Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Tina Ellmann

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Udo Ernst

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

PhDr. Lucia Feldsam

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Alexander Fichter

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

PhDr. Thomas Frisch

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Ing. Robert Furda

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Gasperová

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dMN/x, externý)

PhDr. Janka Gasperová

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Oliver Glöggler

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)

Hanno Hagemann

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)