Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Efektívny produkčný systém / Milan Fekete
  Bratislava : Kartprint, 2012
 2. ACB Manažment kvality / Milan Fekete
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2001
 3. ACB Manažment produkčného systému : moderné prístupy k riadeniu procesov a operácií. / Milan Fekete
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 4. ACB Štíhly produkčný systém : Implementácia kontinuálneho toku vo výrobnom systéme. / Milan Fekete
  Bratislava : Kartprint, 2009
 5. ADF Application of MTM analysis on logistics operations in an industrial company / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 17-26
 6. ADF Application of lean six sigma on HR process within a service oriented organization / Michal Paulov, Milan Fekete
  In: Comenius management review. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 27-49
 7. ADF Production planning and production levelling / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 41-52
 8. ADF Employee satisfaction survey in the selected types of companies in Slovakia / Petra Leitmannová, Milan Fekete
  In: Comenius management review. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 45-63
 9. ADF Lean management as a house from the past to the present / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 5-16
 10. ADF Application of six sigma project in the administrative processes / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej, Stanislava Uramová
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 51-72
 11. ADF 5S úrovní excelentnosti / Milan Fekete
  In: Produktivita. - Roč. 4, č. 2 (2003), s. 16-17
 12. ADF Strategic direction and people development - two key elements of lean organizations / Milan Fekete, Igor Rozenberg
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 13-30
 13. ADF Continuous improvements through workshops / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 5-16
 14. ADF Understanding the cultural aspects in a multinational company to ensure quality / Muhittin Onat Özdemiroğlu, Milan Fekete
  In: Comenius management review. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 11-30
 15. AEC Analysis and Comparison of 5W, DMAIC/ DMADV, PDCA, and A3 Improvement and Problem-Solving Methods / Milan Fekete, Zuzana Miklošíková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1163-1171
 16. AED PSKKK metodológia / Milan Fekete, Zuzana Miklošiková
  In: Rozvoj manažmentu v teórii a praxi = Management Development in Theory and Practice. - ISBN 978-80-554-0294-9. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky ŽU, 2010. - S. 89-94
 17. AED Organizational improvement through changing behavior pattern of employees / Milan Fekete, Zuzana Miklošíková
  In: roč. 4 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2010. - s. 4-15
 18. AED The role of documentation and standardization in a sustainable company development / Milan Fekete
  In: Comenius management review roč. 2 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2008. - s. 22-28
 19. AED Aplikácia princípov štíhleho manažmentu v prostredí nízko-objemovej a vysoko-variantnej výroby / Milan Fekete
  In: Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8070-966-2. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 2008. - S. 45-50
 20. AED Contemporary approaches on the lean management implementation in the Slovak industrial organizations / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 4-13
 21. AED Contemporary practices on human resource development in the Slovak organizations /
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 14-21
 22. AED Manažment vedomostí z pohľadu štíhleho manažmentu / Milan Fekete
  In: Theory of management 6 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - ISBN 978-80-554-0591-9. - Žilina : EDIS, 2012. - S. 57-63
 23. AED Štíhly manažment - od minulosti po súčasnosť / Milan Fekete
  In: Management trends in theory and practice. - ISBN 978-80-554-0736-4. - Žilina : EDIS, 2013. - S. 10-13
 24. AED Some ideas about knowledge management from the perspectives of lean management concept / Milan Fekete
  In: Comenius management review, roč. 5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - s. 28-34
 25. AEF Implementácia kaizen aktivít v administratíve / Milan Fekete, Zuzana Miklošíková
  In: Theory of management 4 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - ISBN 978-80-554-0420-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - S. 185-190
 26. AFA Implementation of Lean principles to non-manufacturing processes Introducing case study with focus on human factor / Milan Fekete, Zuzana Miklošíková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 751-758
 27. AFA Holistic systemic failure prevention in the software development process / Alfons Unmuessig, Milan Fekete
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1701-1712
 28. AFC Kvalita služieb v osobnej železničnej preprave / Milan Fekete, Igor Rozenberg, Dávid Pavlenko
  In: Trendy v podnikání 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0444-5. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. - nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 29. AFC Collaborative process learning on the shop-floor from the perspectives of lean management / Milan Fekete, Zuzana Miklošiková
  In: Knowledge and learning : global empowerment [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6813-09-9. - Celje : International School for Social and Business Studies, 2012. - S. 383-392 [CD-ROM]
 30. AFC The practical model of employee performance evaluation / Milan Fekete, Igor Rozenberg
  In: Human capital without borders : knowledge and learning for quality of life [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6914-07-9. - Celje : ToKnow Press, 2014. - 141-149 [CD-ROM]
 31. AFC "Humanizing" takt time and productivity in the labor-intensive manufacturing systems / Milan Fekete, Jaroslav Hulvej
  In: Active citizenship by knowledge management and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6914-01-7. - Celje : ToKnowPress, 2013. - S. 191-199 [CD-ROM]
 32. AFC Lean Management - a suitable management philosophy for a contemporary age / Milan Fekete, Matej Lednár
  In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Management v novém prostředí. - ISBN 978-80-86633-85-5. - Brno : MZLU, 2007. - S. 35-41
 33. AFC World class manufacturing - the concept for performance increasement and knowledge acquisition / Milan Fekete
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [7 s.] [online]
 34. AFC Analysis and evaluation of the influence of a non-homogeneous customer of an international company in line with the project management / Stefan Bader, Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 15-45
 35. AFC Logistika / Alexandr Čestnejší, Milan Fekete
  In: Výuka a výzkum logistiky na vysokých školách. - ISBN 80-7080-541-2. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. - S. 13-20
 36. AFC Lean manufacturing a perspective production method / Jozef Papula, Milan Fekete
  In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - ISBN 80-214-2661-6. - Brno : Brno University of Technology, 2004. - S. 1-10
 37. AFD Plánovanie experimentov - nástroj na zvyšovanie kvality výroby / Milan Fekete
  In: Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére. - ISBN 80-225-1405-5. - Bratislava: Ekonomická univerzita, 2001. - S. 14-17
 38. AFD P-M Analysis / Milan Fekete
  In: Transcom 2001. - ISBN 80-7100-849-4. - Žilina: EDIS 2001. - S.15-18
 39. AFD Guildelines for the Implementation Continous of Low in Production System / Milan Fekete
  In: Transcom 2003. - ISBN 80-8070-082-6. - Žilina : University of Žilina, 2003. - S. 79-82
 40. AFD Recognizing Continous Flow / Milan Fekete
  In: Veda, vzdelávanie a spoločnosť. - ISBN 80-8070-120-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - S. 49-51
 41. AFD Procesy ako tok materiálu a informácií / Milan Fekete
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-6
 42. AFD Princípy komplexného riadenia kvality / Milan Fekete
  In: Q IV. Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055-362-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela 2000. - S. 31-36
 43. AFD Eliminácia nezhodných produktov vo výrobe / Milan Fekete
  In: Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére. - ISBN 80-225-1271-0. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000. - S. 134-139
 44. AFD Advantages and Disadvantages of Statistical Methods Application in Quality Assurance / Milan Fekete
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-1309-1. - Bratislava: Ekonóm, 2000. - S. 64-66
 45. AFD Plytvanie vo výrobe - stále aktuálny problém / Milan Fekete
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. V-41-V-43
 46. AFD Štruktúra transformačných činností a jej vplyv na zdokonaľovanie produkčného systému / Milan Fekete
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK ,1999. - S. V-88-V-91
 47. AFD Nulový počet nezhodných produktov - štandard výkonnosti systémov kvality / Milan Fekete
  In: Q III. Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055-240-1. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1999. - S. 1-5
 48. AFD Jit And Supplier - Customer Interrelationships / Milan Fekete
  In: Transcom ´99. - ISBN 80-7100-614-9. - Žilina: ŽU, 1999. - S. 21-24
 49. AFD Performance measurement in product development / Milan Fekete
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 22-28
 50. AFD Supply Chain Management - vedná disciplína? / Milan Fekete
  In: Logisticko - distribučné systémy. - ISBN 978-80-228-1763-9. - Zvolen : TU, 2007. - S. 23-27
 51. AFD Employee training according to the twi methodology - a strategic tool for getting the job done / Milan Fekete
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 25-31
 52. AFD Miesto a úloha štíhleho manažmentu pri zavádzaní štíhlej výroby v organizácii / Milan Fekete, Zuzana Miklošiková
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 32-39
 53. AFD Len kvalitné vzdelávanie a implementácia najnovších poznatkov a technológí sú hnacím motorom firiem / Milan Fekete, Matej Lednár
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 40-49
 54. AFD Reverse logistics in retail an exploratory study of new methods in management reporting that have proved significantly cost effective / Owen Fernandes, Milan Fekete
  In: The 3rd 2014 IBSM international conference on business, management and accounting. - ISBN 978-602-19725-6-4. - Jakarta : CAAL International education, training and consulting, 2014. - 180-193
 55. AFD Mapovanie hodnotového toku / Milan Fekete
  In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve. - ISBN 80-70099-828-8. - Prešov: TU Košice, 2002. - S. 419-422
 56. AFD Implementácia šesť-sigma koncepcie pomocou DMAIC metodológie / Milan Fekete
  In: Multidimenzionálne aspekty kvality Q6. - ISBN 80-8055-767-5. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2003. - S. 31-35
 57. AFD Rozšírený kontinuálny tok / Milan Fekete
  In: Logisticko-distribučné systémy. - ISBN 80-228-1240-4. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. - S. 64-68
 58. AFD Performance indicators of the lean manufacturing system / Milan Fekete
  In: Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. - ISBN 80-968080-5-2. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005. - S. 112-117
 59. AFD Mapovanie administratívnych procesov vo výrobnom podniku / Milan Fekete
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. - ISBN 80-225-2107-8. - Bratislava : FPM EU, 2005. - S. 316-319
 60. AFD Statistical versus Non-statistical Methods in Quality Assurance / Milan Fekete
  In: Global Business and Economic Development. Vol. II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 506-514
 61. AFD Sýstémové myslenie - nový prístup k zlepšovaniu procesov v organizáciách / Milan Fekete, Zuzana Miklošíková
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to the Corporate Management. - ISBN 978-80-227-3169-0. - Bratislava : STU, 2009. - S. 117- 124
 62. AFD Môže fungovať efektívne model obstarávania so zameraním na najnižšiu cenu? / Milan Fekete, Matej Lednár
  In: Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ = Management of The Company´s Value Under The EU Environment. - ISBN 978-80-969320-9-2. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S. 113-118
 63. AGI Stratégia podnikov v kontexte integračných procesov v Európe a globalizačných procesov vo svete : Výskumná úloha riešená v rámci projektu VEGA č. 1/7218/20. / Jozef Papula ...[ et al. ]
  Bratislava : FM UK, 2002
 64. BDE Štíhlá organizace skladu pro finální produkci / Milan Fekete
  In: Logistika. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 31-33
 65. BDF 5S stupňov excelentnosti vo výrobných a administratívnych pracoviskách / Juraj Borovský, Milan Fekete
  In: Strojárstvo. - Roč. 7, č. 7-8 (2003), s. 49
 66. BEF Environmentálne koncepcie / Milan Fekete
  In: Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. - ISBN 978-80-968631-7-4. - Bratislava : Komprint, 2007. - S. 148-153
 67. BEF Zvyšovanie efektívnosti procesov prostredníctvom aplikácie metód priemyslového inžinierstva a informačných technológií / Milan Fekete, Ján Ivančík
  In: Procesné riadenie 2006. - ISBN 80-969519-0-4. - Poprad: SAPRIA, 2006. - S. 58-65
 68. DAI Riadenie kvality v organizáciách výrobného charakteru / Milan Fekete ; školiteľ Alexandr Čestnější
  Bratislava : [s.n.], 2000
 69. EDJ Predchádzať nekvalite v podnikových procesoch pomáha efektívna kontrola skúmať kvalitu na konci procesu je otázne, nezhody môžu nastať počas neho / Juraj Borovský, Milan Fekete
  In: Business-to-Business. - Roč. 1, č. 1(2004), S. 22-24