Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Zmluvy o cenných papieroch / Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. ACB Cenné papiere : vybrané problémy. / Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 3. ACB Pracovné právo pre manažérov / Silvia Treľová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 4. ACB Cenné papiere : Vybrané problémy. / Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 5. ACB Pracovné právo pre manažérov / Silvia Treľová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 6. ACB Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka : obchodné spoločnosti a družstvo. / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 7. ACB Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 8. ACD Akciová spoločnosť / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka Obchodné spoločnosti a družstvo. - ISBN 978-80-223-3618-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 104-133
 9. ACD Spoločnosť s ručením obmedzeným / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka Obchodné spoločnosti a družstvo. - ISBN 978-80-223-3618-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 84-103
 10. ADE Law as part of compulsory education on universities / Tomáš Peráček
  In: Holistica : journal of business and public administration. - Vol. 6, No. 1 (2015), s. 9-19
 11. ADF Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike / Beáta Mikušová Meričková, Jana Štrangfeldová, Mária Srebalová, Tomáš Peráček
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 12-21
 12. ADF Právna úprava československého, resp. slovenského mediálneho prostredia po roku 1989 / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [5 s.] [online]
 13. ADF Vzťah ústavného súdu a všeobecných súdov s osobitným poukazom na právo na súdnu ochranu / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [6 s.] [online]
 14. ADF Právo na informácie a právo šíriť informácie v podmienkach bývalého Československa a s osobitným zreteľom na Slovensko od roku 1948 až 1960 / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [4 s.] [online]
 15. ADF Otázka informovanosti v Československu rokoch 1960–1989 / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [5 s.] [online]
 16. ADF Ústavný súd – jeho história a vývoj v podmienkach bývalého Československa / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [4 s.] [online]
 17. ADF Ústavnosť – kontrola ústavnosti / Tomáš Peráček
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [6 s.] [online]
 18. AED Zmluva o otvorení akreditívu / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 144-146
 19. AED Zmluva o inkase / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 147-148
 20. AED Zmluva o bankovom uložení veci / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 149-150
 21. AED Zmluva o bežnom účte / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 151-152
 22. AED Zmluva o vkladovom účte / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 153-154
 23. AED Medzinárodnoprávne garancie prístupu k informáciám / Tomáš Peráček
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 186-198 [CD-ROM]
 24. AED Družstvo / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka Obchodné spoločnosti a družstvo. - ISBN 978-80-223-3618-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 134-152
 25. AED Podnikanie podľa živnostenského zákona / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka Obchodné spoločnosti a družstvo. - ISBN 978-80-223-3618-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 153-164
 26. AED Zmluva o kúpe prenajatej veci / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 82-84
 27. AED Zmluva o úvere / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 85-87
 28. AED Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 88-90
 29. AED Zmluva o uložení vecí / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 91-93
 30. AED Zmluva o skladovaní / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 94-98
 31. AED Zmluva o dielo / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 99-108
 32. AED Mandátna zmluva / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 109-112
 33. AED Komisionárska zmluva / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 113-116
 34. AED Zmluva o kontrolnej činnosti / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 117-119
 35. AED Zasielateľská zmluva / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 120-128
 36. AED Zmluva o sprostredkovaní / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 129-131
 37. AED Zmluva o obchodnom zastúpení / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 132-140
 38. AED Zmluva o tichom spoločenstve / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 141-143
 39. AFC The current trends in the development of the right of intellectual property (not only) in the conditions of Slovak republic / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman
  In: SGEM conference on arts, performing arts, architecture and design, book 2, vol. 1. - ISBN 978-619-7105-46-9. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - S. 715-721
 40. AFC The legal regulation of television and radio broadcasting content and the control of administrative bodies with the particular reference to the protection of juveniles / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman
  In: SGEM conference on arts, performing arts, architecture and design, book 2, vol. 1. - ISBN 978-619-7105-46-9. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - S. 745-752
 41. AFC Significance of the waste act in the context of the right to protection of the environment / Tomáš Peráček, Daniela Majerčáková, Alexandra Mittelman
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 1, Book 5 : Ecology and environmental protection. - ISBN 978-619-7105-39-1. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 979-986
 42. AFC The constitutional protection of water as irreplaceable component of environment and all living ecosystems in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Peráček, Daniela Majerčáková, Alexandra Mittelman
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 1, Book 5 : Ecology and environmental protection. - ISBN 978-619-7105-39-1. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 995-1000
 43. AFC Securities and its theoretic - legal formulation not only in the conditions of the Slovak republic / Alexandra Mittelman, Boris Mucha, Tomáš Peráček
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 19th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 182-187 [online]
 44. AFC Securities and its characters as the part of the capital market of the Slovak republic / Alexandra Mittelman, Boris Mucha, Tomáš Peráček
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 19th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 405-410 [online]
 45. AFC Akcia a dočasný list / Tomáš Peráček
  In: Sborník příspěvků 7. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7248-836-0. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. - S. 82-88 [CD-ROM]
 46. AFC Free movement of goods (pharmaceuticals) in the European Union versus protection of health of population / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman, Ľubomíra Strážovská
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 17th International scientific conference on economic and social development. " Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Split : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 12-17 [CD-ROM]
 47. AFC The legal aspects of advertising in the Slovak republic with special focus on the promotion of chosen products / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman, Ľubomíra Strážovská
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 17th International scientific conference on economic and social development. " Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Split : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 181-186 [CD-ROM]
 48. AFC Právne aspekty reklamy v Slovenskej republike / Tomáš Peráček
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 249-257 [CD-ROM]
 49. AFC Safeguarding transfer of securities in the conditions of the Slovak Republic / Alexandra Mittelman, Milena Nosková, Boris Mucha, Tomáš Peráček, Mária Srebalová
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 476-482 [online]
 50. AFC Skončenie pracovného pomeru v podmienkach SR s osobitným zreteľom na porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom / Tomáš Peráček
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 258-268 [CD-ROM]
 51. AFC Specific characteristics of contract on purchase of security under conditions in the Slovak republic / Alexandra Mittelman, Milena Nosková, Boris Mucha, Tomáš Peráček
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 501-506 [online]
 52. AFC Execution of the public authorities´ competencies electronically in the Slovak republic / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček, Petra Capandová, Alexandra Mittelman
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 2 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. - ISBN 978-619-7105-51-3. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 611-618
 53. AFC Safeguarding obligations through securities / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček, Mária Srebalová, Petra Capandová, Alexandra Mittelman
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 2 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. - ISBN 978-619-7105-73-5. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 769-775
 54. AFC Rodinné podniky na Slovensku / Boris Mucha, Tomáš Peráček, Ľubomíra Strážovská
  In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-214-0. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 11-20 [CD-ROM]
 55. AFC Selected issues of Slovak business environment / Tomáš Peráček, Milena Nosková, Boris Mucha
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 24th International scientific conference on economic and social development - "Managerial issues in modern business". [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 254-259 [online]
 56. AFC Special characters of family business in the Slovak republic / Tomáš Peráček, Milena Nosková, Boris Mucha
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 24th International scientific conference on economic and social development - "Managerial issues in modern business". [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 260-266 [online]
 57. AFC K niektorým problémom slobodného prístupu k informáciám / Tomáš Peráček
  In: Dny práva 2013 - Days of law 2013 : Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6811-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 204-220 [online]
 58. AFC Kreativita - podmienka úspešnej výučby práva ako povinného predmetu na vysokých školách / Tomáš Peráček
  In: Kreativita v právu 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7534-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 28-37 [CD-ROM]
 59. AFC Podnikateľské prostredie na Slovensku so zameraním na malé a stredné podniky / Boris Mucha, Tomáš Peráček, Ľubomíra Strážovská
  In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-214-0. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 21-29 [CD-ROM]
 60. AFD Ústavné a medzinárodné garancie práva na informácie v porovnaní s existujúcou právnou úpravou / Tomáš Peráček
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 278-289 [CD-ROM]
 61. AFD Legisvakancia v právnom poriadku Slovenskej republiky / Michal Mrva ... [et al.]
  In: Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. - ISBN 978-80-7160-292-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - S. 5-19
 62. AFD Importance of the e-government act and its impact on the management and economy of the enterprise in the Slovakia / Tomáš Peráček, Lucia Kočišová, Boris Mucha
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 90-96 [CD-ROM]
 63. AFD Právo zamestnanca na súdnu ochranu a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky / Tomáš Peráček
  In: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011). - ISBN 978-80-7160-327-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 73-81
 64. BEE K sociálno-etickým východiskám problematiky spravodlivosti / Tomáš Peráček
  In: Den právní teorie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7369-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 17-28 [online]
 65. BEF Cestovný šek / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 155
 66. BEF Sľub odškodnenia / Tomáš Peráček
  In: Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy. - ISBN 978-80-223-3614-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 156
 67. DAI Spravodlivosť a spravodlivý prístup k informáciám / Tomáš Peráček ; školiteľ Jarmila Chovancová
  Bratislava : [s.n.], 2011