Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Metóda ABC: Kalkulácia skutočných nákladov na produkt : Keď manažéri môžu dôverovať kalkuláciám. / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Elita, 1997
 2. AAB Benchmarking slovenských miest 2004-2007 / Viktor Nižňanský ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2008
 3. AAB Benchmarking slovenských miest : Trendy 2004-2011. / Viktor Nižňanský ... [et al.]
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013
 4. AAB Benchmarking slovenských miest 2004-2009 / Viktor Nižňanský ... [et al.]
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011
 5. ADF Prieskum vybraných aspektov marketingu vo funkčných mestských regiónoch Slovenska / Peter Rafaj, Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 41-50
 6. AED Využitie scorecardov a benchmarkingu v manažmente a rozvoji miest a regiónov / Rafaj Peter, Strážovská Ľubomíra
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 199-220 [CD-ROM]
 7. AFD Vedomostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň - Bratislava / Peter Rafaj
  In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89600-10-6. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - S. 49-59 [CD-ROM]
 8. BAB Benchmarking slovenských miest : Trendy 2004-2013. / Viktor Nižňanský, Peter Rafaj
  [Piešťany] : Únia miest Slovenska, 2015