Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Pavol Gono

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
inžinier správca užívateľských aplikácií
Telefón
02/501 17 458
Miestnosť
FM UK, Odbojarov 10, m.c. 319
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Gonová

Fakulta managementu UK, Referát fakturácie a evidencie majetku
fakturant odborný

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Poznámka
Na e-mailovú komunikáciu používajte iba adresu michal.gregusfm.uniba.sk
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
Telefón
02/501 17 488
Miestnosť
Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, miestnosť číslo 325, 3. poschodie
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent
Telefón
02/501 17 407
Miestnosť
335
Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
správca programu DreamSpark
Telefón
02/501 17 407
Publikačná činnosť

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 401
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

Vladimír Hapl

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Nora Hlivárová

Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť