Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Podnikanie študentov na Slovensku : Pohľad projektu GUESSS 2016. / Marian Holienka, Peter Gál, Anna Pilková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. AAB Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 3. AAB Podnikanie na Slovensku : nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 4. AAB Podnikanie na Slovensku : aktivita, inkluzivita, prostredie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 5. AAB Inkluzivita podnikania na Slovensku : stav a vývojové tendencie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 6. AAB Komerčné, sociálne a inkluzívne podnikanie na Slovensku : GEM Slovensko 2015. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 7. ABD Podpora mladých podnikateľov / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 23-42
 8. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 9. ADE Drivers of student entrepreneurship in Visegrad four countries: Guess evidence / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Central European Business Review. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 54-63
 10. ADE Impact of intellectual capital and its components on firm performance before and after crisis / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: Electronic journal of knowledge management [elektronický zdroj]. - Vol. 12, Iss. 4 (2014), s. 261-271 [online]
 11. ADF Arts and crafts makers and internationalization: lessons from OER-craft project / Peter Gál, Katarína Grausová, Marian Holienka
  In: Comenius management review. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 31-43
 12. ADF Enterprising tendencies of management and psychology students: differences and common attributes / Marian Holienka, Jana Holienková
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 39-52
 13. ADF Slovenskí študenti a podnikanie / Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 13-21
 14. ADF Evaluation of entrepreneurial environment in Slovakia : comparison of selected initiatives / Marian Holienka
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 31-45
 15. ADF Youth Entrepreneurship in Slovakia: a GEM based perspective / Marian Holienka
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 41-50
 16. ADF Coworking spaces in Slovakia / Marian Holienka, Filip Racek
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 29-43
 17. ADF Mentoring and entrepreneurship / Katarína Tiklová, Marian Holienka
  In: Comenius management review. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 33-43
 18. ADM Investigating youth entrepreneurial intentions' drivers in visegrad countries / Anna Pilková, Marian Holienka, Zuzana Jančovičová
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 65, No. 6 (2017), s. 2055-2065
 19. ADM Women entrepreneurship in Visegrad region and its drivers / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 64, No. 6 (2016), s. 1809-1910
 20. ADM Understanding student entrepreneurs: Doers, procrastinators, dreamers, and abstainers / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 65, No. 6 (2017), s. 1935-1944
 21. ADM Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study: a view from entrepreneurship education perspective / Marian Holienka, Jana Holienková, Peter Gál
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 63, No. 6 (2015), s. 1879-1889
 22. ADM Business restart in Visegrad countries / Marian Holienka, Anna Pilková, Michal Munk
  In: EBER : Entrepreneurial business and economics review. - Vol. 2, no. 1 (2014), s. 37-48
 23. ADM Key business restart drivers in Slovakia / Anna Pilková, Marian Holienka, Michal Munk
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 2617-2622
 24. ADM Youth entrepreneurship in Visegrad countries / Marian Holienka, Anna Pilková, Zuzana Jančovičová
  In: EBER : Entrepreneurial business and economics review. - Vol. 4, No. 4 (2016), s. 105-121
 25. AEC Entrepreneurship development in Slovakia / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Entrepreneurship in Transition Economies: Diversity, Trends, and perspectives. - ISBN 978-3-319-57341-0. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - S. 225-241 [1,31 AH]
 26. AEC ACE enterprise Slovakia "drawing out" the future Case 1 / Marian Holienka
  In: Entrepreneurial icebreakers : Insights and case studies from internationally successful Central and Eastern European entrepreneurs. - ISBN 978-1-137-44630-5. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - S. 115-129
 27. AEC Culture and intrapreneurship: evaluating the relationship between cultural values and corporate entrepreneurship / Miroslava Kubišová, Marian Holienka
  In: New trends in management and production engineering: regional, crossbordre and global perspectives. - ISBN 978-3-8440-4203-0. - Aachen : Shaker Verlag, 2016. - S. 231-239
 28. AED Analýza podnikateľstva v globálnom kontexte global entrepreneurship monitor / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. - ISBN 978-80-225-3200-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 390-395
 29. AED Význam podnikania pre zamestnanosť / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 51-52
 30. AED Hodnotenie podnikateľskej aktivity vo vzťahu k zamestnanosti / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 52-60
 31. AED Podnikateľské prostredie a jeho vplyv na podnikanie a zamestnanosť / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 60-65
 32. AED Východiská a návrhy vedúce k rozvoju zamestnanosti / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko. - ISBN 978-80-970204-6-0. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2014. - S. 65-67
 33. AED Specific financial performance measures for micro-businesses / Marian Holienka
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 21-38
 34. AED Zmeny podnikateľských štruktúr malých a stredných podnikov v dôsledku zmeny stratégií / Marian Holienka
  In: Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitné družstiev. - ISBN 978-80-225-3086-6. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 55-63
 35. AED Measuring intrapreneurship at company level / Marian Holienka, Miroslava Kubišová
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3867-1. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 368-373 [CD-ROM]
 36. AFC Finančné ukazovatele strategickej výkonnosti MSP / Marian Holienka
  In: Trendy v podnikání 2011 (CD-ROM). - ISBN 978-80-261-0051-5. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. - nestr. [S. 1-6]
 37. AFC Evaluating the entrepreneurial environment: a comparison of selected international initiatives / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: Enterprise and Competitive Environment : 18th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-342-4. - Brno : Mendel University, 2015. - S. 1029-1038 [online]
 38. AFC Entrepreneurial characteristics of students from various fields: chalenges for entrepreneurship education / Marian Holienka, Jana Holienková, Peter Gál
  In: Enterprise and Competitive Environment : 18th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-342-4. - Brno : Mendel University, 2015. - S. 285-294 [online]
 39. AFC Do senior entrepreneurs differ from youth entrepreneurs? Evidences from global entrepreneurship monitor / Ján Rehák, Anna Pilková, Zuzana Jančovičová, Marian Holienka
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 836-848 [online]
 40. AFC What drives student entrepreneurs? Guess evidence from V4 countries / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 304-313 [online]
 41. AFC Independent economic regulation for efficient and fair business: case study of utilities sector in Slovakia / Daniela Zemanovičová, Marian Holienka
  In: Efficiency in business and economics : proceedings from the 7th international conference on efficiency as a source of the wealth of nations (ESWN), Wroclaw 2017. - ISBN 978-3-319-68284-6. - Berlin : Springer Nature, 2018. - S. 273-291
 42. AFC Drivers of women entrepreneurship in Visegrad countries: GEM evidence / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 220, S. 124-133 [online]
 43. AFC Entrepreneurial environment and economic growth: What affects the productiveness of business activity at macro level? / Marian Holienka, Anna Pilková, Nataliia Ostapenko
  In: The essence and measurement of organizational efficiency. - ISBN 978-3-319-21138-1. - Cham : Springer, 2016. - S. 79-95
 44. AFC The influence of intellectual capital performance on value creation in Slovak SMEs / Marian Holienka, Anna Pilková, Miroslava Kubišová
  In: The essence and measurement of organizational efficiency. - ISBN 978-3-319-21138-1. - Cham : Springer, 2016. - S. 65-77
 45. AFC Home-based business in Visegrad countries: GEM perspective / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018 [elektronický dokument] : Proceedings of the 6th international conference. - ISBN 978-80-245-2274-6. - Praha : Oeconomica Publishing House, 2018. - S. 890-901 [online]
 46. AFC Institutions and entrepreneurial environment in Visegrad four countries and Finland / František Okruhlica, Marian Holienka
  In: Efficiency in business and economics : proceedings from the 7th international conference on efficiency as a source of the wealth of nations (ESWN), Wroclaw 2017. - ISBN 978-3-319-68284-6. - Berlin : Springer Nature, 2018. - S. 159-174
 47. AFC Innovative mindset and management styles: An intellectual capital approach / Jana Volná, Lucia Kohnová, Mária Bohdalová, Marián Holienka
  In: ICICKM 2015. - ISBN 978-1-910810-73-6. - Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2015. - S. 316-323
 48. AFC Regional aspects of inclusive entrepreneurship in Slovakia: GEM evidence / Anna Pilková, Juraj Mikuš, Marian Holienka
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 739-748 [online]
 49. AFC The influence of intellectual capital on firm performance among Slovak SMEs / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Proceedings of the 10th international conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-80-7. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 329-338 [CD-ROM]
 50. AFC Role of family entrepreneurial role models in determining students´preferences towards entrepreneurship / Marian Holienka, Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-3847-5. - Seville : IATED, 2013. - S. 3722-3730 [CD-ROM]
 51. AFC Importance of innovative entrepreneurship in central Europe : Job creation argument / Ján Rehák, Marian Holienka, Andrej Mihálik
  In: Multidisciplinary academic research 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905442-2-2. - Praha : MAC Prague consulting, 2013. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 52. AFC Senior entrepreneurship in the perspective of European entrepreneurial environment / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2014. - Vol. 12, S. 524-532 [online]
 53. AFC Drivers of senior entrepreneurship in Visegrad countries / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 236-246
 54. AFC Desperate entrepreneurs: no opportunities, no skills / Monika Mühlböck, Julia Warmuth, Marian Holienka, Bernhard Kittel
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 481-494
 55. AFC Key drivers of entrepreneurial intentions of youth in Visegrad countries / Anna Pilková, Marian Holienka, Zuzana Jančovičová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 603-612 [online]
 56. AFC Student entrepreneurs: doers, procrastinators, and dreamers / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 326-336 [online]
 57. AFD Kvalitatívne ukazovatele strategickej výkonnosti MSP / Marian Holienka
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 68-80
 58. AFD Comparison of entrepreneurial dynamics and business environment in Slovakia and Croatia / Marián Holienka, Marina Jeger
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 111-126 [CD-ROM]
 59. AFD Výzvy hodnotenia strategickej výkonnosti MSP / Marian Holienka
  In: Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. - ISBN 978-80-970458-3-8. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. - S. 150-157
 60. AFD Reštart podnikania na Slovensku : pohľad GEM 2011 / Anna Pilková, Marian Holienka, Ján Rehák
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. - ISBN 978-80-225-3427-7. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 401-406
 61. AFD Entrepreneurial environment in Slovakia: Multiperspective comparison with innovation-driven economies / Marián Holienka
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 437-444 [online]
 62. AFD Comparing impact of intellectual capital on firm performance before and after crisis / Marian Holienka, Anna Pilková
  In: ECIC 2014 : Proceedings of the 6th European conference on intellectual capital. - ISBN 978-1-909507-20-3. - Reading : acpi, 2014. - Nestr. [10 s.]
 63. BAB Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízka udržateľnosť : GEM Slovensko 2016. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 64. BAB Podnikateľská aktivita a prostredie na Slovensku : GEM Slovensko 2014. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 65. BDF Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, financovania nie je hlavný problém / Anna Pilková, Marián Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 23-28
 66. BDF Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita v podpriemerných podmienkach pre podnikanie / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 5-11
 67. BDF Podnikateľské prostredie na Slovensku a podnety na jeho zlepšenie pohľad GEM / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 32-37
 68. BDF Podnikateľská aktivita na Slovensku GEM 2011-2013 / Anna Pilková, Marian Holienka
  In: Finančný manažér. - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 22-27
 69. DAI Špecifiká stratégie malých a stredných podnikov Prístupy vedúce k vysokej výkonnosti MSP / Marian Holienka ; školiteľ Elena Šúbertová
  Bratislava : [s.n.], 2013