Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 415
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kočišová

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
asistent v administratíve
Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN/x, externý)
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívnu oblasť a informačné technológie

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Yveta Kollárová

Fakulta managementu UK, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/501 17 433

Ing. Martin Kolpák

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
Windows systems administrator
Telefón
02/501 17 458

Mgr. Lucia Kolpáková

Fakulta managementu UK, Sekretariát dekana a tajomníka
asistent v administratíve
Telefón
02/501 17 526

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
dekan, prodekan fakulty
Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PhDr. Vlasta Konečná

Fakulta managementu UK, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/501 17 432