Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADF Heurisitcs in the process of decision-making / Miloš Mrva, Peter Gál, Matej Meško, Peter Marcin
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 28-40
 2. AFC Business plan – a business "must have"? / Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: Contemporary issues in business, management and education ‘2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-609-457-867-0. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2015. - nestr. [4 s.] [online]
 3. AFC The impact of the anchoring heuristics on the decision making / Peter Gál ... [et al.]
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 232-240 [CD-ROM]
 4. AFC Role of family entrepreneurial role models in determining students´preferences towards entrepreneurship / Marian Holienka, Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-3847-5. - Seville : IATED, 2013. - S. 3722-3730 [CD-ROM]
 5. AFC Podpora začínajúcich podnikateľov v poradenskom a rozvojom centre - úspešné príklady zo Slovenska / Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 6. AFC Student consulting: where quality education and beneficial practice go hand in hand / Peter Marcin
  In: INTED 2015 Proceedings CD [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-606-5763-7. - Valencia : IATED, 2015. - S. 5605-5611 [CD-ROM]
 7. AFC The role of a university consulting center in the transfer of knowledge from university to industry / Peter Marcin, Miloš Mrva
  In: INTED 2014 Proceedings CD [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-8412-0. - Valencia : IATED, 2014. - S. 2565-2571 [CD-ROM]