Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Zuzana Horáčková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 510
Publikačná činnosť

Petra Hrdličková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník
Telefón
02/501 17 405
Miestnosť
knižnica

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 622
Miestnosť
príst.č.2B
Publikačná činnosť

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 456
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 530
Publikačná činnosť

Mgr. Jan Janac, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/501 17 425
Publikačná činnosť

Magdaléna Jankovičová

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
asistent v administratíve
Telefón
02/501 17 418

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 421
Miestnosť
231/A
Publikačná činnosť

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť