Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Alexandra Bohinská

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Patrícia Brestovanská

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM, denný)

Mgr. Bianka Chorvátová

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM, denný)

Mgr. Magdaléna Musilová

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

Mgr. Eva Poráziková

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Stanovský

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM, denný)

Oliver Böckmann

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Mgr. Soňa Dávideková, MBA

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Maged Hassanein

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)