Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Komerčné, sociálne a inkluzívne podnikanie na Slovensku : GEM Slovensko 2015. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 2. AAB Podnikanie na Slovensku : nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 3. AAB Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 4. AAB Podnikanie na Slovensku : aktivita, inkluzivita, prostredie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 5. ABC Deepening financial Intermediation in the New Europe The Role of Banks / Anna Pilková, Viliam Pätoprstý
  In: Financial Intermediation in the New Europe : Banks, Markets and Regulation in EU Accession Countries. - ISBN 1-84376-949-2. - Cheltenham : Edward Elgar, 2004. - S. 28-55
 6. ABC Entrepreneurship development in Slovakia / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Entrepreneurship in Transiton Economies: Diversity, Trends, and perspectives. - ISBN 973-3-319-57341-0. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - S. 225-241 [1,31 AH]
 7. ABD Podpora mladých podnikateľov / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 23-42
 8. ACB Manažérske plánovanie / Anna Pilková ... [et.al]
  Bratislava : VŠE, 1992
 9. ACB Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov / Katarína Horecká, Jozef Kraľovič, Anna Pilková
  Bratislava : VŠE, 1981
 10. ACB Firemné plánovanie / Anna Pilková ... [et.al]
  Bratislava : Elita, 1994
 11. ACB Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov / Katarína Horecká, Jozef Kraľovič, Anna Pilková
  Bratislava : VŠE, 1985
 12. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 13. ADD Senior entrepreneurship in European context: key determinants of entrepreneurial activity / Jakub Červený, Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 64, č. 2 (2016), s. 99-117
 14. ADE The impact of the economic crisis on the retirement provisions in Germany / Alexander Florenz, Anna Pilková
  In: Schriften zur angewandten Mittelstandsforschung. - No. 10 (2012), s 1-15
 15. ADE Tvorba cien a manažérske plánové rozhodnutia 1. časť / Anna Pilková, Eva Štrbová
  In: Účetnictví. Účtovníctvo. - Roč. 28, č. 1-2 (1993), s. 60-62
 16. ADE Impact of intellectual capital and its components on firm performance before and after crisis / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: Electronic journal of knowledge management [elektronický zdroj]. - Vol. 12, Iss. 4 (2014), s. 261-271 [online]
 17. ADE Profil podnikateľov na Slovensku : dynamická analýza, regionálne a medzinárodné porovnanie / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Trendy v podnikání. - Č. 3 (2013), s. 3-16
 18. ADE Verification of the fulfilment of the purposes of Basel II, Pillar 3 - market discipline during the recent financial crisis through application of the web log mining methods / Munk, M. ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 60, No. 2 (2012), s 217-223
 19. ADE Pillar 3: market discipline of the key stakeholders in CEE commercial bank and turbulent times / Michal Munk, Anna Pilková, Lubomír Benko, Petra Blažeková
  In: Journal of Business Economics and Management. - vol. 18, iss. 5 (2017), s. 954-973
 20. ADE Business restart in Visegrad countries / Marian Holienka, Anna Pilková, Michal Munk
  In: EBER : Entrepreneurial business and economics review. - Vol. 2, No. 1 (2014), s. 37-48
 21. ADF Entrepreneurial university concept at the Comenius university in Bratislava / Tomáš Kaščák, Anna Pilková
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 25-37
 22. ADF Hodnotenie kvalitatívnej úrovne návrhov päťročných a ročných hospodárskych plánov / Anna Pilková, Stepan Iľkovič Nakonečnyj
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 20, č. 3 (1987), s. 63-76
 23. ADF Podnikové plánovanie a nový hospodársky mechanizmus / Anna Pilková
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 38, č. 3 (1990), s. 234-255
 24. ADF Ekonomicko-matematické modelovanie ako nástroj zdokonaľovania plánovania potreby obežných prostriedkov / Anna Pilková
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 18, č. 2 (1985), s. 40-55
 25. ADF Vybrané otázky zdokonaľovania plánovania priemyselných podnikov v zmysle hlavných smerov / Katarína Horecká, Jozef Kraľovič, Anna Pilková
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 19, č. 2 (1986), s. 107-117
 26. ADF Príspevok k teoretickému vymedzeniu kategórie obežných prostriedkov priemyselného podniku / Anna Pilková
  In: Politická ekonomie. - Roč. 35, č. 6 (1987), s. 637-643
 27. ADF Príspevok k analýze príčinných väzieb faktorov vplývajúcich na dynamiku vývoja obežných prostriedkov / Anna Pilková
  In: Statistika. - Č. 12 (1987), s. 494-503
 28. ADF Value based management in social entrepreneurship: methodological and practical issues of application of the social return on investment (SROI) / Anna Pilková, Juraj Mikuš
  In: Comenius management review. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 5-21
 29. ADF Matematické metódy v riadiacej praxi 4. / Natália Luknárová ... [et al.]
  In: Československá farmacie.. - Roč.32, č. 9-10 (1983), s. 339-342
 30. ADF Matematické metódy v riadiacej praxi 3. / N. Luknárová ... [et al.]
  In: Československá farmacie.. - Roč. 32, č. 9-10 (1983), s. 335-338
 31. ADF Niektoré aspekty ekonomickej efektívnosti farmaceutickej výroby. / Natália Luknárová ... [et al.]
  In: Československé zdravotníctví. - Roč. 32, č. 1 (1984), s. 241-247
 32. ADF Matematické metódy v riadiacej praxi 5. / N. Luknárová ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 36, č. 8 (1987), s. 378-382
 33. ADF Impact of the new reguletory ratio proposal-minimum required elegible liabilities (MREL) on slovak banking sector / Peter Králik, Anna Pilková
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 17-27
 34. ADF Loss Given Default Scenario Calculations as one of the Contributors to Future Mortgage Financing within the Banking Regulatory Framework / Anna Pilková, Jan Schomburg
  In: Terra Spectra STU. - Roč. 21, č. 1 (2010), s. 37-46
 35. ADM Data pre-processing for web log mining: case study of comercial bank website usage analysis / Jozef Kapusta ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 61, No. 4 (2013), s 973-979
 36. ADM Key business restart drivers in Slovakia / Anna Pilková, Marian Holienka, Michal Munk
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 2617-2622
 37. ADM Modelling of domestic and foreign vistiors´behaviour at commercial bank website during the recent financial crisis / Martin Drlík ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 2065-2070
 38. ADM Regional aspects of inclusive entrepreneurship of seniors in Europe / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Society and Economy. - Vol. 39, Iss. 1 (2017), s. 49-64
 39. ADM Youth entrepreneurship in Visegrad countries / Marian Holienka, Anna Pilková, Zuzana Jančovičová
  In: EBER : Entrepreneurial business and economics review. - Vol. 4, No. 4 (2016), s. 105-121
 40. AED Basel 2 as a driver of changes in the commercial bank strategic management / Anna Pilková
  In: Comenius management review roč. 3 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2009. - S. 47-64
 41. AED Hodnotenie podnikateľskej aktivity vo vzťahu k zamestnanosti / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 52-60
 42. AED Podnikateľské prostredie a jeho vplyv na podnikanie a zamestnanosť / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 60-65
 43. AED Realizácia podnikateľskej stratégie hodpodárskej politiky v pláne podniku / Anna Pilková
  In: Podnik v trhovej ekonomike. - ISBN 80-233-0095-4. - Bratislava : Dom techniky, 1990. - S. 14-19
 44. AED Analýza podnikateľstva v globálnom kontexte global entrepreneurship monitor / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. - ISBN 978-80-225-3200-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 390-395
 45. AED Senior entrepreneurship in Slovakia Global entrepreneurship monitor (GEM) evidences / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová, Ján Rehák
  In: Different perspectives of active ageing [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3350. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 100-117 [CD-ROM]
 46. AED Infectious hospitalism - a challenge for risk management in hospitals including, economic aspects / Erik Konitzer, Anna Pilková
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 47-59 [CD-ROM]
 47. AEF Bankovníctvo v Slovenskej republike / Anna Pilková, Ľubomír Blecha
  In: Bankovníctvo v Slovenskej republike. Rozvoj súkromného sektora v cestnej doprave. - ISBN 80-80044-000-X. - Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj, 1995. - S. 8-39
 48. AFA ICAAP - challenges and opportunities for Slovak commercial banks / Anna Pilková, Peter Králik
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1304-1313
 49. AFC Do senior entrepreneurs differ from youth entrepreneurs? Evidences from global entrepreneurship monitor / Ján Rehák, Anna Pilková, Zuzana Jančovičová, Marian Holienka
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 836-848 [online]
 50. AFC Inclusive entrepreneurship in Visegrad4 countries / Anna Pilková, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 220, S. 312-320 [online]
 51. AFC Pillar 3 and modelling of stakeholders' behaviour at the commercial bank website during the recent financial crisis / Michal Munk ... [et al.]
  In: Procedia Computer Science [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, B.V., 2013. - S. 1747-1756 [online]
 52. AFC A Managerial Education in the Czech a Slovak Republics The need for a coordinated systematic approach / Anna Pilková
  In: The Society for the Advancement of Socio-Economics. - Washington : S.A.S.E., 1993. -
 53. AFC Entrepreneurial environment and economic growth: What affects the productiveness of business activity at macro level? / Marian Holienka, Anna Pilková, Nataliia Ostapenko
  In: The essence and measurement of organizational efficiency. - ISBN 978-3-319-21138-1. - Cham : Springer, 2016. - S. 79-95
 54. AFC The influence of intellectual capital performance on value creation in Slovak SMEs / Marian Holienka, Anna Pilková, Miroslava Kubišová
  In: The essence and measurement of organizational efficiency. - ISBN 978-3-319-21138-1. - Cham : Springer, 2016. - S. 65-77
 55. AFC Analysis of awareness and priorities, focused on intellectual capital among Slovak companies / Ján Papula... [et al.]
  In: Proceedings of the 14th European conference on knowledge management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-41-8. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 517-526 [CD-ROM]
 56. AFC The influence of intellectual capital on firm performance among Slovak SMEs / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Proceedings of the 10th international conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-80-7. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 329-338 [CD-ROM]
 57. AFC Regional aspects of inclusive entrepreneurship in Slovakia: GEM evidence / Anna Pilková, Juraj Mikuš, Marian Holienka
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 739-748 [online]
 58. AFC Challenges in promoting migrant entrepreneurship: First empirical evidence from Germany / Hartmut Meyer, Anna Pilková
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 606-617 [online]
 59. AFC Key Success Factors for the Commercial Bank Risk Management under Downturn Market / Anna Pilková
  In: E-Leader [elektronický zdroj]. - New York : CASA, 2010. - nestr. [10 s.] [online]
 60. AFC Key drivers of entrepreneurial intentions of youth in Visegrad countries / Anna Pilková, Marian Holienka, Zuzana Jančovičová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 603-612 [online]
 61. AFC Assessment of the Pillar 3 financial and risk information disclosures usefulness to the commercial banks users / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Advanced intelligent computing theories and applications. - ISBN 978-3-319-22052-9. - Cham : Springer, 2015. - S. 429-440
 62. AFC Senior entrepreneurship in Central and Eastern European countries: GEM evidences / Anna Pilková, Ján Rehák, Zuzana Jančovičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability : proceedings of the 4th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 571-582 [online]
 63. AFC Senior entrepreneurship in the perspective of European entrepreneurial environment / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2014. - Vol. 12, S. 524-532 [online]
 64. AFC Regional aspects of inclusive entrepreneurship of seniors in Europe / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Enterprise and Competitive Environment : 18th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-342-4. - Brno : Mendel University, 2015. - S. 685-695 [online]
 65. AFC Determining the time window threshold to identify user sessions of stakeholders of a commercial bank portal / Jozef Kapusta ... [et al.]
  In: Procedia Computer Science [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2014. - S. 1779-1790 [online]
 66. AFC Evaluating the entrepreneurial environment: a comparison of selected international initiatives / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: Enterprise and Competitive Environment : 18th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-342-4. - Brno : Mendel University, 2015. - S. 1029-1038 [online]
 67. AFD Ekonomicko-matematické modelovanie určovania potreby obežných prostriedkov vložených do zásob / Anna Pilková, Zuzana Matulová
  In: Mladí ekonomové a společnost : Ekonomické bariéri vědeckotechnického rozvoje a cesty jejich překonání. - Praha : Ekonomický ústav ČSAV Praha, 1986. - S. 272-315
 68. AFD A McPaper for Eastern Europe / R. Ray Gehani, Anna Pilková
  In: Innovation Through Cooperation with Cases, Simulations, Games and other Interactive Methods. - ISBN 1-877868-05-1. - Massachusetts : WACRA, 1993. - S. 445-470
 69. AFD Problematika kritéria efektívnosti obežných prostriedkov v ich hmotno-hodnotovej optimalizácii / Anna Pilková
  In: Meranie a analýza ekonomickej efektívnosti. - Bratislava : SDŠS, 1988. - S. 68-72
 70. AFD Trendy vývoja podnikateľských aktivít na Slovensku dynamická a medzinárodná komparácia / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3651-6. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2013. - nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 71. AFD Comparing impact of intellectual capital on firm performance before and after crisis / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: ECIC 2014. Intellectual capital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-28-9. - Reading : acpi, 2014. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 72. AFD Riadiaca hra vo výučbe plánovania priemyselných podnikov / Anna Pilková
  In: Uplatnenie riadiacich hier vo výchovnovzdelávacom procese. - Žilina : DT ČSVTS, 1989. - S. 25-29
 73. AFD Basilej II a výkonnosť firiem / Anna Pilková
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. - ISBN 80-225-2107-8. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2005. - S. 6-10
 74. AFD Specifics of the entrepreneurial activities of Slovaks: Evidences based on GEM research / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 368-375 [online]
 75. AFD Profil podnikateľov na Slovensku z hľadiska odvetvia a dopadu podnikania na ekonomický rozvoj / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 176-184 [CD-ROM]
 76. AFD Reštart podnikania na Slovensku : pohľad GEM 2011 / Anna Pilková, Marian Holienka, Ján Rehák
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. - ISBN 978-80-225-3427-7. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 401-406
 77. AFD Globálny monitor podnikania (GEM) a globálny index podnikania a rozvoja (GEM) v kontexte Slovenskej republiky / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 164-180 [CD-ROM]
 78. AGI Modely vybraných plánov VHJ a podniku a metódy ich kontroly / Ved. projektu Milan Leščišin ; člen výsk. tímu Zalai Karol ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1983
 79. BAB Profesionálne osobné počítače Supercalg 4 : Použivateľská príručka. / Anna Pilková, Eva Štrbová
  Bratislava : VŠE, 1989
 80. BAB Podnikateľská aktivita a prostredie na Slovensku : GEM Slovensko 2014. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 81. BCI Modelovanie ekonomických procesov podniku : Modelovanie dlhodobého rozvoja podniku a VHJ. / Eliška Dančová ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1986
 82. BCI Riadenie sociálneho rozvoja / Ján Rudy, František Bury, Anna Pilková
  Bratislava : ES VŠE, 1990
 83. BCI Zborník referátov celoškolskej súťaže mladých vedeckých pracovníkov / Dagmar Lesáková ... [et al.]
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
 84. BCI Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov : Zbierka príkladov. / Jozef Kráľovič ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1989
 85. BCI Špeciálne a diplomové semináre : Metodická pomôcka na využívanie laboratórných počítačov FERVO. / Anna Pilková ... [at al]
  Bratislava : VŠE, 1989
 86. BCI Modelovanie ekonomických procesov : Zbierka príkladov. / Eliška Dančová ... [at al]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1990
 87. BCI Plánovanie priemyselných podnikov / Jozef Kraľovič, Anna Pilková
  Bratislava : VŠE, 1987
 88. BCI Firemné plánovanie / Anna Pilková ... [et.al]
  Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1994
 89. BCI Plánovanie priemyselných podnikov : Zbierka príkladov. / Jozef Kraľovič, Anna Pilková
  Bratislava : VŠE, 1986
 90. BCI Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov : Zbierka príkladov. / Katarína Horecká ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1983
 91. BDF Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita v podpriemerných podmienkach pre podnikanie / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 5-11
 92. BDF Globalizácia bankovníctva a poľnobanka, a.s. / Anna Pilková
  In: Biatec. - Roč. 5, č. 12 (1997), s. 2-5
 93. BDF Improving access to credit for small businesses Description of the eu/ebrd project for financing small- and medium-sized enterprises (SMEs) at Unibanka / Anna Pilková, Glenn Yoder
  In: Biatec. - Roč. 13, č. 7 (2005), s. 16-18
 94. BDF Slovak banking sector New look and new challenges. Part 2 / Anna Pilková, Viliam Pätoprstý
  In: Biatec. - Roč. 10, č. 5 (2002), s. 17-22
 95. BDF Slovenský bankový sektor Nová tvár a nové výzvy. 1. časť / Anna Pilková, Viliam Pätoprstý
  In: Biatec. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 23-26
 96. BDF Využitie ekonomicko-matematického modelovania pri plánovaní obežných prostriedkov v nábytkárstve / Anna Pilková, Juraj Poór
  In: Drevo. - Roč. 42, č. 2 (1987), s. 27-35
 97. BDF Podnikateľská aktivita na Slovensku GEM 2011-2013 / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 22-27
 98. BDF Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, financovania nie je hlavný problém / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 23-28
 99. BDF Podnikateľské prostredie na Slovensku a podnety na jeho zlepšenie pohľad GEM / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 32-37
 100. BEF Využívanie výpočtovej techniky v predmete Plánovanie priemyselných podnikov na Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví / Anna Pilková, Marián Janov
  In: Využití počítače k racionalizaci výuky. - Praha : VŠE, 1987. - S. 102-105
 101. BEF Program INDANA a jeho využitie vo výučbe predmetov Katedry organizácie a riadenia priemyselných podnikov na FERVO VŠE Bratislava / Anna Pilková, Dušan Jurčák
  In: Využitie výpočtovej techniky na racionalizáciu výučby. - Bratislava : VŠE, 1988. - S. 111-117
 102. BEF Zdokonaľovanie plánovanie potreby obežných prostriedkov pomocou ekonomicko-matematického modelovania / Anna Pilková, Zuzana Matulová
  In: Zborník súťažných prác rady mladých vedeckých pracovníkov VŠE. - Bratislava : VŠE, 1987. - S. 150-161
 103. BEF Význam podnikania pre zamestnanosť / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 51-52
 104. BEF Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch nová perspektíva vzdelávania dospelých? / Anna Pilková, Ján Rehák
  In: Quo vadit celoživotné vzdelávanie. - ISBN 978-80-223-3668-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 98-107
 105. BEF Východiská a návrhy vedúce k rozvoju zamestnanosti / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 65-67
 106. BEF Využitie firemného softwaru a pôvodných programov na počítačoch IBM PC vo výučbe predmetov Katedry organizácie a riadenia priemyselných podnikov / Koloman Ivanička ... [et al.]
  In: Využití počítačůve výuce na vysokých školách. - Brno : VŠZ, 1989. - S. 52-57
 107. BEF Využitie štatistiky v manažerskom plánovaní / Anna Pilková
  In: Súčasné úlohy štatistiky. - Bratislava : SDŠS, 1990. - S. 50-51
 108. BEF Štatistické modely v podmienkach normatívneho plánovania ekonomiky / Anna Pilková
  In: Ekomstav ' 89. Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej praxo. - Bratislava : SDŠS, 1989. - S. 24-25
 109. GAI Hodnotenie efektívnosti investičných variantov / Jozef Papula ...[et al.]
  Bratislava : ZSE, 1991
 110. GII Podnikové plánovanie v trhovej ekonomike / Anna Pilková
  In: Podnikové plánovanie v trhovej ekonomike. - ISBN 80-85184-08-7. - Bratislava : Inštitút riadenia., 1990. - S. 2-23
 111. GII Zdokonaľovanie plánovacieho procesu v priemyselných VHJ a podnikoch / Ved. projektu Eliška Dančová ; člen výsk. tímu Anna Pilková
  Bratislava : VŠE, 1987
 112. GII Reforma a podnikové plánovanie / Anna Pilková
  In: Národná obroda. - Roč. 1, č. 61 (1990), s. 10
 113. GII Chýba komplexnosť v plánovaní / Anna Pilková
  In: Nové slovo. - Roč. 28, č. 18 (1986), s. 4
 114. GII Možnosti využitia počítačov SMEP v ramci výučby predmetov KORPP / Ved. projektu Anna Pilková ; člen výsk. tímu Ľubomír Blecha ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1990