Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Rolf Harrie

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)

Harald Heimbach

Fakulta managementu UK
Doktorand (7.dPM/x, externý)

Jan Heinrichs

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)

Daniel Achim Michael Henke-Cilenti

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Norbert Hettstedt

Fakulta managementu UK
Doktorand (7.dPM/x, externý)

Vitus Holzner

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Mgr. Emiljana Hoti

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN/x, externý)
E-mail

Abdelkrim Inhaddou

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dPM/x, externý)

Iryna Ivanochko

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Mgr. Martina Jurčíková Romanová

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)
Publikačná činnosť