Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 425
Publikačná činnosť

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 521
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 421
Miestnosť
231/A
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Smoleň, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 416
Publikačná činnosť

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 416
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Mgr. Soňa Szabóová

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
tajomník spoločnosti
Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár, i. n.