Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Peter Bajzík

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Baráth

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Barteková

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Blahunková

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM, denný)
Publikačná činnosť

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Svetlana Fabinyjová

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM, denný)

Mgr. Marina Faďoš

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Halás Vančová

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

Mgr. Vladimir Hrček

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

Mgr. Lenka Chorvatovičová

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM, denný)
Publikačná činnosť