Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/501 17 518
Publikačná činnosť

prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

JUDr. Silvia Treľová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 486
Publikačná činnosť

PhDr. Peter Veselý, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 427
Publikačná činnosť

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Jarmila Wefersová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť