-9
 28. AEC Organizačné správanie / Ján Rudy
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 35-42
 29. AEC Changes in Japanese Human Resource Management System / Ján Rudy
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1584-1596
 30. AED Trendy vývoja manažmentu ľudských zdrojov v rámci Európskej únie / Ján Rudy
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 10-28
 31. AED Rozvoj vybraných stránok riadenia Rozvoj riadiacej práce vedúcich pracovníkov / Ján Rudy
  In: Rozvoj systému riadenia VHJ. - Bratislava : ES VŠE, 1986. - S. 95-111
 32. AED Manažment a manažéri / Ján Rudy
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 8-18
 33. AED Základy organizovania / Ján Rudy
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 216-229
 34. AED Dizajn pracovísk / Ján Rudy
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 230-235
 35. AED Vedenie ľudí / Ján Rudy
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 271-274
 36. AFA Consumer and corporate social responsibility - hand in hand for sustainable development : a fair trade example How responsible buyer behavior increases corporate social responsibility / Magdaléna Jurkovičová, Ján Rudy
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. - ISBN 978-0-9837898-1-9. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 505-513
 37. AFC International Partnerships at the Comenius University Faculty of Management / Ján Rudy
  In: European-American University Forum. - 1999. - S. 1-4
 38. AFC Get strategic human resource management really strategic strategic HRM in practice / Jana Fratričová, Ján Rudy
  In: International Journal of Management Cases [elektronický zdroj]. - Vol. 17, Iss. 4 (2015), s. 149-155 [online]
 39. AFC Why managers make unethical managerial decisions / Ján Rudy
  In: International conference on decision making for small and medium-sized enterprises. - ISBN 978-80-7510-243-0. - Karviná : Silesian university in Opava, School of business administration in Karviná, 2017. - S. 180-184
 40. AFC Ethical managerial decisions-making / Ján Rudy
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 50-54 [CD-ROM]
 41. AFC Personnel Management - What the Central and East European Countries Should Learn from American and Japanese Experience / Ján Rudy
  In: Alliance of Universities for Democracy. - USA : UT Knoxville, 1992. - S. 10
 42. AFC Strategic Human Resource Management and Development of Competitive Advantage / Ján Rudy
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1130-1134
 43. AFC Get strategic human resource management really strategie strategie HRM in practice / Jana Fratričová, Ján Rudy
  In: Managing the "intengibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-907795-7-2. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2014. - 397-402 [CD-ROM]
 44. AFD Potreba zmien v manažmente ľudských zdrojov v organizáciách na Slovensku / Ján Rudy
  In: Súčasné trendy v kreativite, inovácii a manažmente. - ISBN 80-223-1211-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 8-12
 45. AFD Manažment ľudských zdrojov a organizačné zmeny / Ján Rudy
  In: Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov. - ISBN 80-223-1210-X. - Bratislava : Fakulta managementu, 1997. - S. 5-15
 46. AFD Dynamika zmien a ľudské zdroje / Ján Rudy
  In: Personálny manažment a riadenie firmy. - Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 1997. - S. 44-48
 47. AFD Vplyv profesionálnej manažérskej práce na kvalitu pracovného života / Ján Rudy
  In: Človek v pracovnom procese - súčasnosť, potreby a perspektívy. - Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 1998. - S. 63-66
 48. AFD Požiadavky na schopnosti manažérov v tímovej organizácii / Ján Rudy
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. I-6-I-11
 49. AFD Manažérska práca a kvalita pracovného života / Ján Rudy
  In: Reengineering - dynamická forma zvyšovania profesionálneho života firiem. - ISBN 80-968080-0-1. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 1998. - S. 258-261
 50. AFD Transformácia slovenskej ekonomiky a rozvoj ľudských zdrojov / Ján Rudy
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. 12-15
 51. AFD Management Education for the 21st Century / Ján Rudy
  In: Global Business and Economic Development. Vol II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 137-141
 52. AFD Management Education in the Changing Business Environment / Ján Rudy
  In: Global Research and Education. - ISBN 80-968253-6-4. - Bratislava: Comenius University 2002. - S. 53-61
 53. AFD Zvyšovanie motivácie zamestnancov pre dosahovanie podnikových cieľov v procese globalizácie / Ján Rudy
  In: Človek v pracovnom procese. - Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2001. - S.105-109
 54. AFD Znižovanie administratívnej náročnosti riadenia - významný prvok organizácie a rozvoja riadiacej práce / Ján Rudy
  In: Racionalizácia práce sekretárok. - Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1986. - S. 56-63
 55. AFD Japonské skúsenosti s účasťou pracujúcich na riadení a niektoré zmeny v systéme riadenia japonských podnikov v súčasnosti / Ján Rudy
  In: Metódy a štýl práce sekretariátov. Nové smery v racionalizácii sekretárskych prác. - Bratislava : ČSVTS PS Trnava, 1989. - S. 69-83
 56. AFD Niektoré zmeny v systéme riadenia japonských podnikov v súčasnosti / Ján Rudy
  In: Rozvoj vnútropodnikového riadenia a organizácie. - ISBN 80-232-0009-7. - Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1989. - S. 45-59
 57. AFD Organizácia a riadenie kvality v japonských podnikoch / Ján Rudy
  In: Riadenie kvality výroby v nových ekonomických podmienkach. - ISBN 80-231-0066-1. - Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1990. - S. 47-58
 58. AFD Organizácia a riadenie kvality v japonských podnikoch / Ján Rudy
  In: Škola managerov. - ISBN 80-231-0123-4. - Žilina : Dom techniky ZSVTS, 1990. - S. 80-91
 59. AFD Možnosti využitia zahraničných poznatkov o riadení ľudských zdrojov v podnikoch na Slovensku seminár s medzinárodnou účasťou. Krpáčovo - Nízke Tatry 9.-11. 1993 / Ján Rudy
  In: Stratégia firmy a riadenie ľudských zdrojov, kolektívne vyjednávanie. - Bratislava : CMC, 1993. - S. 1-9
 60. AFD Management Development for the 21st Century / Ján Rudy
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-5
 61. AFD Manažment ľudských zdrojov a nové tímové organizácie. Human Resources Management and New Team Organization / Ján Rudy
  In: Zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 71-75
 62. AGI East-West-Joint Ventures in the Transformation Process : ACE Research Project P-95-2020-R. Part I. / Ján Rudy, Marián Kubeš
  Bratislava : Faculty of Management, 1996
 63. AGI East-West-Joint Ventures In The Transformation Process : ACE Research Project P-95-2020-R. / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Brussels : [s.n.], 1997
 64. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 65. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 66. AGI Metodika štúdia riadiacej práce / Ján Rudy, Vladislav Stračár
  Bratislava : ŠPEV, ES VŠE, 1985
 67. AGI Rozvoj riadenia pracovných kolektívov v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu / Ján Ruda
  Bratislava : ŠPEV, ES VŠE, 1987
 68. AGI Rozvoj riadenia pracovných kolektívov so zameraním na aktivizáciu pracovníkov / Ján Rudy
  Bratislava : ŠPEV, ES VŠE, 1989
 69. BBB Vybrané aspekty organizácie práce pracovných kolektívov a štýl ich riadenia v Japonsku / Ján Rudy
  In: Základy riadenia. - Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1989. - S. 54-62
 70. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 71. BCI Manažment : Vybrané časti pre potreby kurzu Informačné technológie. / Ján Rudy
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1996
 72. BCI Manažment ľudských zdrojov v organizácii. : Vybrané časti pre potreby kurzu Top Management Development Program. / Ján Rudy
  Bratislava : Fond rozvoja ľudských zdrojov, 1996
 73. BCI Súčasné koncepcie organizačného dizajnu : Vybrané časti pre potreby kurzu Top Management Development Program. / Ján Rudy
  Bratislava : Fond rozvoja ľudských zdrojov, 1996
 74. BCI Organizácia manažérskej práce / Vladislav Stračár ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm pri EU, 1996
 75. BCI Introduction to personnel management / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Comenius University, 1997
 76. BCI Introduction to management : Selected Readings. / Ján Rudy
  Bratislava : Comenius University, 1998
 77. BCI Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Ján Rudy ... [ et al.]
  Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998
 78. BCI Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 79. BCI Manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 80. BCI Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov / M. Sedlák, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1985
 81. BCI Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov / M. Sedlák, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1986
 82. BCI Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov : Praktikum. / M. Sedlák, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1987
 83. BCI Ekonomika a organizácia práce : Zbierka príkladov. / Eva Stráčarová, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1987
 84. BCI Organizácia práce vedúcich / Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1988
 85. BCI Vedecká organizácia práce : Zbierka príkladov. / Anna Kachaňáková, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1989
 86. BCI Riadenie pracovných kolektívov / Anna Kachaňáková, Ján Rudy
  Bratislava : ES VŠE, 1989
 87. BCI Riadenie sociálneho rozvoja / Ján Rudy, František Bury, Anna Pilková
  Bratislava : ES VŠE, 1990
 88. BCI Personálny manažment 1. : Vybrané kapitoly. / Ján[AKL] RUDY
  Bratislava : ES VŠE, 1991
 89. BCI Introduction to Management : Selected Readings. / Ján Rudy
  Bratislava : ES UK, 1995
 90. BCI Personnel management / Ján Rudy
  Bratislava : ES UK, 1995
 91. BCI Manažment malých a stredných podnikov / Ján Rudy
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 1995
 92. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 93. BED Manažéri a manažment / Ján Rudy
  In: Manažment. Klasické teórie a moderné trendy. - ISBN 80-967430-6-6. - Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998. - S. 8-16
 94. BED Manažérske rozhodovanie / Ján Rudy
  In: Manažment. Klasické teórie a moderné trendy. - ISBN 80-967430-6-6. - Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998. - S. 108-116
 95. BED Základy organizovania / Ján Rudy
  In: Manažment. Klasické teórie a moderné trendy. - ISBN 80-967430-6-6. - Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998. - S. 168-179
 96. BED Dizajn pracovísk / Ján Rudy
  In: Manažment. Klasické teórie a moderné trendy. - ISBN 80-967430-6-6. - Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998. - S. 180-184
 97. BED Vedenie ľudí / Ján Rudy
  In: Manažment. Klasické teórie a moderné trendy. - ISBN 80-967430-6-6. - Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998. - S. 207-210
 98. BEF Ciele a funkcie moderného manažmentu / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Vzdelávanie zamestnancov útvarov krízového riadenia ústredných orgánov štátnej správy. - ISBN 80-89125-06-9. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVaR SR, 2005. - S. 8-55
 99. GAI Manažment a využitie ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenska : VEGA 1/4186/97. / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 1998
 100. GII Formálny status slovenského personálneho manažéra zostáva nízky Potreba zmien v riadení ľudských zdrojov z pohľadu integrácie SR do EÚ / Ján Rudy
  In: Trend. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 17A
 101. GII V preferenciách študentov FM UK sa výrazne prejavujú pomery na slovenskom trhu práce / Ján Rudy
  In: Trend. - Roč. 7, č. 5 (1997), s. 14A
 102. GII Ako môže manažér zvyšovať kvalitu pracovného života / Ján Rudy
  In: Trend. - Roč. 8, č. 16 (1998), s. 14A
 103. GII Z doterajších približne 500 absolventov sa včetci umiestnili na trhu práce okamžite po ukončení školy / Ján Rudy
  In: Národná obroda. - Roč. 9, č. 272 (1998), s. 5
 104. GII Zahraničné firmy začínajú dôverovať domácim manažérom Schopnosť reagovať flexibilne je cenená čoraz viac. V slovenských podmienkach je to najmä vďaka blížiacej sa európskej integrácii / Ján Rudy
  In: Trend. - Roč. 11, č. 47 (2001), s. 12
 105. GII Program Pittsburskej univerzity študujú v Bratislave výlučne vrcholoví manažéri / Ján Rudy
  In: Trend. - Roč. 11, č. 31 (2001), s.12
 106. GII Ide o formuláciu cieľov a ich zabezpečenie pre medzinárodné prostredie je typický profesionálny prístup / Ján Rudy
  In: Hospodársky denník. - Roč. 2, č. 169 (2000) s. 15
 107. GII Manažéri ako z reklamy Fakulta, ktorá pomôže našej ekonomike / Ján Rudy, Katarína Šamová
  In: Telegraf. - Roč. 1, č. 117 (1992), s. 4
 108. GII Liaheň manažérov Aké bude ovocie slovenského stromu / Ján Rudy, Oldřiška Luptáková
  In: Slovenský profit. - Roč. 1, č. 13 (1993), s. 11
 109. GII Ako lepšie pochopiť svojho manažéra / Ján Rudy
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 11, č. 198 (2003), s. 18