Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Lívia Vašáková

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dMN/x, externý)

Mgr. Magdaléna Musilová

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

PhDr. Janka Gasperová

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)