Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Petra Hrdličková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník
Telefón
02/501 17 405
Miestnosť
knižnica

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 622
Miestnosť
príst.č.2B
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 530
Publikačná činnosť

Magdaléna Jankovičová

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
asistent v administratíve
Telefón
02/501 17 418

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 421
Miestnosť
231/A
Publikačná činnosť

Ing. Vincent Karovič, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 492
Publikačná činnosť

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 510
Publikačná činnosť

Drahoslava Kissová

Fakulta managementu UK, Oddelenie doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/501 17 480
Miestnosť
428

Soňa Kleinová

Fakulta managementu UK, Knižnica
odborný dokumentarista
Telefón
02/501 17 631
Miestnosť
kniž. č.10