Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

Stanislava Mitková

Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
účtovník mzdový
Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
referent práce a miezd, i. n.

Mgr. Alexandra Mittelman, MBA

Fakulta managementu UK
Doktorand (6.dPM/x, externý)
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Jan Koucký, Ph.D.

Fakulta managementu UK, Centrum edukačného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Mikuláš Kubiš

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Michal Nahálka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Milena Nosková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi