Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADE Evaluation of experiences from previous programming period of the European Union funds (2007-2013) / Ľubomír Nebeský, Lenka Šprochová
  In: CROMA Journal [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 2 (2014), s. 84-93 [online]
 2. ADE Regions development of the Slovak Republic from the perspective of EU / Ľubomír Nebeský, Lenka Šprochová
  In: CROMA Journal [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 2 (2015), s. 19-31 [online]
 3. ADF Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky prostredníctvom prehlbovania ekonomických vzťahov vybraných krajín I - Zambijská republika / Lenka Šprochová, Ľubomír Nebeský
  In: Studia commercialia Bratislavensia. - Roč. 7, č. 27 (2014), s. 407-416
 4. AFD Assessment of the structural funds implementation in Slovak republic focusing on implementation process in transport field / Lenka Šprochová, Ľubomír Nebeský
  In: MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists. - ISBN 978-80-225-3993-7. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 196-201
 5. AFD Strategic management of EU structural funds / Ľubomír Nebeský, Lenka Šprochová
  In: Young science 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-57036-8-6. - Zagreb : Croatia Quality Managers Society, 2014. - S. 77-87 [CD-ROM]
 6. BEE Impacts of economic crisis on V4 cooperation and business activities with focus on tourism development in Ukraine / Ľubomír Nebeský, Lenka Šprochová
  In: Transkordonne spivrobitnictvo, jak vektor rozvitku malogo i seredňogo biznesu Ukrajini z krajinami V-4. - Luck : Volinskij institut ekonomiki ta menedžmentu, 2015. - S. 15-17