Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. / Zuzana Papulová, Ján Papula, Andrea Oborilová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 2. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 3. ADF Experiences with process management application / Zuzana Papulová...[et al.]
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 15-23
 4. ADF Process teams in process oriented organization / Emília Papulová, Andrea Gažová
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 31-40
 5. ADF Attitudes of Slovak companies towards the implementation of business process management / Andrea Oborilová
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 41-53
 6. AED Business process management and its implementation in Slovak enterprises / Andrea Oborilová, Zuzana Papulová
  In: Comenius management review, roč. 5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - s. 4-13
 7. AFA Emerging economies and internationalization of firms / Andrea Oborilová, Ján Papula
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. - ISBN 978-0-9837898-1-9. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 336-345
 8. AFC The application of concepts and methods based on process approach to increase business process efficiency / Andrea Gažová, Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2016. - Vol. 39 , S. 197-205 [online]
 9. AFC Role of strategic analysis in strategic decision-making / Zuzana Papulová, Andrea Gažová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2016. - Vol. 39 , S. 571-579 [online]
 10. AFC Business process management and its implementation in Slovak enterprises / Andrea Oborilová, Zuzana Papulová
  In: Proceedings of the 6th international conference for entrepreneurship innovation and regional development, regional economic resilience through innovation and enterprise. ICEIRD 2013. - ISBN 978-9944-380-09-6. - Istanbul : Lookus Scientific, 2013. - S. 808-816
 11. AFC Evaluation of process performance in companies operating in Slovakia / Zuzana Papulová, Maroš Šlenker, Andrea Gažová, Ján Papula
  In: New trends and issues proceedings on humanities and social sciences [elektronický zdroj]. - Kyrenia : SciencePark Research, Organization and Counseling (SPROC), 2017. - Vol. 4, iss. 10, S. 55-63 [online]
 12. AFD Procesné riadenie a úroveň jeho zavedenia v podnikoch na Slovensku / Andrea Oborilová
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 57-67
 13. AFD Význam ľudského kapitálu pre zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov / Andrea Oborilová
  In: Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied´10 (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-3447-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 271-278
 14. AFD Súčasné prístupy a nástroje procesného manažmentu a procesného modelovania / Andrea Oborilová, Matej Meško
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 136-142
 15. AFD Procesné riadenie vo sfére cestovného ruchu na Slovensku / Andrea Oborilová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 245-253 [CD-ROM]
 16. DAI Postoje slovenských podnikov k aplikovaniu procesného manažmentu / Andrea Oborilová ; školiteľ Juraj Borovský
  Bratislava : [s.n.], 2013