Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AEC The global financial crisis and its impact on the Slovak banking sector / Ľubomír Šlahor ...[et al]
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 987-998
 2. AFC Distance Education as e-Service to Support Higher Quality of Education / Michal Greguš, Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 670-674
 3. AFD Vysokoškolské vzdelávanie a IT / Eleonóra Beňová, Michal Greguš, Nora Hlivárová
  In: Elearn. - ISBN 80-8070-190-3. - Žilina : EDIS. - S. 257-265
 4. BED Pilotný projekt budovania e-learningu na fakulte managementu / Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová, Ján Papula
  In: eLearn 2006. - ISBN 80-8070-505-4. - Žilina : EDIS, 2006. - S. 18-21
 5. BED Elektronické vzdelávanie na Fakulte managementu = Electronic Education at the Faculty of Management / Eleonóra Beňová ... [et al.]
  In: Proceedings of the information day on the EU funded IWebCare project and workshop on e-Europe (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-2619-3. - Bratislava : FM UK, 2008. - S.38-42