Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

Mgr. Soňa Szabóová

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
tajomník spoločnosti
Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár, i. n.

Mgr. Andrea Studeničová

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dPM/x, externý)
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 486
Fakulta managementu UK, Oddelenie doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

Michal Nahálka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Milena Nosková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Peter Obdržálek, PhD.

Fakulta managementu UK, Centrum edukačného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Bc. Peter Ondris, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 430
Publikačná činnosť

Mgr. Július Selecký, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť