Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ABC Organizational service management as an umbrella for information business / Jana Hanudelová, Lenka Procházková
  In: Agile information business, Exploring managerial implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 177-216 [1,9 AH]
 2. AED Úloha učiteľa anglického odborného jazyka na fakultách ekonomického a manažérskeho zamerania / Jarmila Brtková, Lenka Procházková
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2895-6. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016. - S. 25-32 [CD-ROM]
 3. AED Current trends in modern teaching of business English / Lenka Procházková
  In: Cross-cultural challenges in British and American studies : Slovak studies in English 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-117-5. - Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 257-266 [online]
 4. AFD On the importance of fostering intercultural competence in business english teaching / Jarmila Brtková, Lenka Procházková
  In: Cudzie jazyky v premenách času 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4252-4. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 180-184 [CD-ROM]
 5. AFD Efektívne metódy a techniky využívané vo vyučovaní anglického jazyka ekonomického a manažérskeho zamerania / Jarmila Brtková, Lenka Procházková
  In: Cudzie jazyky v premenách času 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4388-4. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 137-142 [CD-ROM]
 6. EAJ Nejdůležitější konkurenční výhoda : jak vybudovat zdravou organizaci a všechno tím přetrumfnout. / Patrick Lencioni ; [překlad Lenka Procházková]
  Bratislava : Porta libri, 2014
 7. FAI Multilingual Glossary of Business Terms : English - French - Spanish - Italian - German - Slovak. / Lenka Procházková, Ľudmila Tomková, Dagmar Weberová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003