Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADM Intercultural marketing: Culture and its influence on the efficiency of Facebook marketing communication / Lukáš Copuš, Karol Čarnogurský
  In: Management and Marketing. - Vol. 12, Iss. 2 (2017), s. 189-207
 2. AFC Corporate social responsibility and societal marketing concept in financial sector (Slovak perspective) / Lukáš Copuš, Mário Papík, František Olšavský
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3317-3326 [USB kľúč]
 3. AFC Where is the happiness-generated optimism streamed in? European perspective / Helena Šajgalíková, Lukáš Copuš, Michaela Poláková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3235-3244 [USB kľúč]
 4. AFC Can employers and educational institutions learn more about their candidates through analyzing their heroes? / Helena Šajgalíková, Lukáš Copuš
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - Norristown : IBIMA, 2017. - S. 3937-3944 [USB kľúč]
 5. AFD Spôsoby a špecifiká motivácie členov neziskovej organizácie / Lukáš Copuš
  In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie[elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0171-1. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 16-23 [CD-ROM]
 6. AFD Vzory správania a hodnotová orientácia ako faktory budúcej úspešnosti zamestnancov / Lukáš Copuš
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "1989 a 25 rokov po..." medzinárodná vedecká konferencia. - Ružomberok : Verbum, 2015. - S. 206-212 [CD-ROM]
 7. AFD Ľudské zdroje ako súčasť rozšíreného marketingového mixu / Lukáš Copuš
  In: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0143-8. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 7-15 [CD-ROM]
 8. AFD Influence of selected HR competencies on the performance of organizations (comparison of Indian and European organizations) / Lukáš Copuš
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 94-101
 9. AFD Relationship between organizational culture and its strategy / Lukáš Copuš
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 204-209 [online]
 10. AFD Vzťah národnej kultúry a vybraných funkcií manažmentu / Helena Šajgalíková, Lukáš Copuš
  In: Posolstvo Jána Pavla II. 2016. - ISBN 978-80-561-0369-2. - Ružomberok : Verbum, 2016. - S. 360-369