Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADC Exponential stability of solutions of nonlinear fractionally perturbed ordinary differential equations / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Electronic Journal of Differential Equations [elektronický zdroj]. - Vol. 2017 (2017), Art. No. 280, s. 1-17 [online]
 2. ADC Asymptotic behavior of solutions to second-order differential equations with fractional derivative perturbations / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Electronic Journal of Differential Equations [elektronický zdroj]. - Vol. 2014 (2014), Art. No. 201, s. 1-10 [online]
 3. ADE Fixed point theorems of the Banach and Krasnosel’skii type for mappings on m-tuple cartesian product of Banach algebras and systems of generalized gripenberg’s equations / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium - Mathematica. - Vol. 51, No. 2 (2012), s. 27-39
 4. ADE Solow multi-capital growth model described by a system of differential equations on time scales / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Differential Equations & Applications. - Vol. 8, No. 3 (2016), s. 335-348
 5. ADE Solow differential equations on time scales a unified approach to continuous and discrete solow growth model / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Differential Equations & Applications. - Vol. 5, No. 4 (2013), s. 473-488
 6. ADE Qualitative behaviour of an integral equation related to some epidemic model / Eva Brestovanská
  In: Demonstratio Mathematica. - Vol. 36, No.3 (2003), S. 603-609
 7. ADE Exponencial stability of solutions of a second order system of integrodifferential equations with the Caputo-Fabrizio fractional derivates / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Progress in Fractional Differentiation and Applications. - Vol. 2, No. 3 (2016), s. 187-192
 8. ADF Integrovanie a teória pravdepodobnosti na časových škálach = Integration and probability theory on time scales / Eva Brestovanská
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 7 (2012), s. 15-20
 9. ADF Teória pravdepodobnosti na časových škálach - delta derivácia = Probability theory applications on time scales - delta derivation / Eva Brestovanská
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 7, č. 7 (2011), s. 23-28
 10. ADF Pravdepodobnostná analýza na časových škálach a jej aplikácie na modelovanie riadenia kvality výroby firiem / Eva Brestovanská
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 7 (2013), s. 27-31
 11. ADM Dynamical system of a multi-capital growth model / Eva Brestovanská, Milan Medveď
  In: Applied Mathematical Sciences. - Vol. 9, No. 81-84 (2015), s. 4103-4108
 12. ADM Existence results for systems of iterative differential equations / Eva Brestovanská, František Jaroš, Milan Medveď
  In: Miskolc Mathematical Notes. - Vol. 18, No. 2 (2017), s. 655-664
 13. AFD Matematická analýza na časových škálach a jej aplikácia na modelovanie produkcie a zisku firiem / Eva Brestovanská
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 31-35 [CD-ROM]
 14. AFD Modelovanie časových radov pomocou nelineárnych viacrežimových autoregresívnych modelov / Eva Brestovanská
  In: Výpočtová štatistika. - ISBN 80-88946-29-8. - Bratislava : SŠDS, 2003. - S. 243-250
 15. AFD Využitie kointegračnej a korelačnej analýzy s aplikáciou na Philipsovu krivku / Eva Brestovanská
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 4-17
 16. AFD Unified approach to continuous and discrete Solow growth model Solow differential equation on time scales / Eva Brestovanská
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3651-6. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 17. AFD Modelling of economic time series using the regime - switching model / Eva Brestovanská, Magda Komorníková
  In: Prastan 2004. - ISBN 80-88946-36-0. - Bratislava: SŠDS 2004. - S. 11-14
 18. AFD Klasický Samuelsonov model uzavretej ekonomiky na časových škálach / Eva Brestovasnká
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 26-29 [CD-ROM]
 19. BCI Príručka pre užívateľov systému Statgraphics / Jozef Chajdiach .. [et al.]
  Bratislava : STATIS, 1995
 20. BCI Príručka pre užívateľov systému SAS / Jozef Chajdiach .. [et al.]
  Bratislava : STATIS, 1994
 21. BEF Prognóza na vývoj nezamestnanosti na Slovensku / Eva Brestovanská
  In: Problémy merania zdrojov pracovných síl a ich využitia v transformujúcich sa ekonomikách. - Bratislava : EU, 1995. - S. 35-38