Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Matúš Baráth

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Bohinská

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Ján Greguš

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)

Mgr. Lucia Husenicová

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)

Ing. Ján Káčer

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)

Mgr. Magdaléna Musilová

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)

Mgr. Matej Stanovský

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

Fabian Biersack

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN/x, externý)

Oliver Böckmann

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

PhDr. JUDr. Branislav Borecký

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN/x, externý)