Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Soňa Šúreková

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
tajomník spoločnosti
Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár, i. n.

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Rita Szalai, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Tenglerová

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Dr. Hans Wefers

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Matúš Baráth

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Bohinská

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Ján Greguš

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)

Mgr. Lucia Husenicová

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)