Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Lucia Kolpáková

Fakulta managementu UK, Sekretariát dekana a tajomníka
asistent v administratíve
Telefón
02/501 17 526

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
dekan, prodekan fakulty
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PhDr. Vlasta Konečná

Fakulta managementu UK, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/501 17 432

Ľudmila Koporová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Janka Kottulová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 425
Publikačná činnosť

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Krajčík

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
Technická podpora IIKS
Telefón
02/501 17 458
Miestnosť
319
Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN/x, externý)
Publikačná činnosť