Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AED Medzinárodný obchod - formy a bariéry vstupu medzinárodných spoločností na zahraničné trhy / Martina Drahošová
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 31-49 [CD-ROM]
 2. AED Genderovo orientované reklamné texty / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 24 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-96-3. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 172-202 [CD-ROM]
 3. AED Špecifiká prekladu reklamných textov / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 23 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-95-6. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 119-133 [CD-ROM]
 4. AED Vplyvy kultúry na reklamnú komunikáciu / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 23 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-95-6. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 110-117 [CD-ROM]
 5. AFB Elektronické schvaľovanie dokumentov pomocou Cloudovej služby / Juraj Zelenay, Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 258-264 [CD-ROM] [online]
 6. AFC Online marketing na sociálnej sieti Facebook / Martina Drahošová
  In: QUAERE 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-10-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 73-80 [CD-ROM]
 7. AFC Project management as a tool for innovative education: needs, possibilities, reality / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academia, 2017. - S. 3090-3095 [USB]
 8. AFC Knowledge management as a service (KMaaS) / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: W-FiCloud 2016 : The IEEE 4th International conference on future internet of things and cloud workshops. - ISBN 978-1-5090-3946-3. - Los Alamitos : IEEE, 2016. - S. 57-62
 9. AFC Innovative activities in therms of information processing / Peter Balco, Martina Drahošová, Michal Greguš, Mojmír Kališ
  In: ENTRENOVA 2017 : Proceedings of the ENTerprise REsearch InNOVAtion conference, vol. 1, iss. 1 [elektronický zdroj]. - Zagreb : IRENET, 2017. - S. 213-218 [CD-ROM]
 10. AFC The analysis of advantages and disadvantages of use of social media in European union / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 109C [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2017. - S. 1005-1009 [online]
 11. AFC Cloud market analysis from customer perspective / Martina Drahošová, Jehuda Law, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 109C [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2017. - S. 1022-1027 [online]
 12. AFC Cloud and virtualization in Linux environment / Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 130-133 [CD-ROM]
 13. AFC Information security / Vincent Karovič, Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 134-137 [CD-ROM]
 14. AFC The benefits and risks of enterprise social networks / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: IEEE INCoS 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-5090-4124-4. - Piscataway : IEEE, 2016. - S. 15-19 [CD-ROM]
 15. AFC The use of WEB 2.0 platforms in education of project management / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: ICERI 2017 : Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 4464-4469 [USB]
 16. AFC Synergy of teams in the educational process - The experimental results in the field of project management / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: ICERI 2017 : Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 2297-2302 [USB]
 17. AFC The use of social media to enhance the efficiency of marketing processes in organizations / Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 351-355 [CD-ROM]
 18. AFC Interoperability of electronic services / Vincent Karovič, ml., Vincent Karovič, Martina Drahošová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 2219-2224 [CD-ROM]
 19. AFC Agile project management approach and its use in big data management / Patrícia Franková, Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 83 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2016. - S. 576-583 [online]
 20. AFC The analysis of risks and practical solutions for the safe use of social media / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academia, 2017. - S. 3072-3080 [USB]
 21. AFC The risks of the internet and the social media usage / Martina Drahošová
  In: CER Comparative European research 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-6-2. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 10-13 [CD-ROM]
 22. AFC Online behaviour in Slovak Republic / Martina Drahošová
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 3392-3401 [CD-ROM]
 23. AFD Enterprise social networks / Martina Drahošová, Vincent Karovič ml.
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 223-227 [online]
 24. AFD Analýza a doporučenia pre rozvoj podnikateľských zručností znevýhodnených skupín - mladí nezamestnaní / Peter Balco, Martina Drahošová, Jozef Süss
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 25. AFD Vpyv sociálnych médií po zavedení Web 2.0 do prostredia zákazníka a ich využitie v oblasti marketingu v Európskej únii / Martina Drahošová, Peter Balco, Eva Poráziková
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 26. AFD The economic aspects of the electronization in education process / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: ICETA 2017 : 15th IEEE international conference on emerging elearning technologies and applications. - ISBN 978-1-5386-3295-6. - Piscataway, NJ : IEEE, 2017. - S. 37-42
 27. BDF Kroky smerujúce k potešeniu zákazníkov / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 74-75
 28. BDF Online marketing: Anatómia vstupných stránok (landing pages) / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 8 (2016), s. 64-66
 29. BDF Big Data manažment Technológia 21. storočia v riadení organizácií / Patrícia Franková, Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 40-43
 30. BDF Ako pripraviť vlastný Európsky projekt / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 16-18
 31. BDF Vytvárajte lákavé Call-to Action! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 6-7 (2016), s. 68-70
 32. BDF Anatómia vstupných stránok (landing pages) / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 8 (2016), s. 64-66
 33. BDF Ako urobiť váš predajný proces "inbound" / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 1-2 (2017), s. 80-81
 34. BDF Online marketing Vytvárajte obsah, ktorý vzdeláva! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 4 (2016), s. 64-67
 35. BDF 6 tipov: Sociálne médiá pre vaše podnikanie / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 5 (2017), s. 72-74
 36. BDF Postdigitálna éra ako realita / Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 5 (2017), s. 16-19
 37. BDF Stavte na inbound stratégiu - pozrite sa na marketing z inej perspektívy / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 1-2 (2016), s. 72-75
 38. BDF Online marketing Sociálne médiá - revolúcia vo využívaní internetu / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 1-2 (2016), s. 68-69
 39. BDF Online marketing: Šírte blogový obsah cez sociálne siete! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 5 (2016), s. 68-71
 40. BDF Online marketing: Smarketing - prepojeniepredaja s marketingom / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 12 (2016), s. 44-67
 41. BDF E-shop ako nástroj rastu a rozvoja vášho podnikania / Poráziková Eva, Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 89 č. 1-2 (2017), s. 60-81
 42. BDF Vytvorte stránku pre vašu spoločnosť na Facebooku / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 8 (2017), s. 60-62
 43. BDF Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti organizácií / Martina Drahošová, Michal Greguš, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 7, č. 11 (2015), s. 54
 44. BEE Gendrové aspekty reklamy v interkultúrnom ponímaní na príklade dvoch diametrálne odlišných kultúr / Martina Drahošová, Emilia Chafraoui
  In: Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém[elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0404-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. - S. 36-51 [CD-ROM]
 45. BEF Využívanie sociálnych médií pre zvýšenie efektívnosti organizácií / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. - ISBN 978-80-969519-8-7. - Košice : SAPRIA, 2015. - Nestr. [10 s.]
 46. EDI Charfaoui, Emilia, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Martina Drahošová, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 60-61
 47. EDI Charfaoui, Emília, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / František Olšavský, Martina Drahošová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 62-63
 48. EDI Charfaoui, Emilia, 2014. Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe / Olšavský František, Martina Drahošová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 61-62