Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Branislav Dudic, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Fratričová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 521
Publikačná činnosť