Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Iveta Bubeníková

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dMN/x, externý)

Mgr. Soňa Dávideková, MBA

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Helena Kiss

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Thomas Mathias Kronberger

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Michael Litera

Fakulta managementu UK
Doktorand (7.dPM/x, externý)

Mgr. Jozef Metke

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN/x, externý)
Publikačná činnosť

Oliver Sebelin

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Mgr. Martin Šeliga

Fakulta managementu UK
Doktorand (6.dMN/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Martin Špaček

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN/x, externý)

Mgr. Lukáš Benko

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)