Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Soňa Šúreková

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
tajomník spoločnosti
Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár, i. n.

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Studeničová

Fakulta managementu UK
Doktorand (6.dPM/x, externý)
Fakulta managementu UK, Oddelenie doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 430
Publikačná činnosť

Mgr. Július Selecký, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Štefan Semeš

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Rita Szalai, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Tenglerová

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Dr. Hans Wefers

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi