Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADF Linux / Vincent Karovič
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2013), nestr. [10 s.] [online]
 2. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 1. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 43-52
 3. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 2. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 2-5
 4. ADF Marketingové problémy predmetu Etický hacking / Peter Veselý, Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 32-37
 5. AEC Investments in education as a benefit for e-government / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Economics, management, Law : Innovation strategy. - ISBN 978-617-7214-22-8. - Zhengshou : Henan Science and Technology Press, 2016. - S. 280-284
 6. AFC Tools for modeling exemplary network infrastructures / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Procedia computer science, vol. 98 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2016. - S. 174-181 [online]
 7. AFC Možné aspekty informatizácie verejnej správy / Vincent Karovič
  In: Konkurenceschopnost podniků. Část I.. - ISBN 978-80-210-4521-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 281-292
 8. AFC Information security / Vincent Karovič, Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 134-137 [CD-ROM]
 9. AFC Interoperability of electronic services / Vincent Karovič, ml., Vincent Karovič, Martina Drahošová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 2219-2224 [CD-ROM]
 10. AFD Informatizácia zdravotníctva - služby a vedenie evidencií / Vincent Karovič
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 11. AFD Possible aspects of health care informatization / Vincent Karovič
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 402-406 [online]